Německo: Vláda se sklání před zájmy koncernů

Claudia Ehrenstein

4. 4. 2015    welt
Ekologičtí politici a aktivisté útočí na schválený frackingový zákon.Ministryně Hendricks/SPD/ ho musí obhajovat, ačkoliv by sama tuto metodu těžby zemního plynu ráda zakázala. Po celé měsíce byl návrh zákona o frackingu v kancléřství odložen k ledu, velká koalice ještě vyjednávala o detailech. Teď ve středu spolkový kabinet schválil obsáhlý balík regulací k zacházení s kontroverzní technologií. 

Ekologové se proti tomu bouří a varují před zákonem umožňujícím fracking.Před Úřadem spolkového kancléřství protestovali symbolickým vrtem a požadovali všeobecný zákaz frackingu, protože technologie je spojena s vysokými riziky.

Také ministr životního prostředí Severního Porýní – Vestfálsko Johannes Remmell/Zelení/ mluvil o „ podvodném balíku“ a kritizoval vládu, že „ se sklonila před zájmy několika málo koncernů“. Expertka Zelených pro energii Julia Verlinden varovala, že zákon otvírá nové možnosti „ vytlačit ze země ještě poslední palivo, které škodí klimatu“. Šéf frakce Zelených Anton Hofreiter vyzval k úplnému zrušení frackingu.

Balíkem zákonů chce spolková vláda poprvé vytvořit rozsáhlý právní rámec pro použití této technologie. Spolková ministryně životního prostředí Barbara Hendricks/SPD/ obhajovala projekt proti kritice. „ Regulujeme neregulovaný stav“, řekla Hendricks při představování balíku zákonů v Berlíně.Nebude nic umožněno, co bylo dosud zakázáno. Opak je však daleko více pravdou.

„Mnohé se zakazuje, co dosud bylo možné“. V oblastech ochrany vodních zdrojů mají být všechna frackingová opatření vyloučena. Také v okolí léčebných pramenů, oblastech kolem jezer a přehrad, ze kterých se získává pitná voda, se nesmí pomocí frackingu těžit.To platí i pro národní parky a přírodní rezervace.

Spolkové země budou mít navíc možnost rozšířit zákaz na veškerá místa, ze kterých se bere voda k výrobě nápojů. Tím se podle Hendricks reagovalo na pochybnosti pivovarů, které varovaly, že frackingem se ohrozí německá norma čistoty. Hendricks ujistila: „Ochrana zdraví a ochrana pitné vody mají prioritu“. Tak to bylo potvrzeno i v koaliční smlouvě. Nemají se používat látky, které jsou toxické pro životní prostředí.

U frackingu se vrtem pod vysokým tlakem tlačí do hloubky směs vody, písku a chemikálií, aby se z horniny uvolnila ropa nebo plyn. V nově schváleném balíku regulí se důrazně rozlišuje mezi konvenčním frackingem v pískovci a nekonvenčním v břidlici.

Konvenční fracking se v Německu provozuje již od 60.let, zejména v Dolním Sasku a Šlesvicku – Holštýnsku. To má být možné i nadále, ale s přísnými opatřeními. Plánuje se zavedení povinné zkoušky únosnosti pro životní prostředí.Nekonvenční fracking v břidlicové hornině k hospodářským účelům, jak se používá v USA, je i nadále zakázán. Dovoleny jsou pouze zkušební vrty, které musí být vědecky podložené. Proto se musí stále kontrolovat podzemní voda.

Všeobecný zákaz frackingu, jak ho požadují odpůrci této technologie, je podle Hendricks ústavně právně problematický. „ Nemůžeme jednoduše zakázat tuto technologii“, řekla Hendricks, netajila se ale tím, že sama tuto technologii považuje za nadbytečnou.“ Fracking není odpovědí na naše energetické otázky. Je to převrat v energii.“

Pro nekonvenční fracking jsou v návrhu zákona dost velké překážky, protože je spojen s vcelku vysokými riziky. Ložiska břidlicového plynu leží blíže k povrchu, a tím i blíž k zásobám podzemní vody, než je tomu u pískovce,kde se frackinguje konvenčně. Fracking v břidlicové hornině navíc vyžaduje více způsobů provedení, pro jeden postup se musí použít větší množství tekutiny a tím i více chemikálií, než u konvenční metody.

