Česká média jsou vůči Rusku třetí nejagresivnější na světě, hodnotí Moskva

Avatar
Původní autoři
14. 3. 2015  RISS

Ruský vládní Institut pro strategická studia (RISS) analyzuje, ve kterých zemích jsou média Moskvě nejméně nakloněná. Používá k tomu takzvaný Index nepřátelství masových médií tvořený poměrem negativních zmínek o Rusku k těm neutrálním. Ze shrnující studie za loňský rok vyplývá, že jednoznačně nejhorší mediální obraz má Rusko v Německu a Spojených státech. A za nimi následuje Česko.

Cílem studie RISS je detailně mapovat podložit postoje západních médií a upozornit na “předpojaté naladění západních médií vůči Rusku” i na státy, jejichž média ohrožují ruskou “informační bezpečnost,” uvádí instituce. Podle autora konceptu Indexu nepřátelství Igora Nikolajčuka západní sdělovací prostředky v roce 2014 začaly “šířit protiruskou propagandu jako nikdy předtím, a odstartovaly tak globální informační válku proti Rusku.”

Informační střet Ruska a Západu je nejvíce patrný v následujících třech oblastech. Tou první je vnímání vývoje událostí na Ukrajině. Údajná nepřátelská tendence západního zpravodajství je podle autorů studie reakcí na snahu Ruska “chránit své zájmy, které byly vážně narušeny protiústavním převratem v Kyjevě v prvních měsících roku 2014.”

Druhou oblastí, na které se podle studie Západ a Rusko neshodnou, je významu slova “propaganda”, jež se v posledním roce stalo čím dál více vyhledávaným ve zpravodajství, jak ukazuje statistika Google Trends.

“Propaganda” je nejčastěji zmiňována pejorativně a navíc v souvislosti s ruskými státními sdělovacími prostředky, upozorňuje RISS a poukazuje na odlišné vnímání tohoto pojmu v Rusku a na Západě.

Podle oxfordského slovníku totiž propaganda nese negativní nádech, protože jde o druh takových informací, které svou zavádějící povahou mají napomáhat prosazovat určitý politický cíl nebo úhel pohledu. Rusové ale mohou její úlohu vnímat poněkud odlišně,jejich slovník nabízí jinou definici: propaganda je naopak nástrojem, který umožňuje napříč společností šířit a vysvětlovat myšlenky či předávat znalostí.

Střet odlišných interpretací klíčových událostí a pojmů ještě podle pracovníků RISS podtrhuje třetí skutečnost, totiž že anglosaská a obecně západní média globálnímu informačnímu toku dominují. Rusko je tak zatlačeno do defenzivní pozice, ve které se snaží nabízet alternativní pohledy na světové dění, které jsou již z podstaty této snahy se západními médii v rozporu.

Index nepřátelství zahraničních médií

ndex nepřátelství zahraničních médií
Země: Počet zmínek o Rusku: Počet neutrálních zmínek: Počet negativních zmínek: Index nepřátelství
Německo 8929 1050 7838 7,46
USA 5771 783 4865 6,21
Česko 610 80 376 4,70
Rakousko 2144 414 1670 4,03
Polsko 1566 331 1215 3,67Více na: http://zpravy.e15.cz/zahranicni/udalosti/ceska-media-jsou-vuci-rusku-treti-nejagresivnejsi-na-svete-hodnoti-moskva-1171016#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink
Více na: http://zpravy.e15.cz/zahranicni/udalosti/ceska-media-jsou-vuci-rusku-treti-nejagresivnejsi-na-svete-hodnoti-moskva-1171016#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink