Jan Keller souhlasí s myšlenkou Miloše Zemana, že každý má žít ve své původní zemi.Kvóty na imigraci narušují sociální politiku národních států.

Avatar
Původní autoři

29. 5. 2015   Parlamentní listy,rozhovor
 Profesor Keller otevřeně o uprchlících z Afriky a co nás čeká. Sociální pomoc půjde hlavně přistěhovalcům a našim chudým až co na ně zbude.

Nestranický europoslanec za ČSSD, profesor sociologie Jan Keller, varuje před kvótami EU a na imigranty a vysvětluje, že ve skutečnosti hlasoval proti kvótám. Kvóty dle něho můžou vést k rozpadu Evropské unie. Kvóty na imigraci narušují sociální politiku národních států. Keller souhlasí s myšlenkou Miloše Zemana, že každý má žít ve své původní zemi.

Evropská unie chce řešit příliv imigrantů z Afriky a Blízkého východu tím, že členským státům EU přidělí kvóty. Dokonce se pro nás už zveřejnila některá čísla. Co si o tom myslíte?

Závazné kvóty pro členské země EU se mi nelíbí především ze dvou důvodů. Jsou ve svém důsledku zásahem do sociální politiky členských zemí. Sociální politika je v pravomoci členských zemí. Ony mají suverénně rozhodovat o tom, kolik prostředků na sociální účely přidělí a pro které cílové skupiny je určí. Jestliže však zemím přidělíme určitá kvanta lidí, kteří nemají vůbec nic, je jasné, že místní nezaměstnaní, rodiny v existenční nouzi a další budou muset počkat, co na ně zbude. Ledaže by se nejbohatší majetkové skupiny na uprchlíky složily dobrovolně samy a ze státního rozpočtu by ty peníze nešly. Máme nějakých dvacet tisíc dolarových milionářů, o pár tisíc uprchlíků by se jistě postarat dokázali. Zvláště ti, kteří jsou proti zvyšování daní, ale proud uprchlíků jim nevadí.

Druhý problém je v tom, že nikdo dnes nedovede říci, kde je horní hranice závazné kvóty. V zemích Předního východu a v Africe přežívají desítky milionů potenciálních uprchlíků. Na zajištění jejich živobytí by už ani dolaroví milionáři nestačili. Těch důvodů je samozřejmě více, k některým dalším se možná ještě dostaneme.

A jak to bylo tedy vlastně s tím vaším hlasováním o usnesení Evropského parlamentu, které vyzývá Evropskou komisi, aby zavedla kvóty na imigranty? Na internetu se totiž objevily seznamy českých europoslanců, kteří hlasovali pro, a vy jste tam byl uveden mezi nimi. Přitom se k masové imigraci jinak stavíte kriticky…

Je mi líto, ale byl to omyl. Hlasovalo se déle než dvě hodiny o stovkách více i méně závažných věcí a bod o závazných kvótách jsem přehlédl. Byl vsunut mezi naprosté banality, které s Českou republikou nijak nesouvisely. Jakmile jsem omyl zjistil, nechal jsem zaprotokolovat, že došlo k omylu a změnil jsem své hlasování na “proti”, což je naštěstí v určité lhůtě možné. Jak se říká v politice, vyslal jsem tím signál, že při dalším projednávání této otázky (a k tomu nepochybně dojde) se mnou stoupenci kvót nemohou počítat.

Ti, kdo výsledky hlasování zveřejnili, z nějakého důvodu, kterému nerozumím, zablokovali informaci, že jsem své hlasování vzápětí změnil.

V čem vidíte případně další rizika této imigrace?

Jsou zde nepochybně rizika bezpečnostní. V době, kdy tisíce potomků imigrantů ve druhé i třetí generaci odcházejí z Evropy bojovat do služeb Islámského státu, vůbec nikdo neví, jaký podíl těch, kteří se k nám plaví, už ve službách Islámského státu je.

A je tady také riziko ohrožení volného pohybu. Osobně nevěřím, že imigranti, kteří by rádi žili v Německu, Francii, anebo Švédsku, u nás zůstanou dobrovolně aspoň po oněch pět let, jak si Komise představuje. K nám zase budou směřovat imigranti ze zemí, které nejsou tak atraktivní jako my. V krajním případě bude muset být zrušen Schengen, tedy volný pohyb osob přes vnitřní hranice Evropy, aby se tomu zabránilo.