Zkušební vrty teď musí ukázat, zda je těžba břidlicového plynu vůbec pro životní prostředí únosná, řekla Hendricks. Náklady na zkušební vrt by činily kolem 30 miliónů EUR. Komerční těžba břidlicového plynu na velké ploše však není vyloučena.

Také kritika ekologů z Unie

Podniky mohou požadovat povolení pro hospodářské využití teprve v roce 2018. Má se vytvořit nezávislá komise expertů, jejíž 6 členů posoudí žádosti a povolovacím úřadům země odevzdají svá doporučení. Před začátkem projednávání v kabinetu se k tomuto plánovanému grémiu kriticky vyjádřili zástupci předsedy frakce SPD Ute Vogt a Huberus Heil. Požadovali, aby o žádostech rozhodoval Bundestag./Spolkový sněm/.

Skupina poslanců Unie okolo Andrease Mattfelda/CDU/ nepovažuje regule za dostatečné, zejména co se týče zacházení s vysoce jedovatou tzv. ložiskovou vodou.Hendricks ukázala vstřícnost pro takové pozměňovací návrhy koaličních frakcí , pokud budou „ většinové a odborně zdatné“. Zástupce předsedy frakce Unie Michael Fuchs/CDU/ požadoval průběžnou jistotu v plánech pro všechny zúčastněné: „ Máme ještě před sebou intenzívní vyjednávání v zákonodárném procesu.“

Břidlicový plyn by stačil na 14 let

Podle odhadů Spolkového ústavu pro geologické vědy a suroviny je v Německu uloženo asi 13 biliónů kubíků břidlicového plynu , ze kterých je těžitelné asi 1 %. To by v propočtu pokrylo potřebu zemního plynu v Německu asi na 14 let.

Aby se v budoucnu mohlo jasně rozlišovat mezi konvenčním a nekonvenčním frackingem, zavádí se v návrhu zákona tzv. 3000 metrová hranice. Protože ložiska s břidlicovým plynem leží v Německu zpravidla v hloubce 3000 metrů, vztahuje se všeobecný zákaz frackingu na hloubky nad 3000m, pod 3000 m je dovolen konvenční fracking.V zásadě se při frackingu mají použít jen tekutiny, které neohrožují podzemní vodu. Zpětný tok frackingové směsi, tzv. flowback, se má podle stavu techniky zlikvidovat.

Bez nutného schválení ve Spolkové radě / Bundesrat/

Spolkový Svaz německého průmyslu uvítal, že nebude úplný zákaz nekonvenčního frackingu, zároveň ale kritizoval množství podmínek. „ Je to pozitivní signál, že těžba břidlicového plynu v Německu již není vyloučena. Ale podmínky pro těžbu plynu jsou vcelku úplně přehnané“, řekl hlavní manažer Spolkového svazu průmyslu Markus Kerber.

Také se předpokládá změna důkazního břemene u škod způsobených frackingem.V budoucnu nemusí občané, ale podniky dokazovat souvislost, například u zemětřesení, že není ve spojitosti s činnostmi frackingu. Odpovídající návrh zákona předložil ministr hospodářství Sigmar Gabriel/SPD/, stejně jako zavedení únosnosti pro životní prostředí. Za veškeré předpisy ochrany vody a přírody zodpovídá Hendrick.

Balík zákonů musí ještě odsouhlasit Spolkový sněm/Bundestag/, ve Spolkové radě není schválení povinné. Záměr v prvním pokusu před dvěma lety ztroskotal, protože návrhy tehdejší černo – žluté koalice spolkové vlády podle některých poslanců Unie nezajišťovaly dostatečnou ochranu vody.

Pro Novou republiku přeložila Mgr. Zdeňka Holešová

Die Welt: Regierung knickt vor den Konzerninteressen ein, 1.4.2015