Globální obchodní válka USA/EU proti BRICS

Avatar
Původní autoři

Sartre
11.6.2015   Zvědavec

Nenechte se zmást. Globalisté, a to ať již kapitalisté z Wall Street, korporatisté, kolektivisté, autoritáři či zarytí internacionalisté, sdílejí společné uvažování – celosvětový finanční systém musí kontrolovat obchod a diktovat ekonomickou aktivitu. 

Podle tohoto receptu má obchod jen málo co společného s transakcemi svobodného trhu. Vládnou monopoly a skutečná konkurence je smrtelná. Takže když finanční tisk zdůrazňuje rozdíl mezi frakcí MMF-Světová banka a nově vytvořeným společenstvím BRICS, tak závěr obvykle vynechává a ignoruje to, že všichni hráči jsou součástí globalistické kabaly oddané novému světovému řádu.

Obchodní války jsou pozornost odvracející manipulativní šarvátky usilující o zlepšení metody ke zničení národní nezávislosti a domácích ekonomik. Vzájemná závislost je vnucována jako kacířské náboženství.

Téměř před rokem v pojednání BRICS: Vyzyvatelé globálního statutu quo se tvrdilo, že ekonomická aliance BRICS vůči západnímu ekonomickému zřízení by mohla představovat skutečný alternativní model k mezinárodním institucím, které ovládají svět. Nicméně autor Walden Bello také uznává následující:

„BRICS patřilo k hlavním beneficientům korporacemi nastolené globalizace, a za svůj vzestup vděčily spojení mezi globálním kapitálem a levné práci, kdy toto následovalo po plnější integraci dříve nekapitalistických či závislých kapitalistických zemí do globálního kapitalistického systému v posledních více než 30 letech. Toto spojení patřilo k faktorům, které udržovaly míru zisku a vytahovaly globální kapitalismus z jeho stagnačních krizí 70. a 80. let.

Nemylte se: BRICS jsou kapitalistické režimy – i když s větším ústředním aparátem schopným řídit pracující.“

Pan Bello navrhuje, že budoucnost BRICS by se mohla ubírat dvěma směry.

„Jednou možností je, že by se BRICS stalo integrovanějším jak navzájem, tak s dalšími rozvojovými zeměmi, na základě strategie „obchodu jih-jih“, či „spolupráci jih-jih“, která byla již dlouho navrhována mnoha pokrokovými ekonomy. Další integrace je jedním z klíčových témat na setkáních BRICS, která se konají každé dva roky.

Další řešení, kterým není elita BRICS příliš nadšena, je, že BRICS přijme politiku, jejímž cílem bude snížení nerovnosti u příjmů, a tím vytvoření silných vnitřních trhů. To by neznamenalo nic menšího, než sociální revoluci v těchto zemích, protože mocné zájmové skupiny zamrzly kolem současných ekonomických režimů.“

Asijské ukotvování z geopolitického hlediska vede ke vzniku posunu v BRICS k institucionální revoluci. Chytré evropské ukotvování v Asii poskytuje možnost k prosazování obchodních dohod, ze kterých má prospěch pouze globální elita, zatímco vysávají samotnou podstatu národních ekonomik.

„EU musí jednat s Asií nejméně na třech vzájemně prospěšných frontách, kdy obchod je nejdůležitější. Dohody o liberalizaci obchodu, které má EU v plánu s nejživějšími asijskými ekonomikami (včetně Jižní Koreje, Singapuru, Malajsie, Indie, Vietnamu, Japonska a Thajska) jsou svým rozsahem ambicióznější, než předešlé bilaterální dohody. Jak nabývají obrysů rozsáhlé regionální dohody o volném obchodu, EU nadále signalizuje svoji jednoznačnou oddanost volnému obchodu prostřednictvím komplexních bilaterálních dohod.“

Konečným důsledkem je větší konsolidace v rámci čínského prototypu systému korporací/státu/NWO. Loupeživí baroni 19. století by pukali závistí nad mírou finanční virtuozity, která byla aplikována.

Kvůli přehlednosti spousty obchodních dohod, které jsou neustále světu vnucovány, Forbes informuje o Uniklých dokumentech TISA odhalujících ohrožení soukromí. Pamatujte, že každý komponent těchto obchodních dohod má utáhnout smyčku kolem krku spotřebitelů a jejich přirozených práv.

„Podle návrhu opatření poslední obchodní dohody, uniklého na Wikileaks, mají mít země zakázáno pokoušet se dohlížet na to, kde jsou uloženy osobní údaje jejich občanů, nebo to, jestli jsou přístupná z místa mimo danou zemi.

Wikileaks uveřejnila 17 dokumentů souvisejících s Obchodní dohodou o službách (TISA), o které se nyní jedná mezi USA, Evropskou unií a 23 dalšími zeměmi. Tyto jednací texty mají zůstat tajné po pět let po dokončení TISA a nabytí její účinnosti.

Tato dohoda, která je probírána za zavřenými dveřmi od počátku r. 2013, má odstranit bariéry u obchodních služeb. Je to jakýsi doplněk Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP) a Transpacifického partnerství (TPP), které řeší obchod s komoditami – ale jsou potenciálně mnohem větší, kdy Wikileaks tvrdí, že „služby“ tvoří nyní téměř 80% ekonomiky USA a evropských zemí.“

Přečtěte si podrobnosti této Dohody o obchodních službách.

