V New Yorku bylo rozdáno 14 000 georgijevských stužek

Avatar
Původní autoři

5. 5. 2015    zdroj
Georgijevské stužky byly rozdávány na Times Square. Potom aktivisté “Ruské mládeže Ameriky” šli do Brooklynu a okresu Brighton Beach, kde žije mnoho imigrantů ruského původu. Aktivisté všem vyprávěli o Velké vlastenecké válce a rozdávali stužky jako symbol Vítězství. Mnozí Američané nic nevědí o georgijevské stužce a ani o skutečnosti, že hlavní podíl na vítězství nad nacismem měl právě SSSR. Když však pochopili, co tato stužka symbolizuje, ochotně si ji brali. 

Poté, co bylo rozdáno 14 tisíc georgijevských stužek, proletěl nad New Yorkem vrtulník, na který byla připevněna 30-ti metrová georgijevská stuha.

Kromě toho proběhla v USA poprvé akce “Nesmrtelný pluk.” K pluku se mohl připojit každý, bez ohledu na státní příslušnost nebo politické názory. Vzpomínková přehlídka přešla po Brooklynském mostu za doprovodu melodií válečných let. Na jejím ukončení na počest těch, kteří se nikdy nevrátili z války, zazpívali účastníci válečné písně, drželi minutu ticha a vypustili 100 balónků.

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová