Projev prezidenta republiky při setkání se členy zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Avatar
Původní autoři

18. 2. 2015   Hrad

Projev prezidenta Miloše Zemana při návštěvě Královéhradeckého kraje
Vážený pane hejtmane, dámy a pánové,

nebudu mluvit dlouho, protože smyslem mého setkání ať už se zastupiteli nebo s občany, je především diskuze, výměna názorů na jakékoli otázky, které Vás budou zajímat.

Když jsem studoval podklady o Královéhradeckém kraji, jsem rád, že jsem opět ve městě, kterému se říkalo za první republiky „salon republiky“ a které bylo věnné město českých královen, tak jsem narazil na jeden zajímavý případ, a sice že Královéhradecký kraj je kraj s největším podílem občanů nad šedesát pět let. Je to osmnáct procent, takže se tady, co by důchodce, cítím jako doma. A pan hejtman už mluvil o největší investiční akci v Kvasinách, tam se pojedu podívat, a protože český prezident má jezdit v českém autě, tak první Superb, který vyjede, nový model, dostane prezident republiky.

Chtěl bych ocenit, mimo jiné, i to, že textilní průmysl, který byl zdánlivě odsouzen k totálnímu nezdaru, se tady zdvíhá. Minulý rok jsem navštívil Vebu, tento rok navštívím Jutu, pozdravím pana Hlavatého, který byl nedávno zvolen senátorem, ale který byl také nejúspěšnějším podnikatelem roku.

Samozřejmě, že chápu, že v krajích jsou i problémy. Zatímco ta investice v Kvasinách má tu výhodu, že tam Volkswagen investuje třináct miliard korun a kraj spolu se státem jednu miliardu, což pokládám za docela dobrý obchod, tak dálnice D11 je stále, nechci říci v nedohlednu, ale s určitým zpožděním. Chtěl bych upozornit, že teď už se na státním fondu dopravní infrastruktury naakumulovalo devadesát miliard korun, které leží na účtu a pro ně není významné použití. Proto jsem i podpořil záměr přesunout část těchto prostředků na kraj.

Poslední poznámka. Uvítal jsem, že hospodaříte s přebytkem, kéž by tak hospodařil i stát. I města, do kterých pojedu, mají vesměs přebytkový rozpočet a na druhé straně sociální služby podle nové úpravy mají být více v kompetenci kraje, což znamená, že místo asi sto padesáti pěti milionů korun, které jste na to dříve dávali, teď budete mít k depozici částku kolem šesti set milionů korun. A protože každý politik má svoje hobby a moje hobby jsou hospice, protože pokud jste někdo navštívili LDNku, tak víte, že tam odkládají své staré příbuzné jako vyřazenou ledničku, nikdo se o ně nestará, zatímco hospice jsou příkladem humanitárního odchodu ze života, tak věřím, že podobně jako Červený Kostelec, který už jsem navštívil, budou zřízeny v Královehradeckém kraji i další hospice a dohodli jsme se s panem kardinálem Dukou, že část prostředků, které církev získala z restitucí, budou věnovány právě na tyto účely.

Já v dubnu navštívím Vatikán na pozvání svatého otce. A protože papež František představuje poněkud jiný styl chování katolické církve, než tomu bylo v minulosti, tak s ním budu mluvit i na toto téma. Pan kardinál s touto myšlenkou souhlasil, ale z opatrnosti sobě vlastní neřekl konkrétní částku, na kterou katolická církev do hospice hodlá věnovat, takže budu pokračovat v jednání, až z něho ta konkrétní částka nakonec vypadne.

Čili přeji Královéhradeckému kraji úspěch v jeho vývoji. Jsem rád, že se o Vás nepíše, protože kdyby se o Vás psalo, tak novináři vždy píší o katastrofách. Protlačit do tisku jakoukoli pozitivní zprávu je téměř nemožné. Nemáte žádné skandály, pane hejtmane, zaklepeme ano, buďte tomu rád a nezapomeňte, že právě klidný rozvíjející se kraj, kterým necloumá žádný korupční nebo jiný skandál, je přesně to, co bych si v každém kraji představoval.

Děkuji Vám za Vaši pozornost.