EU vytváří propagační oddělení v ruštině

Avatar
Původní autoři

22. 4. 2015    zdroj
Informační služba Evropské unie provádí nábor novinářů a PR specialistů, aby se vypořádala s “protizápadní propagandou” v Rusku. V popisu obsahu práce, který byl rozeslán na velvyslanectví členských zemí EU v Bruselu, je uvedeno, že úkolem specialistů bude “korekce Ruskem dodávaných informací, ověření fakt a rozptýlení mýtů o EU”. Jak informoval dopisovatel IA Regnum, mezi hlavními požadavky na specialisty je uváděno novinářské vzdělání, pracovní zkušenosti v médiích a znalost ruského jazyka.


K úkolům oddělení propagandy EU bude také patřit “zpracování a pravidelná aktualizace zpráv EU a poskytování informací prostřednictvím sociálních sítí, publikací v novinách a dalších médiích, za účelem objasňování programu VP (Východního partnerství).”

Do okruhu úkolů pracovníků, kteří musí být bezpodmínečně rusky mluvící, patří provádění “analýzy a monitorování informací o politice EU” v ruských médiích. Oddělení propagandy bude mít svůj vlastní tištěný orgán pro šíření informací v ruštině. Je pravděpodobné, že ve skupině budou dvě až pět osob.

Novináři budou mít smlouvu na jeden rok s minimálním platem 4350 eur za měsíc, který bude vyčleněn z rozpočtu té evropské země, která poskytne tohoto odborníka, protože rozpočet EU peníze na tento projekt nepředpokládá.

Připomeňme si, že první myšlenka na nutnost vytvoření oddělení propagandy vznikla v březnu tohoto roku v průběhu summitu lídrů EU, kteří nařídili diplomatické službě EU “vytvořit orgán, který bude schopen neutralizovat tok dezinformace ze strany Ruska.”

Řekli, že EU musí “k červnu připravit akční plán pro rozvoj komunikační strategie na podporu svobody sdělovacích prostředků. Vytvoření skupiny komunikace je prvním krokem v tomto směru.” Ale konečné rozhodnutí o zřízení propagačního oddělení EU bylo přijato po vysílání každoroční přímé linky Vladimíra Putina v Moskvě ve čtvrtek 16. dubna, během níž byl podle EU hlavním leitmotivem “úmysl obvinit USA a Západ z napadání Ruska a prezentovat chyby v řízení země jako dílo západních nepřátel. “

Evropští skeptici však poznamenávají, že “orgán propagandy EU bude muset konkurovat vlajkové lodi Kremlu “Russia Today”, s rozpočtem 300 milionů dolarů a 2000 kádrů, se zastoupením v 16 zemích a vysíláním v angličtině, francouzštině, němčině a španělštině. To vše činí úsilí EU titěrným ve srovnání s ruskou propagandou. “

Nová skupina novinářů je pro EU pouze jedním z několika směrů v informační válce s Ruskem. Široká škála aktivit EU bude rovněž zaměřena na podporu nezávislých médií, vytvořených emigranty 90-tých, a také na rozšíření diplomatického sboru EU.

Pro Novou republikuá přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová