Lubomir Man žádá od ministra zahraničí ČR Lubomíra Zaorálka vyjádření k jeho pobytu v Kyjevě

Avatar
Původní autoři3. 3. 2015
Spisovatel Lubomír Man se obrátil na ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka dopisem, obsahujícím otázky, týkající se jeho účasti na tzv.  Pochodu důstojnosti, konaného na oslavu Vítězného Majdanu 22. února t.r. v Kyjevě. Přinášíme jej v plném znění s tím, že dopis je ve značné části koncipován podle údajů z textu podobné žádosti, jež ve stejné záležititosti poslal 23. února Ján Čarnogurský slovenskému prezidentovi A  Kiskovi a kterou 3. března t.r. zveřejnil portál www.vasevec.cz

Manův dopis uvádíme v plném znění:

Vážený pane ministře zahraničí,

V neděli 22. února jste se jako představitel vlády ČR zúčastnil v Kyjevě oslav prvého výročí změny ukrajinské vlády pod tlakem událostí na Majdanu. Vaše návštěva měla vyjádřit souhlasný postoj české vlády k událostem na Majdanu před rokem. Jako občanu České republiky mi není lhostejné, k jakým mravním a politickým zásadám se český ministr zahraničí hlásí při reprezentování svého státu. Prosím proto, abyste mi podle zákona č. 106/1999 S.B., aktualizovaném 15. 1. 2015 o svobodném přístupu k informacím, podal následující Vaše vysvětlení:

Zda jste při rozhodnutí účastnit se oslav v Kyjevě měl k dispozici údaj o zveřejněném telefonickém rozhovoru estonského ministra zahraničí Urmosa Paeta se zplnomocněnkyní EU pro zahraniční záležitosti Catherine Ashtonovou z února minulého roku, ve kterém ministr Paet mluví o tom, že střelce, zabíjející lidi na Majdanu, najal představitel tehdejších demonstrantů?

Zda víte něco o vyjádření lékařky z Majdanu Olhy Bohanetecové, že charakter zranění demonstrantú i vládních policistů dokazoval použití stejných zbraní?

Zda jste před odjezdem do Kyjeva měl k dispozici relaci německé televize ARD přibližně z podzimu minulého roku, že se na Majdanu pálilo z budov, které měli v držení demonstranti?

Zda jste měl k dispozici relaci britské televize BBC z pera redaktora Gabriela Gatehouse, ve které zhruba před třemi týdny vypovídal muž, vystupující pod jménem Sergej, že on sám z budovy konzervatoře, nacházející se v rukou demonstrantů, střílel do řad zasahujících policicistů s tím, že jej touto střelbou pověřil muž z okruhu tehdejšího prvního podpředsedy ukrajinského parlamentu?

Zda jste se zajímal, z jakých zdrojů, zda z místních, či zahraničních, jmenovitě pak zda nikoliv ze zdrojů USA, se financovalo bezplatné stravování tisíců demonstrantů na Majdanu?

Otázka souhrnná k otázkám předcházejícím pak zní takto:

Jak jste shora uvedené informace vyhodnotil pro politickou vhodnost Vaší účasti na oslavách v Kyjevě, když mezi jejich organizátory byli právě lidé důvodně podezřelí z účasti na zorgannizováni střelby na Majdanu před rokem?

Dále, když dovolíte, by mě zajímalo:

a) Zda jste se během návštěvy v Kyjevě zajímal o výsledky vyšetřování střelby na Majdanu?

b) Zda jste se během návštěvy v Kyjevě zajímal o viníky vraždění lidí před Domem odborů v Oděse dne 2. května m. r. s podotázkou, proč proti tomuto vraždění nezasáhla ukrajinská policie a proč vrahové nebyli dosud potrestáni?

c) Jak jste při přípravě návštěvy Kyjeva i během ní vyhodnotil fakt, že prvá vláda A. Jaceňuka se dostala k moci 22. února m.r. na základě porušení dohody uzavřené mezi tehdejším prezidentem Janukovyčem a zástupcem demonstrantů (mezi nimiž byl i A. Jaceňuk), z předchozího dne, a to za účasti ozbrojenců z řad demonstrantů, kteří vnikli do parlamentu nezákonně i na základě porušení tehdy platné ukrajinské ústavy?

Za Vaše laskavé odpovědi příp. i další informace Vám budu velmi vděčný a děkuji za ně.

Lubomír Man, spisovatel, člen společnosti Oxford Encyclopedia
v Ostravě 2. března 2015