Newsweek: ruská letadlová superloď bude pro USA jako supervelmoc výzvou

30. 4. 2015   AC24
Pokud by Rusko postavilo letadlovou superloď, zpochybnilo by světový řád, v jehož čele se nacházejí USA, píše americký časopis Newsweek. Jedním z hlavních nástrojů USA, které USA k projekci své síly mají, je flotila gigantických letadlových lodí: v současné době USA mají 11 letadlových lodí, které jsou schopny nést přes 70 letadel.

Letadlové lodě se účastnily prakticky všech vojenských konfliktů USA od Druhé světové války.období Studené války měl svoji flotilu letadlových lodí i SSSR, avšak, v současné době má ruská námořní flotila k dispozici pouze jediné takové plavidlo, Admirála Kuzněcova. Vezmeme-li v potaz realizaci nových ruských projektů zaměřených na vojenskou modernizaci, v rámci kterých se pracuje na nových jaderných ponorkách, obrněných vozidlech a letadlech, nikdo by se nedivil, pokud by Rusko zachtělo postavit vlastní letadlovou superloď.

Přímé výdaje na stavbu takové lodi budou astronomické, přičemž americký časopis pochybuje, zda by stavba takového plavidla stála za to, protože ruská zahraniční politika je soustředěna na řešení regionálních úkolů a k tomu letadlová loď není třeba. „Rusko je silná velmoc, která ve svém regionu zaujímá dominantní pozici a na své sousedy má vliv, který se dá srovnávat jenom s vlivem Číny”, komentuje situaci americký novinář. „I když, Rusko by mohlo přesměrovat svoji zahraniční politiku tak, aby si zajistilo rozsáhlejší přítomnost ve světě, ale taková změna by vyžadovala vnesení rozsáhlých finančních a politických změn”, dodává.

Jedním z hlavních problémů, pokud nebudeme brát v potaz cenu nové letadlové lodě, bude hledání vojenských základen a přístavů, které by plavidlo mohlo využívat i za hranicemi ruské sféry vlivu. V současné době má Rusko pouze jednu takovou základnu a ta se nachází v Sýrii. Nicméně, vláda na řešení tohoto problému pracuje. „Pokud by Rusko postavilo novou letadlovou loď, jednalo by se o výzvu světovému řádu, v jehož čele stojí USA”, dochází k závěru americký novinář.