Květnová revoluce 1945 z uhláku – 5. 5. 1945

Avatar
Původní autoři
5.5.1945

5. 5. 1945, Petr Ďoubalík, zdroj: Květnová revoluce  – obrazový památník hrdinství a slávy z velkých dnů lidového povstání, za redakce Vladimíra Peroutky vydalo nakladatelství Melantrich v Praze, grafická úprava V. Michal, vytiskla tiskárna Melantrich, cena 12 K.

Kdysi dávno jsem chtěl na chalupě zatopit v kamnech, z uhláku jsem vytáhl nějaké “noviny”, ale než jsem je strčil do kamen, ještě jsem si je prohlédl. Byl to “obrazový památník” o květnu 1945. Něco mi našeptalo, že bych to neměl spálit, že se to může hodit. A tak se tato publikace octla v mé životní kronice, ve složce “Než jsem se narodil”. A teď nastala ta chvíle, že se “to” hodí. Pojďme si, přátelé, prohlédnout den po dni, tyto obrázky.

Takhle to vypadalo na Ovocném trhu. Chodník i náměstí, pokryté úlomky zdiva, v pozadí vyvrácený stojan pouliční lampy, dým hořících stánků, i obezřelý postoj muže, který právě vyvěsil vlajku Červeného kříže na dům, v němž bylo narychlo zřízeno obvaziště – to všechno nasvědčuje tomu, že se zde rozhořčeně bojovalo. Foto S. Štochl

Pokračování zítra.