V Polsku má bída tvář dítěte

Avatar
Původní autoři

29. 4. 2015    Vaše věc
Jak žít v chudobě…
Krajní bídou je ohroženo tři čtvrtě milionu polských dětí, píše poslední vydání týdeníku Wprost. Nejedná se přitom o děti z tzv. patologických, ale ze zcela normálních rodin. Týdeník to považuje za největší důvod ke studu současného Polska.

Situaci Wprost dokumentuje statistickými čísly. Celkem žije pod existenčním minimem 7,4 procenta domácností. Ve 4,7 procentech se to týká rodin se dvěma dětmi, 10,2 procenta rodin se třemi dětmi a více jak pětiny (22,8 procenta) rodin se čtyřmi nebo více dětmi.

O chudobě rodičů vychovávajících svědčí i odpovědi na otázky uspokojování potřeb dětí, které přinesl průzkum Hlavního statistického úřadu. Následující údaje se týkají rodin, ve kterých jsou tři a více dětí:
63,5 procenta rodičů nemůže alespoň jednou v roce poslat na týdenní pobyt mimo domov
20 procent nemůže zaplatit školou organizovaný výlet dítěte
20 procent nemůže koupit hry a hračky populární mezi ostatními dětmi
15 procent nemůže koupit všechny učebnice
15 procent z finančních důvodů rezignuje na návštěvu zubaře
15 procent z ekonomických důvodů nenavštíví odborného lékaře.

O chudobě rodin psaly polské sdělovací prostředky i v minulosti. Upozorňovaly například na skutečnost, že pro velkou část školáků je teplé jídlo ve školní jídelně jediným, které mají v průběhu dne. Smutné jsou případy, kdy již ve školní jídelně došlo k majetkové segregaci – jedno jídlo a z porcelánových talířů jedly děti z bohatých rodin, jiné z plastikových talířů ostatní. Jedna z organizací zabývajících se chudobou dětí také v masovém nákladu vydala brožuru „Jak žít v chudobě“.