K odvolání ředitele Psychiatrické nemocnice Dobřany neexistuje věcný důvod

Ivan David
27. 5. 2015     + video
Média vyrobila další kauzu pro rozrušení čtenářů. Bývalý pacient psychiatrické nemocnice zavraždil mladou ženu. Souvislost mezi jeho propuštěním z psychiatrické nemocnice jako údajnou příčinou a vraždou jako následkem je naprosto pochybná. Lékaři lůžkového zařízení nemohou za chování pacienta ručit tři měsíce po propuštění jako v tomto případě. Pacientovi nelze zabránit, aby ihned po propuštění vysadil léky. Podle zákona musí být pacient bezodkladně propuštěn jakmile není “bezprostředně nebezpečný sobě nebo okolí”. To, co selhává, je systém, ne psychiatrická zařízení. Viníci jsou dva. Systém a pachatel.


Páchání násilné trestné činnosti v důsledku duševních poruch nelze zcela zabránit, je však nutné usilovat o to, aby k nim nedocházelo tam, kde bylo možné jim předejít.

záznam rozhovoru s autorem v Aktuálně.cz

V České republice se v důsledku “reforem” rozpadl systém dispenzarizace* osob s těžkými duševními poruchami. Právě ty se samy často necítí být nemocné a psychiatrům se vyhýbají. Ambulantní psychiatři nemají a ani nemohou mít za konkrétní pacienty odpovědnost, protože pacienti mohou navštěvovat kteréhokoli lékaře a nebo také žádného, aniž by se to někdo dozvěděl.

Malému procentu opravdu nebezpečných pacientů je třeba soudně ukládat povinnost se léčit a to dříve, než se stanou pachateli trestného činu. Náš právní řád to neumožňuje. Buďto se změní, nebo je nutné se častěji smiřovat s vraždou většinou nahodilé oběti nebezpečnou osobou s duševní poruchou.

Ministr může odvolat ředitele kterékoli podřízené organizace třeba i bez udání jakýchkoli důvodů (jako jsem byl odvolán já ministrem Julínkem na naléhání Pavla Béma), ale nepůsobí příliš dobře pokud tím má být uspokojena médii manipulovaná veřejnost.

MUDr. Vladislav Žižka byl ředitelem druhé největší psychiatrické nemocnice v ČR PN Dobřany patnáct let. Za tu dobu se velmi zasloužil o její zvelebení. Na selhání systému nenese žádný podíl. Jeho odvolání je proto vnímáno odbornou veřejností jako neadekvátní reakce.

* systém dlouhodobé péče o osoby se závažnými zdravotními problémy