Přednáška: Obnovitelná energie

Avatar
Původní autoři

27. 5. 2015

Vážení přátelé,
navazujeme na předběžné oznámení a přikládáme pozvánku na přednášku s besedou na téma „Kolapsy jako minulá zkušenost nebo společná budoucnost?“.
Přednášku konáme v rámci aktivit Evropského týdne udržitelného rozvoje. (www.tydenudrzitelnosi.cz)
Pro bližší informování uvádíme její stručnou anotaci:
Hrozí nám kolaps? Historické kolapsy v různých regionech světa. Kolaps jako logické vyústění současného rozvoje. Obecné závěry. Specifikum dnešní doby. Postkolapsová společnost. Co můžeme v tuto chvíli dělat. Centralizovaně a decentralizovaně uspořádaná společenství. Historické příklady pozitivních zvratů.
Abychom tak usnadnili zejména organizacím případnou přípravu, při této příležitosti sdělujeme, že na měsíc září uvažujeme spolu se senátorskou kanceláří zařadit druhé občanské setkání se senátorem Mgr. V. Láskou.
Ohledně vlastního podzimního cyklu dále poznamenáváme, že bychom rádi náměty, pojetí i přípravu alespoň některých dalších přednášek připravovali i ve spolupráci s občany a organizacemi obvodu. Uvítali bychom v tomto směru proto i jakoukoli vaši iniciativu.
Závěrem bychom vás i vzhledem k brzkému termínu přednášky rádi požádali dle vašich možností také o pomoc při dalším šíření těchto informací.
S pozdravy a poděkováním
za spolupořádající Alternativu Zdola
Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph. D.