Ruská federace předsedá BRICS

Avatar
Původní autoři

Provolání prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina
2. 4. 2015   zdroj
Rusko přebírá štafetu předsednictví v BRICS – sdružení pěti velkých a vlivných států, v nichž žije téměř polovina lidstva a produkuje se asi 30% světového HDP. Za docela krátkou dobu dokázal tento formát spolupráce svou potřebnost a efektivnost. Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika stále těsněji koordinují postoje ke klíčovým otázkám mezinárodních problémů, aktivně se účastní vytváření multipolárního světového řádu, zpracování současného modelu globálního finančního a obchodního systému.

Nadcházející summit “pětky” 8. – 9. července v Ufě se bude konat na pozadí dvou velmi významných výročí: 70. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce a 70. výročí konce druhé světové války. Vzhledem k tragickému poučení z minulosti země BRICS důsledně prosazují mírové řešení mezinárodních konfliktů, odsuzují jakékoli pokusy silového tlaku a vměšování se do vnitřních záležitostí suverénních států. Právě na co možná nejefektivnější využití možností “pětky” k posílení bezpečnosti a stability ve světě bude zaměřeno ruské předsednictví.

Zároveň s tím bude Rusko věnovat prioritní pozornost finanční a hospodářské spolupráci v rámci zemí BRICS. Zejména má v úmyslu podpořit přijetí Strategie ekonomického partnerství zemí sdružení, napomůže zahájení práce nové Banky rozvoje a poolu devizových rezerv. Samozřejmě budou podniknuty i kroky k posílení spolupráce v oblasti energetiky, těžby, informačních a komunikačních technologií.

Budeme také podporovat humanitární kontakty v oblasti vzdělávání, kultury, vědy a zdravotnictví. Během ruského předsednictví se bude konat Summit mládeže zemí BRICS a celosvětový univerzitní summit, bude založena internetová Univerzita BRICS. Zvážíme možnost vytvoření meziparlamentního dialogu, v jehož rámci by se zákonodárci mohli bezprostředně účastnit řešení úkolů sdružení.

Jsou vytvářeny společné webové stránky členských států BRICS – virtuální sekretariát, který bude informovat mezinárodní společenství o činnosti “pětky”.

Celkově si ruské předsednictví klade za cíl, aby bylo partnerství v rámci BRICS postaveno na novou, vyšší úroveň. Jsem si jistý, že je to v zájmu nejen národů zemí sdružení, ale i národů zemí na celém světě.

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová