Rusíni v Zakarpatí požadují uznání své národnosti a autonomii oblasti cestou dialogu

Avatar
Původní autoři

15. 3. 2015    zdroj
Rusíni v Zakarpatí požadují uznání své národnosti a autonomii oblasti prostřednictvím dialogu s Kyjevem. Dopisovateli TASSu to oznámil vůdce podkarpatských Rusínů Petr Gecko.

“Byla akce a byla přijata rozhodnutí. Rozhodnutí sjezdu sledují tyto cíle: je požadováno uznání národnosti Rusínů a splnění výsledků referenda z roku 1991 o autonomii cestou dialogu. Dříve to tak nebylo. Nyní je orientace na dialog, nikoli na konfrontaci,” řekl Gecko.

Podle rusínského vůdce si “sjezd klade za cíl dožadovat se uznání výsledků referenda v roce 1991″…

“Nejdůležitějším úkolem koordinační rady je také navazování a posilování dialogu s kyjevskými orgány moci při řešení otázky o možnosti uznání výsledků referenda, které proběhlo v roce 1991 v Zakarpatí, v němž asi 80% lidí fakticky hlasovalo za poskytnutí regionu autonomního statusu,” je uvedeno v prohlášení.

Sjezd předních rusínských organizací Zakarpatí, jehož se například zúčastnily Společnost podkarpatských Rusínů, Rusínské hnutí, Společnost jm. Duchnoviče, Strážci historie, Rusínská vědecká a vzdělávací společnost, Sejm karpatských Rusínů, se usnesl na zřízení koordinační rady rusínských organizací Zakarpatí. Celkový počet členů organizací je asi 40 tisíc osob. Hlavním cílem rady bude sjednocení a koordinace úsilí členů struktury při zajištění kulturního a historického dědictví, práv a svobod rusínské komunity a dalších národnostních menšin v regionu.

Zejména jde o nutnost uznat Rusíny národnostní menšinou.

Druhé zasedání koordinační rady má proběhnout nejpozději do 8. až 10. dubna.

Kyjev 14. března, TASS

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová