Společně za mír

Avatar
Původní autoři


Milan Daniel
7. 5. 2015
Na sedmdesát osobností slovenského a českého veřejného života, mj. i tři bývalí slovenští prezidenti, podepsalo výzvu slovenské iniciativy Společně za mír. Výzvy, petice… Mnozí si řeknou: jak málo to v dnešním světě váží! Text však tuto námitku reflektuje a směřuje ke spojení všech protiválečných a mírových aktivit s cílem hrozící válce společně zamezit. Zdůrazňuje potřebu změny politických a společenských priorit.


Vyzývá odpovědné politické představitele, aby navrhovali, podporovali a prosazovali vytvoření nové bezpečnostní architektury, do níž budou zahrnuty i ty státy, které byly dosud označovány za nepřátelské.

Vyzývá příslušná ministerstva, aby v praxi důsledně uplatňovala principy Deklarace OSN o kultuře míru a nenásilí, aby do učebních osnov zavedla výchovu ke kultuře míru a nenásilí a aby podporovala politiku založenou na těchto zásadách.

Vyzývá voliče, aby podporovali pouze takové politiky, kteří se přihlásí k mírovým principům uvedeným v tomto dokumentu, zavážou se je respektovat a budou je prosazovat v praxi.

Vyzývá představitele církví, nevládních organizací, osobnosti kulturního, vědeckého a společenského života, aby aktivně podporovali mírová řešení, aby se stali vyslanci míru a osvobozování ducha člověka od sklonů k násilí. Vyzýváme je k odvaze bránit menšinové názory empatie, sounáležitosti a racionality ve většinové atmosféře nenávisti, strachu a vášní.

„Je potřeba otevřeně říci, že tu jsou politici, novináři a aktivisté, kteří ve společnosti pěstují nenávist, předsudky a fobie, jež nejednou zacházejí až za hranici šovinismu“, stojí v textu výzvy. „Že existují veřejní činitelé, kteří jsou vždy ochotni a připraveni obhajovat válku, podpořit zbrojení a upřednostnit konfrontaci.“

Signatáři pokládají za důležité se od takovýchto lidí distancovat. Více zbraní znamená méně důvěry, více vojáků znamená méně spolupráce. Nepřejí si, aby se přes naše země přesouvaly vojenské konvoje a aby tu vznikaly vojenské základny. Chtějí stát, v němž se rodí mírové iniciativy a vzkvétá kultura, věda a vzdělání. Chtějí, aby střední Evropa byla mostem přátelství, ne hranicí konfrontace, aby měla podobu holubice míru, a ne pudlíka moci. Chtějí spravedlivý světový řád, ve kterém se velmoci nebudou chovat jako gangsteři a malé státy jako jejich prostitutky. Chtějí, aby lidi poutaly vztahy přízně, ne aby se rozdělovali.

Naděje je jako Fénix – stokrát zmařená vždy vstává z popela, aby vzlétla. Tak je to i s iniciativou Společně za mír. Má šanci tehdy, dostane-li se jí široké podpory. A tu jí může poskytnout každý z nás.