Wikileaks dnes uveřejnila 17 tajných dokumentů z probíhajících jednání o TISA (Dohody o obchodních službách), která má být uzavřena mezi Spojenými státy, Evropskou unií a dalšími 23 zeměmi, včetně Turecka, Mexika, Kanady, Austrálie, Pákistánu, Taiwanu a Izraele – které jsou dohromady zodpovědné za dvě třetiny globálního GDP. „Služby“ nyní tvoří téměř 80% ekonomiky USA a EU a dokonce i v rozvojových zemích jako Pákistán tvoří 53% ekonomiky (podstatná většina z toho jsou transakce ve finančním kasinu – p.p.). Zatímco navrhované Transpacifické partnerství (TPP) vešlo v posledních měsících ve Spojených státech ve známost, je TISA větším komponentem strategické T-éčkové trojice“ TPP-TISA-TTIP. Všechny součástí trojice pozoruhodně vylučují země BRICS, Brazílii, Rusko, Indii, Čínu a Jižní Afriku. Celé tiskové prohlášení si přečtěte zde.

Dokument                                                                        datum dokumentu       datum na Wikileaks
 

Dodatek TiSA o službách v letecké přepravě                            9. 2. 2015           3. 6. 2015
Dodatek TiSA o konkurenčních doručovacích službách        16. 4. 2014           3. 6. 2015
Dodatek TiSA o domácí regulaci                                               20. 2. 2014           3. 6. 2015
Dodatek TiSA o elektronickém obchodování                           20. 2. 2015           3. 6. 2015
Dodatek TiSA o službách v mezinárodní námořní dopravě    10. 2. 2015           3. 6. 2015
Dodatek TiSA o pohybu fyzických osob                                    13. 2. 2015           3. 6. 2015
Dodatek TiSA o profesionálních službách                                13. 2. 2015           3. 6. 2015
Dodatek TiSA o telekomunikačních službách                          20. 2. 2015           3. 6. 2015
Dodatek TiSA o finančních službách                                        23. 2. 2015            3. 6. 2015
Dodatek TiSA o transparentnosti                                             23. 1. 2015            3. 6. 2015
Dodatek TiSA transparentnosti                                                16. 4. 2015            3. 6. 2015
Dodatek TiSA o finančních službách                                        14. 4. 2015          19. 6. 2015

Zatímco o kategorii dohod o službách nemusí být tak informováno, jako o výrobě, je třeba poznamenat, že začlenění globální regulace do všech těchto segmentů obchodu si vynutí radikální zasahování internacionalistů do každého aspektu naší ekonomiky.

Nyní, pokud si myslíte, že země BRICS budou dodržovat všechny tyto normy, tak musíte být „pravověrným věřícím“ v mezinárodní komunitu. Amerika byla vyprodána společnostem, které pouze prodávají pod obchodními názvy, ale výroba jejich zboží je v zahraničí, odkud je přepravována.

Tento příklad to dokazuje. Nike podporovaná skupina protlačující Transpacifické partnerství v Oregonu je ve sém podvádění nestoudná.

„Když čelil odporu členů liberální základny své strany, jakož i skepticismu některých fiskálních konzervativců ohledně TPP, prezident Obama nedávno odcestoval do světového hlavního sídla Nike v Oregonu, kde sliboval nová pracovní místa pro americké pracující. Tento obuvnický a oděvní gigant vyrábí v současné době asi 96% svých výrobků v jihovýchodní Asii, a to podle přehledu National Journal uvádějícího přiznání této společnosti zaslaná SEC (KCP). Společnost byla podporovatelem navrhované obchodní dohody a pravomoci prezidenta umožňující mu jednání urychlit, o čemž společnost tvrdí, že by pomohlo vytvořit 10,000 nových amerických pracovních míst.“

Ale zůstaňme v realitě. Nike je hlavním podporovatelem globalistů, která prodává předražené módní kecky ignorantským módou se řídícím spotřebitelům. Taková ekonomika může fungovat pro BRICS, ale je naprosto zničující pro naši zemi.

Pomohlo by, kdyby aliance BRICS skutečně nabídla konstruktivní alternativu systému MMF, WTO a SB, ale propojení mezi dvěma „tak zvanými“ obchodními systémy je takové, že jsou oba oddány řízené globální ekonomice.

Takže schválení sžíravých mezinárodních obchodních dohod jen uspíší den našeho vlastního zániku a vynoření se dalšího cizího zasahování do našich vnitřních věcí.

Aspekty nynější obchodní války nejsou ani tak o konkurenci mezi etablovanými a nastupujícími frakcemi, jako spíše o to, kdo se stane, či zůstane, dominantní ekonomickou mocností a finančním systémem.

Dokud globalisté píší pravidla a odmítají umožnit legitimním svobodným firmám prospívat, jsou vyhlídky na celosvětovou prosperitu nulové.

Měli byste si být dobře vědomi, že nedostatek transparentnosti je charakteristickým znakem mezinárodních obchodních dohod. A stejně tak mantra politiky „volného obchodu“ je jen pseudoverzí skutečně voodoo ekonomiky. Hlubší informace najdete v článku Pravice a levice souhlasí: TPP je o korporátní kontrole.

Je-li ztráta finanční svobody nepodstatná, vstupujete do ráje. Nicméně pokud máte ještě aspoň zbytek sebeúcty, začněte projevovat svůj nesouhlas se všemi těmito podvodnými obchodními dohodami. Bez zapojení se se mor této „vlády teroru“ rozšíří do každičkého koutku ekonomiky.

Legitimní obchodní válka musí být vedena proti globálním korporatistům.

– – –

Global Trade War US/EU against BRICS vyšel 8. června 2015 na intellihub.com. Překlad v ceně 582 Kč Zvědavec.