Světová elektronická válka je již v plném proudu: USA proti „zlovolným“ státům a „škodlivým účastníkům kyberprostoru“

Avatar
Původní autoři

Jelena Larina
25. 2. 2014      zdroj
Minulý týden média informovala: Společnosti “Kaspersky lab” se podařilo rozpoznat malware, který infikuje pevné disky. Tento škodlivý program je schopen číst informace a zničit většinu počítačů na světě. Experti odhalili nákazu ve 30 zemích. Přičemž největší podíl infikovaných počítačů a serverů připadá na Rusko a Írán.


Psychologie člověka je uspořádána tak, že občas umožňuje nevidět nejděsivější hrozby. Lidé neumějí strkat hlavu do písku o nic hůř než pštrosi. Vlády, média, veřejné mínění v mnoha zemích diskutují čistě hypoteticky v posledních letech otázku rozpoutání třetí světové války. Pokusme se dokázat, že světová elektronická válka je již v plném proudu. Ve vojenských doktrínách většiny zemí světa je definováno pět bitevních polí: pevnina, moře, ovzduší, vesmír a kyberprostor. Kyberprostor se zásadně liší od ostatních bitevních polí. Všechna jsou, s některými omezeními u vesmíru, lokalizovatelná, oddělená od sebe, snadno definovatelná, a jsou oddělena státními hranicemi. Ale kyberprostor je metafora. Toto prostředí prostupuje celý svět – pevninu, moře, ovzduší, vesmír. A právě v elektromagnetickém prostředí se přenášejí a zpracovávají signály, to, co obvykle nazýváme internetem, telekomunikacemi, informačním prostorem atd.

A v tomto globálním prostředí se vede elektronická světová válka. Aby toto tvrzení neznělo neopodstatněně, podívejme se na Národní bezpečnostní strategii USA 2015: “Vzhledem k tomu, že USA jsou vlastí internetu, mají mimořádnou odpovědnost za svět v síti… Naše ekonomika, bezpečnost a zdraví jsou propojeny síťovou infrastrukturou, proti níž působí zlovolné státy, zločinci a jednotlivci, kteří se snaží zůstat neidentifikovanými… Budeme bojovat s kybernetickými útoky a trestat zlovolné účastníky kyberprostoru včetně jejich stíhání v trestním řízení za nezákonnou činnost.” V tomto úryvku bych chtěla věnovat zvláštní pozornost pojmu “zlovolné státy.” Poprvé zde byl uveden do oficiálního oběhu. Jak je zřejmé z vystoupení B. Obamy, zlovolné státy staví Amerika mimo zákon. Vůči těmto státům je možné použít jakékoli metody boje, nevyjímaje těch v kyberprostoru. K těmto státům Američané řadí především Rusko, Írán, Severní Koreu a, s významnými omezeními, Čínu.

Co není napsáno v Národní bezpečnostní strategii, je jasně vyloženo ve Strategii elektromagnetického spektra, která byla Bílým domem přijata v roce 2013. V ruských médiích se tato strategie neosvětlovala a její obsah nebyl analyzován. Je v ní uvedeno: “Elektromagnetické spektrum je nezbytné prostředí pro moderní vojenské operace…Strategická situace, vyvíjející se v současné době a uchovávající se pro dohlednou budoucnost, spočívá ve stále se zvyšujících požadavcích na zajištění spolehlivého informačního prostředí a na vytváření výkonných bojových prostředků k provedení útočných a obranných operací v kyberprostředí elektromagnetického spektra.”

V tomto úryvku je klíčovým termínem “útočná operace”. Ve Strategii není dešifrován. Ale jeho výklad je uveden v létě 2013 ve Washington Post zveřejněných souborech “černého rozpočtu” zpravodajských agentur, které byly v souboru informací odhalených E. Snowdenem. Americké agentury definují útočné kybernetické operace jako činnost, zaměřenou na “manipulaci, mazání, záměnu a ničení informací rezidentních programů v počítačích nebo počítačových sítí, nebo provádění těchto činností bezprostředně ve vztahu k hardwaru a jeho sítím za účelem ovládnutí nebo zničení vojenských a civilních objektů a infrastruktur”.

