S prezidentem Milošem Zemanem pojedou do Moskvy veteráni na oslavy Dne vítězství nad fašismem

Avatar
Původní autoři
6.5.2015   hrad
Projev prezidenta republiky při slavnostním shromáždění konaném při příležitost 70. výročí ukončení druhé světové války a uctění památky padlých vojáků.

Vážený pane prezidente Klausi, vážený pane předsedo Senátu, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážený pane předsedo vlády, vážený pane předsedo Ústavního soudu, Excelence, dámy a pánové, ale především a zejména vážení a milí veteráni,

setkáváme se často, jak na Pražském hradě, tak při některých krajských výjezdech, ale dnes je opravdu slavnostní okamžik, protože si všichni připomínáme počátek Pražského povstání. Byla to zvláštní situace, k Praze se blížily spojenecké armády, konec války byl v dohlednu. Lidé mohli spokojeně přežít a přesto mnozí pražští občané a nejen oni, nadřadili nad svůj klid a nad svoje pohodlí odvahu. Odvahu jít na výzvu rozhlasu bojovat. A právě tento příklad dokazuje, že materiální hodnoty nejsou v našem životě tím hlavním a že jsou historické chvíle, kdy musí ustoupit do pozadí.

Vy, veteráni, jste o několik let předešli bojovníky Pražského povstání. Odešli jste ze své vlasti v situaci, kdy vůbec nebylo jisté, zda se do ní vrátíte. Byli jste připraveni položit svoje životy pro tak nemateriální, ale o to významnější hodnotu, jako je svoboda našeho národa. Bojovali jste na západní i východní frontě a já se hluboce stydím za to, že bojovníci západní fronty byli v padesátých letech perzekvováni a uvězněni. Země, která vězní své hrdiny, nemůže být zemí svobodnou a nemůže být zemí demokratickou, proto nerozlišuji mezi těmi, kdo bojovali na východě nebo na západě. Hrdinství je jenom jedno. Budu mít tu čest 8. května udělit třem veteránům, kteří se ve zdraví dožili devadesáti let, hodnost generálporučíka a podobně jako jsem do Normandie na oslavu vylodění spojenců vzal veterány ze západní fronty, vezmu je i do Moskvy na tamní oslavy Dne vítězství. Ty, kdo bojovali na frontě východní.

Chtěl bych pozdravit i veterány z Afghánistánu a z dalších zemí a chtěl bych upozornit na to, že navazují na obrovskou tradici. Na tradici českých legionářů, bez nichž by nebylo nezávislého Československa, na tradici bojovníků druhé světové války. A spojovacím znakem těchto generací veteránů je právě to, že ve většině případů bojovali v zahraničí a tedy daleko od své vlasti.

A to očekávám i od veteránů současných. Rýsuje se nový nepřítel, mezinárodní terorismus založený na nenávistné ideologii svým způsobem velmi podobné ideologii nacistického Německa. A nic na tom nemění to, že tato ideologie je primárně motivována nábožensky. Věřím, že tak jako Vaši předchůdci budete bojovat v zahraničních misích v co nejširším mezinárodním společenství boje proti mezinárodnímu terorismu.

Dámy a pánové, drazí přátelé, na závěr místo pravdivých, ale již často opakovaných vět o hrdinství, statečnosti a odvaze, bych chtěl zmínit ještě jednu hodnotu, která je poněkud zasunuta do pozadí. Co je platné člověku, má-li úctu druhých, ale nedokáže si vážit sám sebe. Chtěl bych Vám blahopřát a poděkovat za to, že svojí statečností a svojí odvahou jste si dokázali uchovat sebeúctu. Děkuji Vám za Vaši pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, Pražský hrad, 5. května 2015