Výnos ČT z našich poplatků je přibližně 10 miliard ročně. Za to máme kvalitní , ověřené a vyvážené informace… Co Vy na to ?

Avatar
Původní autoři

28. 5. 2015   CzechFreePress  

Dotazník pro Jana Velebu
 

INDEX:  00:13 Cílem provozování veřejnoprávních médií je zabránit zneužití médií politickými stranami a podpořit média, jako čtvrtý pilíř demokracie. Je podle Vašeho názoru tato definice platná a správná? (viz video pod článkem)


02:03 Co je potřeba, aby veřejnoprávní mediální instituce měla důvěru a podporu svých koncesionářů?
03:51 Česká televize používá k argumentaci ve svůj prospěch, tedy, že zpravodajství a publicistika jsou kvalitní, vyvážené a drtivá většina diváků je spokojená, výsledky různých měření, analýz a průzkumů, z nichž některé sama vytváří, jiné pro ni zpracovávají na zakázku soukromé firmy. Ve Vás zmíněné výsledky vzbuzují důvěru?
05:43 Jak podle Vás vzniká analýza na zakázku?
07:51 Jak lze podle Vás zjistit, že Česká televize dělá to co má, tedy že sděluje kvalitní, ověřené a vyvážené informace?
09:59 Pořad Hyde park České televize je vůči diváků seriozní či nikoli?
10:46 Kdo podle Vás ovlivňuje průběh pořadu Hyde park?
14:25 Co má dělat divák České televize, aby si ověřil míru pravdivosti vysílaného obsahu
19:28 Platba koncesionářských poplatků ve prospěch veřejnoprávních médií je nařízená občanům České republiky zákonem č. 348/2005 Sbírky, o rozhlasových a televizních poplatcích. Jejich výnos se blíží k hranici deseti milirad ročně. Jak vnímáte zmíněný zákon? Je podle Vás kvalitní a lze očekávat, že v této podobě bude platit nadále?
23:02 Koncesionáři, kteří se placení koncesionářských poplatků vyhýbají nebo je z nějakých důvodů neplatí, jsou postihovaní zákonem. Jak jsou oproti tomu postihovaní odpovědní pracovníci České televize a Českého rozhlasu za nedodržování zákona například v kontextu nevyváženého zpravodajství nebo přímo lživého či manipulativního obsahu?
24:39 Srovnání fungování televize z období Normalizace se současností
27:06 Co senátor Veleba konkrétně navrhuje a jak si představuje realizaci svého návrhu
36:14 Existuje požadavek občanských aktivistů a publicistů, o poskytnutí legitimní podpory Českého státu třetímu sektoru, tak zvaným komunitním médiím, v rámci participace na rozhodování ve veřejné sféře a v zájmu poskytování objektivních informací veřejnosti. Vnímáte takový požadavek jako oprávněný?
38:57 Měla by být k dispozici občanským aktivistům k připomínkám novela Zákona, která bude řešit pozice nezávislé a obecně prospěšné publicistiky?
40:22 Na koho se lze obrátit v parlamentu a senátu České republiky, aby se v rámci novely Zákona ve spolupráci s občanskými aktivisty zasadil za demokratizaci médií posílením kompetencí třetího sektoru a možností jeho svobodného mediálního rozvoje?
42:03 Co potřebuje senátor Veleba, aby mohl vyvolat na mediální scéně změny, které jsou podle jeho názoru nutné

Senátor Jan Veleba má zásadní výhrady vůči fungování veřejnoprávních médií v Čr, konkrétně nejvíce problémů vidí v České televizi. Jde o téma nahlížené průřezově celou společností, protože Česká televize díky celoplošnému vysílání ovlivňuje formování názorů a postojů velké části populace. Senátoru Velebovi jsem nabídl vystoupení v Dotazníku, aby se pokusil vysvětlit, co je impulzem k zaujetí jeho vyhraněného postoje a jak si představuje další vývoj situace.