Socialistický architekt za neutralitou netu: Odstraňme “kapitalistickou propagandu”

27. 2. 2015   Reformy
„Konečným cílem je zbavit se mediálních kapitalistů,“ říká profesor, který je zosnovatelem těch regulací, které navrhuje FCC (pro české čtenáře FCC – Federální komunikační komise – vzhledem k výsadnímu postavení Ameriky má tento „návrh na znárodnění Internetu“ s podporou Obamy postihnout celý svět).

Následující se exkluzivně z bulletinu Infowar Underground Insider. Je to jen vzorek ze zprávy pro příjemce našeho zpravodaje, k níž mají přístup. K odběru Underground Insidera se zapište ještě dnes!

Navržené předpisy pro „neutralitu netu“ od FCC vychází z práce socialistického profesora, který chce vyrvat kontrolu nad Internetem ze soukromých rukou tím, že jej vyhlásí za „veřejné komunální infrastruktury“.

Profesor Dr. Robert McChesney z University of Illinois v roce 2002 založil socialistický mozkový trast Svobodný tisk – Free Press, a ten dostal financování od miliardářského aktivisty George Sorose.

„V tomto okamžiku není bitva o neutralitu netu jenom o úplném odstranění telefonních a kabelových společností, ale konečným cílem je zbavit se mediálních kapitalistů v telefonních a kabelových společnostech a zbavit je kontroly,“ uvedl na webové stránce SocialistProject v roce 2009.

Zde je několik dalších citátů od McChesneye odhalující skutečnou agendu za návrhy FCC.

„To, co chceme, je, abychom v US a ve všech společnostech měli Internet nikoliv jako soukromé vlastnictví, nýbrž jako veřejnou komunální infrastrukturou. Chceme Internet, kde nemusíte dávat heslo, a kde za použití nezaplatíte ani peny. Používat Internet je vaším právem.“

(Mediální kapitalismus, stav zápasu za mediální demokracii v 21. století: Interview s Robertem McChesneyem – The Bullet Socialist Project, 9. srpen 2009).

„Reklama je hlas kapitálu. Je třeba, abychom dělali vše, co můžeme, abychom omezili kapitalistickou propagandu, zregulovali ji, minimalizovali ji a snad ji i odstranili. Boj proti hyper-komercialismu se v éře digitálních komunikací stává zvláště významný.“

(Mediální kapitalismus, stav zápasu za mediální demokracii v 21. století: Interview s Robertem McChesneyem – The Bullet Socialist Project, 8. září 2009).

„Naší prací je zavést mediální reformu jako součást širšího zápasu za demokracii, sociální spravedlnost a odvážím se říci i za socialismus. Není možné koncipovat lepší svět s mediálním systémem, který zůstává pod palcem Wall Streetu a Adison Avenue, pod palcem třídy vlastníků.“

(Žurnalismus, Demokracie, … a třídní boj – Měsíční přehled, listopad 2000)

„Neexistuje žádná reálná odpověď na ekonomickou krizi v US, kromě odstranění kapitalistického systému samotného cihlu po cihle v celé společnosti podle socialistických principů.“

(Nový úděl za Obamy? – s Johnem Bellany Fosterem – Měsíční přehled, 21. prosince 2008)

„Pouze vláda může realizovat politiky a subvence k zajištění institucionálního aparátu kvalitního žurnalismu.“

(Smrt a život velkých amerických novin – Nation, 18. března 2009)

I McChesneyův výkonný ředitel ve Free Press (Svobodném tisku) Craig Aaron k tomu měl co říct:

„Potřebujeme zákon, který řekne, že bez ohledu na to u jaké jste sítě – drátové či bezdrátové, a už jsem zapomněl, jaké další sítě mají přijít v budoucnu – tak, že se na ně vztahuje neutralita sítě (netu).“

(Interview s Robertem McChesneyem – veřejné rádiové show Na médiích záleží, 22. března 2009)

A bývalý McChesneyův politický ředitel u Free Press Ben Scott také řekl:

„Internet čím dál tím více přestává být komerční službou, je to komunální infrastruktura… To, co teď vidíme u FCC je dalším logickým krokem, v němž vytvoříme regulační aparát pro Internet, v němž jej uznáme za to, že teď už je veřejnou infrastrukturou a nikoliv komerční službou.“

Free Press si během několika posledních let v Obamově administrativě vydobyl nesmírný vliv.

„Vztahy s médii za pomocí Free Press řešíval bývalý předseda FCC Julius Genachowski i tiskový tajemník FCC Jen Howard,“ hlásí Wall Street Journal. „Bývalý ředitel diverzity u FCC Mark Lloyd byl spoluautorem zprávy Free Press, která volá po regulaci rozhovorů o politice v rádiu.“

Lloydova zpráva s názvem Strukturální nerovnováha politických rozhovorů v rádiuprosazovala drakonická opatření k omezení svobody slova v AM a FM stanicích pod pláštíkem „vyváženosti programů v rádiu“ tj. podle doktríny rovných příležitostí.

„Ač si do komerčních stanic povídání proráží cestu, tak přesto se konzervativní rozmluvy protlačují vlnami mnohonásobně více hodin než vysílání progresivních promluv,“ konstatovala tato zpráva hrubě zjednodušující falešným pravico-levicovým paradigmatem. „Tato empirická zjištění možná nepřekvapují vzhledem k celkovému dojmu z tohoto formátu, ale vyvolávají závažné otázky o tom, zda společnosti s vysílací licencí na veřejných vlnových rozsazích skutečně slouží poslechovým potřebám všech Američanů.“