Transatlantické partnerství pro obchod a investice – pro a proti. Beseda s Janem Kellerem 8. 4. 2015

Avatar
Původní autoři

3.4.2015 ProAlt
Profesor Keller ve Staré Aréně o Transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP)
Na pozvání ostravsk sekce iniciativy ProAlt vystoupí 8. dubna v 18 hod. profesor Jan Keller ve Staré Aréně na Masarykově náměstí v Ostravě s přednáškou o Transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic, TTIP.
V přednášce a následné besedě vyloží argumenty stoupenců a odpůrců smlouvy a na konkrétních příkladech doloží, jakým způsobem jednání probíhají.

Jan Keller, významný český sociolog, autor řady knih a populárních článků, je poslancem Evropského parlamentu ve frakci Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů. Problematikou TTIP se zabývá velmi intenzivně, především prostřednictvím procedur dotazů. Domnívá se, že smlouva je zatížena řadou nejasností. Táže se například, podle jakého mechanismu a zda vůbec, bude možno smlouvu ukončit. Obavy vzbuzuje také otázka, zda je Vídeňská úmluva (mezinárodní smlouva, která kodifikuje právo týkající se mezinárodních písemných smluv) schopna zohlednit složitost a odlišnost práva EU od právního systému USA. Další velké obavy vzbuzuje netransparentnost vyjednávání a především chybějící možnost veřejné kontroly. Tento takzvaný deficit demokracie byl jednou z otázek, kterou profesor Keller vznesl na půdě Evropského parlamentu. Zastal se tím stovek tisíc občanských aktivistů napříč celou Evropou, kteří jsou obviňováni z iracionálního a emocionálního přístupu jen proto, že uplatňují své právo na informovanost.

Iniciativa ProAlt naváže na přednášku profesora Jana Kellera celodenní akcí, která se bude konat 18. dubna 2015 ve dvou moravskoslezských městech, Ostravě a Opavě. Součástí akce budou odborné panely, diskuse a happening. Účast přislíbili: Jiří Šteg, ekonom a bývalý mluvčí iniciativy ProAlt, komentátor serveru demagog.cz Pavel Buršík, předseda Pirátů Lukáš Černohorský a Jiří Lehejček z České Technologické Platformy pro Ekologické Zemědělství. Akci podporuje občanské sdružení Iuridicum Remedium a Česká pirátská strana.

TTIP – Transatlantické partnerství v oblasti obchodu a investic, největší smlouva mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými, která se týká bourání bariér v oblasti obchodu a investic. Smlouva mimo jiné obsahuje tzv. „mechanismus urovnávání vztahů mezi investory a státy“, známý jako „klauzule o arbitrážích“, zkráceně ISDS. Její kritici se domnívají, že nadnárodním korporacím otevírá cestu k omezení suverenity států.

Kontakt na organizátory:
Jiří Karen, mluvčí iniciativy ProAlt (jiri.karen@proalt.cz ; 731 085 414)