Ach, ta “nenasytná” církev! Jakou roli v tom hraje MV?

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
5.3.2015 CzechFreePress

Portál Novinky.cz informoval o příjezdu první skupiny první skupina krajanů z Ukrajiny, kteří se kvůli obavám z bezpečnostní situace v zemi rozhodli přestěhovat do Česka a získali tu povolení k trvalému pobytu. To lze považovat za velmi pozitivní zprávu, protože za poslední rok se vedla řada jednání o záměru přestěhování se krajanů z Ukrajiny, ale víc se vedly řeči, než reálné činy.
Nicméně, první přistěhovalecká “vlaštovka” již dorazila a lze jen doufat, že naši krajané najdou v Česku skutečně to, co jim na Ukrajině, zvláště v poslední době, nedostávalo: klid a bezpečí. Jak dále Novinky.cz sdělují, přibyvší krajané zamířili do jihočeské Červené nad Vltavou, kde v hotelu Vltava mohou bezplatně zůstat půl roku s možností prodloužení pobytu až na rok. Podle sdělení ředitele odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Tomáše Haišmana, tam mají garantovaný pobyt na šest měsíců v plném komfortu, to znamená ubytování, stravu včetně dalších doprovodných programů jako integrační jazykové kurzy atd. Základní asistenci bude poskytovat Česká katolická charita, se kterou má MV smlouvu a je jím placena. Zde nebude od věci se poněkud blíže seznámit se subjektem České katolické charity, která má údajně zabezpečovat asistenci přistěhovalých krajanů z Ukrajiny.

Česká katolická charita poskytuje specifickou službu, kterou stát poskytuje starším řeholním sestrám a kněžím. Služba se poskytuje na základě řešení závazku státu ke zmírnění následku křivd na řeholnicích a kněžích, které vznikly násilným přestěhováním sester a řeholníků v padesátých letech a zákazem přijímat nové mladší sestry a bratry do řádů. Domovy jsou od r. 2007 registrovány jako poskytovatelé sociálních služeb církevním osobám.

Poskytují komplexní služby (ubytování, stravování, rehabilitační péči, pomoc s hygienou) řeholnicím a duchovním. Řeholnice jsou zvyklé žít v komunitě. Díky těmto domovům mohou zůstávat ve svých komunitách a přitom mají trvalou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Důležitým prvkem v péči je umožnění realizace duchovního poslání obyvatel domovů. Kněží, i když se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni zcela o sebe postarat, jsou zvyklí na pravidelný život svátostí. V domovech je jim umožněno sloužit denně mši svatou. Proto je ve všech našich domovech velmi důležitá kaple, aby obyvatelé mohli i nadále žít plnohodnotným životem , což je pro ně ve stáří podstatná forma realizace jejich životního poslání.

Z uvedeného vyplývá, že v jejich činnosti není uvedena žádná činnost a to ani asistenční, ani jiné specifické služby, které by tento církevní subjekt v Červené nad Vltavou opravňoval k provozování výše zmíněné asistence přistěhovalým krajanům. Jak je tedy možné, že Ministerstvo vnitra uzavřelo s tímto subjektem smlouvu na “placené” služby, která nejsou předmětem jejich činnosti? Možné vysvětlení, neřku-li podezření je, že může jít o svým způsobem jistou formu korupce, neboť sama skutečnost, že jde o služby MV placené, je podezřelá. Pokud by šlo o služby neplacené, pak by smlouva MV s ČKCh byla relativně na místě, i když je otázka, nakolik je poskytování služeb, které nejsou obsahem jejich činnosti, je zákonné nebo ne.

Nabízí se tedy otázka, zda subjekt, který je dotován státem by měl, pokud má k tomu oprávnění, může realizovat služby, za které si ještě nechá platit? Kde je nějaká morálka, resp. kde končí “potřeba církve” vydělávat na všem přesto, že se církevní představitelé dušují, že v rámci restitucí budou přijaté náhrady (v miliardách korun) realizovat do charitativní činnosti? V uvedeném případě by mohla ideálně prezentovat své “dobře myšlené činy”, místo toho zřejmě nejen nezákonně podniká, ale ještě bezostyšně hrabe a hrabe, stále nemá dost. Služby ČKCh necírkevním subjektům si nechávají zaplatit! To je skutečně nehoráznost.

Na druhé straně není jasné, jak je možné, že ministerstvo vnitra je schopno akceptovat takové služby a bez uzardění sepsat smlouvu na placené služby. Jak již výše zmíněno, zavání to něčím nekalým a asi by nebylo od věci prověřit, jak se věci mají. Není totiž velký problém, aby si z jistě dobře zaplacených služeb České katolické charitě nějaký dobrák na MV nechal vyplácet nějaké to “všimné”! Zdá se to být zas až tak nepravděpodobné? Zkušenosti posledních let dokazují, že řada lidí je schopna všeho. Jedna taková smlouva možná úplně zapadne v rámci stovek smluv jiných, ale protože jde

a) o služby, poskytované církevním subjektem, notabene dotovaným státem,

b) subjekt, který by měl v rámci církevní charity poskytovat dobročinnou a bezplatnou činnost si nechává za své služby platit,

c) je netypické až podezřelé, že MV takovou smlouvu realizovalo, když odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra měl vědět, nebo si měl prověřit, jakou činnost subjekt ČKCH fakticky poskytuje a proto nebude od věci, aby se touto skutečností někdo z příslušných míst zabýval, protože je drzost, když subjekt dotovaný státem vydělává na službách, které poskytuje mimo svou oficiální činnost (zřejmě nezákonně).