Stížnost Václava Prince na Radu České televize z 5.2.2015

Václav Princ
7. 2. 2015 


Dobrý den! Zúčastnil jsem se včera, dne 4.2.2015, jednání rady České televize a nemohu se dodatečně nevyjádřit jako občan ČR, koncesionář ČT a divák. V úvodu po dobu asi 1,5 hodiny jednání rady ČT jsem si připadal na jednání zcela zbytečný, protože jsem k mému úžasu slyšel a viděl, jak je rada ČT spokojená se zpravodajstvím, které hodnotila za 2. pololetí roku 2014.

Mírně řečeno, chvílemi jsem si připadal, jako na hodnocení plnění plánu někdy před 30 lety. Jednání bodu za bodem, usnesení, schvalování probíhalo formálně rychle a prakticky bez připomínek.

Před 30 lety si také nedovolil nikdo mít připomínky a najednou přišel rok 1989 a byl konec.

Na radě ČT mi chyběla konstruktivní diskuse a zcela jsem postrádal výčet nedostatků ve vysílání ČT. Velice přitom oceňuji práci jednotlivých reportérů a tvůrců pořadů ČT včetně zpravodajství. Zcela souhlasím s názorem, že co divák, to jiný pohled na událost, jiný názor. Zavděčit se všem není možné. Práce na přípravě zpravodajství bude určitě složitá práce. Ale pozor, to politické zaměření, které je z ČT vidět, to je to, co lidem, divákům hodně vadí. Někteří politici, mimochodem už 20 let v politice, dostávají v TV prostor (Václav Klaus, Miroslav Kalousek) a přitom nechali rozkrást tento stát a už dávno měli být vyšetřovaní pro zločiny, kterých se dopustili.

Pozastavuji se nad tím, že členové rady nevnímají nespokojenost diváků. V době internetu musí mít členové rady informace. A že by nikdo z reportérů nezašel mezi lidi a nezeptal se jich na jejich názor?

Předávám radě ČT v příloze této stížnosti dopis, prosím o předání řediteli zpravodajství panu Šámalovi i řediteli ČT panu Dvořákovi, kterým vyjadřuji za nás občany názor, který je rozšířený, ale ignorovaný právě veřejnoprávními prostředky, které si my diváci a posluchači platíme. Na různých internetových sítích, e-maily, se občané vzájemně vyzývají k tomu, aby si všichni odhlásili svojí TV a přestali platit poplatek, který jde na vysílání ČT. Lidé diskutují o tom, jestli je to možné a jak bude ČT prokazovat, že se diváci na její vysílání dívají, když oni se dívají na všechny jiné TV stanice, jen ne na ČT, ČT24. Je to signál, že lidi vnímají ČT tak, jak popisuji v přiloženém dopise, který jsem psal pro jiné účely a ještě dříve, než jsem se rozhodl jet z Českých Budějovic na jednání rady ČT do Prahy.

A když nebudete věřit mému dopisu, tak přeposílám náhodně dnes vybraný názor jiné skupiny občanů. A jestli ani to nebude stačit, můžu zaslat radě ČT další a další nespokojené ohlasy diváků k vysílání zpráv o Ukrajině, o Islámu, o NATO, USA, o Rusku, o válečném štvaní. A když je toho tolik na internetu, jak je možné, že rada ČT včera vedla jednání tak, jak ho vedla. Za veřejnost bylo přítomných asi 15 lidí a to velmi korektních. Všichni měli jiný názor než mělo 15 členů rady ČT. Není to k řešení?

Přeji radě ČT, kde se hlasuje 13 pro a 2 se zdržují hlasování, aby se všichni probudili ze svého snu. Situace je velmi vážná.

Na závěr si dovolím praktickou poznámku k neexitující cenzuře. Navštívil jsem vedoucího redaktora Jihočeského deníku a měl jsem připomínku k tomu, co Deník píše. Požádal mě, abych mu své připomínky napsal.

Poslal jsem mu své připomínky už začátkem prosince 2014. Dodnes se mi neozval a nevím o tom, že by vyšel článek, ve kterém se zmiňuji o tom, že cenzura u nás existuje. Novinář si nedovolí zveřejnit zprávu nebo názor, který by nebyl v souladu s oficiální politikou současných mocných. Proč? Protože se bojí o práci? To budete asi vědět lépe než já. Na závěr tedy jiný názor.

http://www.novarepublika.cz/2014/09/mainstreamova-media-nejvice-skodi-tim.html

Žádám o odpověď. A jestli dostanete odvahu, začněte se chovat jako skutečně Česká televize. To bych přál ČT. V roce 1989 také ČT a Rudé právo, bez ohledu na tenkrát existující cenzuru, pomohlo ke společenské změně.

Věřím tomu, že to dnes udělají veřejnoprávní média stejně dobře a kultivovaně, jako tenkrát.

Ing. Václav Princ
České Budějovice