Dotazník PRO Jiřího Fialu – Česká justice

Avatar
Původní autoři

kolektif 
2.4.2015 E-republika
 

Jiří Fiala nyní neví, co bude dál, a rozhodl se přejít do ilegality… Případ české justice.

Jiří Fiala mne kontaktoval v momentu, kdy zjistil, že Policie ČR na jeho osobu vyhlásila pátrání. Problém byl v tom, že ve vyhlášeném pátrání nebyla žádná zmínka o důvodu, což je ale poněkud neobvyklé. J. Fiala tak nevěděl, co je příčinou a obával se proto nějaké formy justiční zvůle, kterou již několik let podle svých slov systematicky trpí. Souhlasil jsem s natočením Dotazníku pro Jiřího Fialu, aby mohl poskytnout své autentické svědectví a názor na Českou justici. Dále jsem se pokusil zjistit co se děje. Bylo mi nakonec telefonicky doporučeno, abych J. Fialu vyzval k vzdání se Policii ČR. To jsem učinil, ale mám z takového vývoje situace velmi smíšené pocity.

Jiří Fiala nyní neví, co bude dál, a rozhodl se přejít do ilegality…

Další videa najdete na Debatním klubu

Související články:

Debatní klub o stavu justice v ČR – Jiří Fiala / Zuzana Candigliota
Demokracie v České republice je jen iluze: Postavme se aroganci moci
Nové spojení odborů a občanských iniciativ
Slušní voliči v rozpacích
Koho vlastně zastupují zastupitelé?
Jak nás nikdo nemá rád. Povzdech redakce