Nejvyšší radou byl odvozen vzorec pro vykoupení se z mobilizace

Avatar
Původní autoři


4. 3. 2015     zdrojzdroj
Nejvyšší rada Ukrajiny navrhuje, aby se občané mohli vykoupit z mobilizace. Příslušný návrh zákona předložil poslanec, bývalý velitel praporu “Donbas” Semjon Semenčenko. Zároveň uvedl speciální vzorec pro výpočet hodnoty příslušného poplatku.

Návrh zákona, jehož text je zveřejněn na internetových stránkách parlamentu, je novelou zákona “O přípravě k mobilizaci a mobilizace.” Změny se hlavně předpokládají u článku 23, který obsahuje seznam důvodů pro odklad (uvolnění) z mobilizace. Je navrženo doplnit bod: “Branné povinnosti při částečné mobilizaci nepodléhají ty osoby, které zaplatily zvláštní poplatek … způsobem stanoveným kabinetem ministrů Ukrajiny”

Hodnota poplatku, budou-li přijaty pozměňovací návrhy, se vypočítá podle vzorce: Sz – BVS x Zk x Мk (kde Sz je zvláštní poplatek, BVS — základní věková sazba, Zk — výplatní koeficient а Mk – koeficient místa bydliště).

Věková sazba bude konkrétně činit 30-ti násobek minimální mzdy pro osoby do 25 let, 35-ti násobek minimální mzdy pro lidi ve věku 26 až 31 rok, 45-ti násobek pro osoby ve věku 31 až 45 roků. Koeficient místa pobytu bude zvýšen u hlavního města (1,3) a snížen pro vesnice a osady (0,9).

“Vesti” poznamenávají, že podle vzorce tak například 24-ti letý občan bydlištěm v Kyjevě a s příjmem asi pět tisíc hřiven bude muset zaplatit za rok odkladu asi 54 tisíc hřiven (asi 112 tisí rublů).

V průvodní zprávě k návrhu zákona je uvedeno, že Ukrajina se v podstatě nachází ve stavu nevyhlášené války. Armáda se za těchto podmínek, poznamenal Semenčenko, musí skládat z motivovaných lidí, kteří se chtějí podílet na bojových operacích a mají bojové zkušenosti. “Ostatní osoby, které nemají předpoklady pro vojenské záležitosti, mohou být armádě prospěšné finanční pomocí,” konstatoval.

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová