Z kolapsu kapitalizmu vznikne úplne nový ekonomický systém

Avatar
Původní autoři

5. 2. 2015     zdroj
Kapitalizmus zažije presne v okamihu svojho konečného triumfu svoju najveľkolepejšiu smrť. Tomuto verí politický poradca a autor Jeremy Rifkin, ktorý tvrdí, že súčasný hospodársky systém sa stal takým úspešným pri znižovaní výrobných nákladov, že tým vytvoril podmienky pre zničenie tradičnej vertikálne integrovanej spoločnosti.

….„Ak by starý priemysel dokázal monopolizovať spojenia a štruktúru, a zničiť neutralitu siete, potom určite zvíťazia globálne monopoly a Big Brother.

Rifkin, ktorý radil Európskej komisii, Európskemu parlamentu a hlavám štátov, vrátane nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, hovorí: „Nikto si ani v ich najdivokejších predstavách, vrátane ekonómov a podnikateľov, nikdy predtým nedokázal predstaviť možnosť technologickej revolúcie s takou extrémnou produktivitou, že by to mohlo v skutočnosti znížiť medzné náklady takmer na nulu, čo umožnilo vyrábať produkty takmer zadarmo, nadbytočne a absolútne už nepodliehajúc silám trhu.“

Keďže mnoho výrobných spoločností prežíva iba na hrane minimálnej marže, porazí ich konkurencia zo strany malých prevádzkovateľov s prakticky nulovými fixnými nákladmi.

„Sme svedkami konečného víťazstva kapitalizmu, po ktorom bude nasledovať jeho odchod mimo svetovú scénu a začiatok spolupracujúceho spoločenstva,” predpovedá Rifkin.

Vytvorenie spolupracujúceho spoločenstva

Domnieva sa, že z popola súčasného ekonomického systému vznikne úplne nový model, poháňaný mimoriadnym tempom inovácií v oblasti energetiky, komunikácie a dopravy.

„Jedná sa o prvý nový ekonomický systém od nástupu kapitalizmu a socializmu na začiatku 19. storočia, takže je to pozoruhodná historická udalosť a v najbližších rokoch to zásadne zmení náš spôsob života,” hovorí Rifkin. „Už sa to deje, len sme tomu ešte nedali rámec.

Niektoré odvetvia, ako je hudba a médiá, sa už podarilo rozvrátiť vďaka schopnosti internetu nechať jednotlivcov a malé skupiny súťažiť s hlavnými zavedenými hráčmi. Medzitým, rozšírenie 3D tlače a technologických pokrokov v oblasti logistiky – ako je napríklad inštalácia miliárd inteligentných senzorov naprieč dodávateľskými reťazcami – znamená, že tento jav sa teraz šíri z virtuálneho do fyzického sveta, hovorí Rifkin.

Zmena klímy

Rifkin tvrdí, že nový ekonomický systém bude potrebovať len minimálne množstvo energie, materiálu, práce a kapitálu, čím pomôže zmierniť kľúčové problémy udržateľnosti, ako je zmena klímy a nedostatok zdrojov a zmierniť tlak na prírodu.

Hovorí, že len málo ľudí si uvedomuje rozsah nebezpečenstva, ktorému je ľudstvo vystavené, najmä rastúcu úroveň zrážok v atmosfére, ktorá vedie k extrémnemu počasiu.

„Ekosystémy nemôžu dohnať posun vodného cyklu planéty a my sme v šiestom vzore vymretia,“ varuje. „Do konca tohto storočia môžeme prísť o 70% nášho druhu, čo môže vážne ohroziť našu schopnosť prežiť a našu existenciu na tejto planéte.”

Konvergencie komunikácie, energetiky a dopravy

Každá ekonomika v histórii stavala svoj úspech na troch pilieroch komunikácie, energetiky a dopravy, ale to, čo podľa Rifkina robí toto obdobie unikátnym je, že sme svedkami ich zblíženia a vytvorenia akéhosi super internetu.

Kým radikálne zmeny v komunikácii sú už dobre známe, tvrdí, že revolúcia v doprave je už na spadnutie. „Budete mať takmer nulové marginálne náklady na elektrickú energiu s pravdepodobnosťou vytlačenia automobilov v priebehu 10 až 15 rokov,” hovorí. „Keď k tomu pridáte GPS a vozidlá bez vodiča, uvidíte celkom prudko padať hraničné náklady na dopravu pri tomto automatizovanom logistickom internete.“

Rifkin má záujem predovšetkým o hlbokú zmenu v súčasnom odvetví energetiky, a poukazuje na milióny malých a stredných podnikov, majiteľov domov a štvrtí, ktorí už teraz majú vlastnú zelenú elektrinu.

Proces sa ešte urýchli, keď cena energie z obnoviteľných technológií klesne. Rifkin predpovedá, že aj náklady na získavanie energie budú jedného dňa také nízke ako nákup telefónu: „Môžete si vytvoriť svoju vlastnú zelenú elektrinu a potom sa napojiť na vznikajúci energetický internet a programovať aplikácie a podeliť sa o svoje energetické prebytky cez informačnú sieť. Môžete tiež použiť všetky veľké dáta z tohto hodnotového reťazca, aby ste videli, ako energia prúdi. To nie je teória. Je to ešte len začiatok.“

Hovorí, že nemecká energetická spoločnosť E.ON už uznala, že tradičný centralizovaný model energetickej spoločnosti zanikne a nasleduje jeho radu, aby sa stala poskytovateľom služieb a našla svoju hodnotu v tom, že bude pomáhať ostatným riadiť ich energetické toky.

Nalieha na veľké podniky vo všetkých odvetviach, aby tak urobili a nebránili zmenám, využijúc svoj impozantný veľkosť a organizačné funkcie, ktoré pomáhajú spojiť vznikajúce siete.

Neutralita siete: kľúč k úspechu

Kým Rifkin verí, že ekonomická revolúcia je pravdepodobne nezastaviteľná, varuje, že by sa mohla zvrátiť, ak by jednotlivé krajiny a spoločnosti uspeli v ich silnejúcom boji o kontrolu internetu: „Ak by starý priemysel dokázal monopolizovať spojenia a štruktúru, a zničiť neutralitu siete, potom určite zvíťazia globálne monopoly a Big Brother.

Ale ak sme schopní udržať neutralitu siete, znamenalo by to, že každý spotrebiteľ, ktorý sa zmení na aktívneho prispievateľa, pomocou mobiloch a ich aplikáciách už môže začať kŕmiť rozšírený internet vecami, ktoré vytvára.

Ľudia si myslia, že je to ešte ďaleko, ale keby som povedal v roku 1989, predtým ako prišiel web, že o 25 rokov neskôr budeme mať komunikáciu cez internet a 40% ľudstva si bude navzájom zasielať informácie všetkého druhu, povedali by, že to nie je možné.“

Paradox nadspotreby

Neobáva sa Rifkin, že schopnosť produkovať tovar tak lacno ešte len začne viesť k väčšiemu tlaku na obmedzené zdroje planéty, keďže rastúca svetová populácia pokračuje v nákupnom šialenstve?

Verí, že tu funguje paradox, ktorý spočíva v tom, že vyššia spotreba je dôsledkom nášho strachu z nedostatku, ktorý sa stratí, keď budeme vedieť, že môžeme mať to, čo chceme.

Tisícročia sme mali falošné predstavy, že čím viac hromadíme, tým sme autonómnejší a slobodnejší. Zdá sa, že ľudia majú väčší záujem na rozvoji siete a pripojeniu k ekonomike vzájomného zdieľania než na rozvoji spotreby kvôli spotrebe.

Neziskový sektor sa stane jedným z najväčších

Čo s obavami, že by koniec kapitalizmu viedol k chaosu? Rifkin je presvedčený, že dieru po zmiznutí veľkých korporácií vyplní neziskový sektor.

Pre každého, kto o tom pochybuje, Rifkin poukazuje na stovky miliónov ľudí, ktorí sa už podieľajú na rozsiahlej sieti družstiev po celom svete: „Existuje inštitúcia v našom živote, na ktorú sa všetci každodenne spoliehajú, ktorá poskytuje všetky druhy tovarov a služieb, ktoré nemajú nič spoločného so ziskom alebo právnymi nárokmi a bez ktorej by sme nemohli žiť, a tou je spoločenstvo ľudí. Sú tu milióny organizácií, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť, vzdelanie, služby pre chudobných, kultúru, umenie, šport, rekreáciu atď.

Toto ekonómovia neberú do úvahy, pretože to vytvára sociálny kapitál, ktorý je pre všetky tri druhy nového internetu zásadný, trhový kapitál sa však nevytvára. Ale ako tvorca príjmov je neziskový sektor obrovský, a čo je zaujímavé, rastie rýchlejšie ako HDP v súkromnom trhovom systéme.“

Vo veku 69 rokov Rifkin priznáva, že nebude žiť dosť dlho na to, aby videl, ako sa nádej na lepšiu budúcnosť premietne do reality, ale hovorí, že spolupráca ľudí ponúka jedinú schodnú cestu vpred k vyriešeniu problému udržateľnosti, ktorému ľudstvo čelí.

„Máme novú potenciálnu platformu dostať sa tam, kam potrebujeme,” hovorí. „Neviem, či prišla včas, ale v prípade, že je tu alternatívny plán, nemám tušenie, čo by to mohlo byť. To, čo viem, je, že zostať pri vertikálne integrovanom systéme – založenom na veľkých korporáciách s fosílnymi palivami, jadrovou energiou a centralizovanými telekomunikáciami spolu s rastúcou nezamestnanosťou, znižovaním HDP a technológiami, ktoré sú na vymretie – nie je odpoveď.“

Preložené z Axisoflogic.com