Zbrojním průkazem nevystřelíš!!!

Avatar
Původní autoři

František Štván
27.2.2015  Vaše věc


Naprosto nechápu jednostranně mediálně vedenou přestřelku o tom, za jakých podmínek vydávat občanům zbrojní průkazy. Důvodem k výměně těchto názorů je i informace, že sami příbuzní střelce z Uherského Brodu žádali PČR, aby mu byl odebrán právě přiznaný zbrojní průkaz, neboť vykazuje znaky chování, které se s držením zbrojního průkazu neslučují.
Bohužel, PČR rozjela jen úřední mašinérii, která měla vyústit v lékařské přezkoumání jeho zdravotního stavu, místo toho, aby vážnou informaci ze strany příbuzných (kdo by ho lépe mohl znát než oni) pojala jako hrozbu potencionálního obecného ohrožení a učinila co nejrychlejší kroky (podle mne mohla vykonat rutinní prohlídku uložení zbraní v bytě střelce, což ji myslím zákon dovoluje), aby podezřelému člověku byly odebrány legálně držené zbraně do doby, kdy bude naprosto jasné, že je jeho duševní stav takový, že nezavdává obavu z ohrožení společnosti. Zbrojním průkazem nikdo nikoho nezastřelil, k tomu je nutná zbraň, byť zpřísňování vydání “zbrojáků” nezpochybňuji. A právě v tomto nekonání, ač jsem právní laik, vidím pochybení PČR. Pokud by jí však preventivní odebrání zbraní i prostřednictví vstupu do jeho bytu neprůstřelně zakazovala legislativa, pak jde vina za našimi zákonodárci. Už je slyším, jak se vymlouvají, že jim legislativní noty kontrolují odborníci, místo toho, aby sami používali selský rozum. Přitom naše zem odborníky na ekonomický a bezpečnostní chod státu 25 roků nedisponuje. Nebo vše, co ekonomicky a morálně zdevastovalo a devastuje naši zem, je dílem odborníků?