Považují nás za národ idiotů?

Luděk Prokop 
16. 2. 2015  
Masmédia u nás působící a neméně jasnozřivá lokajská loutková vláda ČR, voděná na provázcích těžce prolhanými, tisíckrát profláknutými zločinci z USA, po té, co byly v Minsku uzavřeny, (pro ně zjevně nežádoucí dohody), vedoucí k přerušení masakrování obyvatel Ukrajiny, vědoucně předem spekulovala o tom, jak Ruská strana dohody poruší. A proto je nezbytné držet sankce proti Rusku nadále v pohotovosti, včetně možností je zostřit i rozšířit. 

Ani stínem jakýchkoli pochybností, tato, fašismus podporující svoloč, nezavadila o možnost porušení dohod, jimi podporovanými nacistickými fašisty, kteří nejenže již zásadní dohody porušili v začátcích ukrajinské krize, což vyústilo až do občanské války, ale od předčasné stupidity věšteckých úvah, ohledně porušení dohod ruskou stranou, je neodradilo ani jednoznačné prohlášení vůdce Ukrajiny Jaroše, zatím jen vůdce Pravého sektoru, že Pravý sektor neuznává minské dohody a hodlá bojovat až do konce. Chybička se holt vloudila.
Text protokolu o příměří, podepsaný v Minsku mezi Ukrajinou a separatisty (DNR a LNR):

1. Zabezpečit okamžitý a oboustranný klid zbraní.

2. Zabezpečit monitorování a ověření pomocí organizace OBSE, že je dodržován zákaz používání zbraní.

3. Provést decentralizaci moci přijetím ukrajinského zákona „ O prozatímním pořádku místních samospráv v oblastech Doněcka a Luhanska“ (Zákon o speciálním statutu).

4. Zabezpečit permanentní monitorování ukrajinsko-ruské státní hranice ze strany OBSE a zároveň vytvořit bezpečné zóny v příhraničních regionech Ukrajiny u Ruské federace.

5. Bezodkladně osvobodit všechny zajatce a neoprávněně zadržované osoby.

6. Přijmout zákon o zrušení trestného stíhání osob, které měly funkci nebo se angažovali ve prospěch Luhanské a Doněcké republiky.

7. Pokračovat v intenzivním celostátním dialogu.

8. Přijmout opatření na zlepšení humanitární situace na Donbasu.

9. Zabezpečit provedení opatření vyplývajících z přijetí Zákona o speciálním statutu zejména na úrovni místních úřadů v oblastech Doněcka a Luhanska (místní volby).

10. Stáhnout nezákonné ozbrojené síly, vojenskou techniku a také bojovníky a žoldáky z teritoria Ukrajiny.

11. Přijmout program o ekonomické obnově regionu Donbasu.

12. Poskytnout garanci osobní bezpečnosti účastníkům jednání.

Jak vidno, pro silně pravděpodobnou, nordickou lest fašistů – zbavit protivníka těžké výzbroje, a zbavit jej tak možnosti účinné, adekvátní obrany, v případě již osvědčeného nasazení bleskového úderu, moc prostoru v onom protokolu není. Konec konců, v případě úspěchu takového úderu, stala by se otázka porušení dohody naprosto bezpředmětnou.

Po drsném prohlášení fašistického vůdce Ukrajiny – Jaroše, o neuznání minské dohody a odhodlání bojovat až do konce, jsou níže uvedená vyjádření pánů Sobotky a Zaorálka kávou natolik silnou, že až nestravitelnou.

Podle premiéra Bohuslava Sobotky je Česko nadále pro pokračování protiruských sankcí. „Omezení sankcí vůči Rusku přímo souvisí s tím, jak Rusko plní, či neplní dohody z Minsku a celkově přispívá ke zklidnění situace na východě Ukrajiny,“ uvedl premiér.

Lubomír Zaorálek. „V rámci EU jsme si stanovili jasná kritéria, podle kterých posuzujeme vývoj situace na východní Ukrajině. O změně české pozice ve vztahu k sankcím prozatím neuvažujeme, pokud nebudou implementovány minské dohody a nedojde ke zlepšení bezpečnostní situace na Ukrajině,“ sdělil ČTK ministr.

Oba jmenované, s celou tou jejich vládní socdemokratickou stranou, zřejmě ani náhodou nenapadne, že občany, mezi kterými mívali tolik voličů, by mohlo nějak zajímat, kdo, jak a z čeho vybádal, že Rusko plní, či lépe – neplní dohody z Minsku a jak celkově přispívá, či lépe – nepřispívá, ke zklidnění situace na východě Ukrajiny,“ Natož, že by se snad lidé mohli nějak zajímat, zda náhodou prvotní příčinou porušení dohod, není neuznání minské dohody Pravým blokem a jeho odhodlání bojovat až do konce věků, respektive do konce dnešní zvrácené civilizace jako takové.

Neřku-li, aby, (na cizí úkor), přehnaně bojovný, militantním USA oddaný Zaorálek, zavadil o myšlenku, kdo, čím a jak konkrétně by mohl zmařit implementování minské dohody a zabránil nezlepšení bezpečnostní situace na Ukrajině. Přičemž, pokud netrpí těžkou dyslexií, pak z věty vůdce Jaroše, „Pravý sektor neuznává minské dohody a hodlá bojovat až do konce“, mu to již mohlo dojít dávno. V takovém případě by ale nemohli se Sobotkou plnit úlohu užitečných idiotů v otázce sankcí, patřičně zvyšovat napětí nejen mezi ČR a Ruskem, jehož tvrdou odvetu lze očekávat.