Jinými slovy, i strategie 2015, i Strategie elektromagnetického spektra 2013 výslovně předpokládají, a oficiální dokumenty to povolují, použití účinných útočných operací v kybernetickém prostoru proti těm, které Bílý dům řadí ke zlovolným státům a škodlivým účastníkům v kyberprostoru. Přitom ve všech zemích světa dospěli odborníci k jednoznačnému závěru: ve svých důsledcích může způsobit použití kybernetických zbraní při útočných operací v elektromagnetickém spektru stejnou škodu, jakou může způsobit použití zbraní hromadného ničení, nevyjímaje dokonce ani jaderné zbraně. Použití kybernetických zbraní může být maskováno technogenními katastrofami, systémovým selháním počítačových sítí a serverů atd. Kybernetická válka je válka, ve které je často nemožné určit nejen účastníky, čas jejího začátku a konce, ale je také v mnoha případech těžké dokázat samotný fakt použití destruktivních kybernetických zbraní, nemluvě o spyware.

V tomto ohledu vyvolává zvláštní znepokojení nedávno zveřejněná verze neveřejného referátu “Elektronická válka v informačním věku”, kterou připravila Association of Old Crows (Asociace starých krkavců). Členy této asociace jsou bývalí ministři obrany, ředitelé zpravodajských agentur včetně CIA, NSA a podobně, a také stávající konzultanti a poradci Bílého domu, senátoři a kongresmani. Ve veřejné verzi tohoto referátu “Elektronická válka XXI. století” je uvedeno: “V oblasti národní bezpečnosti je hlavním vojensko-strategickým cílem poskytnout strategickou převahu Americe díky použití technologií elektromagnetického spektra (TES) s cílem bezpodmínečného dosažení národních amerických cílů ve všech oblastech s úplným potlačením možností odpůrce realizovat své vlastní cíle…Absence geopolitických a přirozených hranic pro elektromagnetické spektrum umožňuje uskutečňovat aktivní operace s použitím TES téměř kdekoli bez ohledu na stávající státní hranice. Vzhledem k tomu, že rychlost přenosu elektromagnetického impulzu je velmi blízká k rychlosti světla, mohou se tyto operace provádět v reálném čase a mohou se uskutečňovat v jakémkoliv měřítku – od zlomku milisekundy až po dny a měsíce.”

Aktivní útočné operace v kyberprostoru se v Americe provádějí již dlouhou dobu. Dle všech údajů E. Snowdena, zveřejněných ve Washington Post již v roce 2013, provedly americké ozbrojené síly a zpravodajské služby více než 200 těchto operací. Od té doby jejich počet a rozsah jen narůstá. V materiálech “černého rozpočtu” zpravodajských agentur bylo poukázáno na to, že už před třemi lety Američané “nakazili” více než milion počítačů a sítí po celém světě a jsou připraveni zvýšit tento počet ne o procenta, ale o řády po uvedení do provozu Centra pro NSA ve státě Utahu. Toto centrum již nyní pracuje na plné obrátky. Z tohoto důvodu je možné s jistotou říci: světová válka v elektromagnetickém spektru začala a po celém světě probíhají první bitvy.

Je velmi důležité znát hlavní rozdíl mezi kyberzbraněmi a jinými typy zbraní. Jakákoliv sofistikovaná kybernetická zbraň může sloužit jako platforma, která je zpočátku aplikována do sítí a počítačů, a pak provádí špionážní funkce. Ve správném okamžiku se aktivuje a působí jako bojový prostředek, který ničí vojenské i civilní cíle a infrastruktury. Na závěr poznamenejme, že v amerických učebnicích a odborných pracích o kybernetických a elektronických válkách se jejich počátky datují už do 80-tých let minulého století. Tehdy Američané, podle svých vlastních údajů, poprvé použili ničivé kybernetické zbraně proti Sovětskému svazu.

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová