Jeden o voze, druhý(á) o koze!

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
9.6.2015  Czech Free Press

Bývalá kandidátka na post prezidenta, exposlankyně, moderátorka a hééérečka Táňa Fišerová, ta dobrá duše, co by neublížila mouše, se v rozhovoru pro Parlamentní listy.cz velmi „zasvěceně“ až dojatě vyjádřila k problematice těchto dní, tedy o imigrantech a kvótách EU kvůli jejich přerozdělování uprchlíků.


Nelze se o paní T. Fišerové domnívat, že je hloupá, to by jí bylo skutečně křivděno, ale naivnějšího člověka z řad osob veřejně činných snad ani nelze najít. Jistě, má svou pravdu v tom, jak ona vidí a chápe všechny okolnosti kolem imigrace uprchlíků ze Sýrie a Afriky. Paní Fišerová je sice příliš citlivá osoba, která je schopna chápat situaci uprchlíků, ale už zřejmě méně citlivosti projevuje vůči občanům České republiky, kteří strádají rovněž, jen jiným způsobem.

Nemá smysl opakovat, kde všude se nedostává našim lidem, zvláště dětem a zdravotně postiženým pomoci, péče, léků, pomůcek atd. Jen proto, že nejsou finanční prostředky a na tyto smutné případy se konají různé sbírky, včetně sběru víček od PET lahví apod. Ovšem paní Táňa Fišerová má zřejmě zcela jiné cítění a pohledy na utrpení, neboť příklady, které v této souvislosti uvádím, jsou diametrálně odlišné a irelevantní. Podle ní je prý třeba si uvědomit, že lidé tam jsou vyvražďováni, nemají ani už na jídlo, nemají prostě nic a živoří a přežívají. Chápu, z hlediska sociálního je to tragedie, našinci, kterým se nedostává na léčení sice mají co jíst, avšak na druhé straně strádají zdravotně a mnohdy až tak, že to ohrožuje jejich životy! Paní Fišerové snad tyto skutečnosti unikají, nebo jen dělá, že o nich neví?

Dávat s touto problematikou příklady s Bosnou, resp. s rokem 1968, je naprosto irelevantní a zcestné. Ano, naši lidé třeba utíkali rovněž, ale byli to lidé s evropskými kořeny, lidé, kteří něco uměli a byli pro tu kterou zemi potřební a přínosem. To se o uprchlících ze Syrie říct nedá! Stejně až úsměvné je konstatování paní Fišerové, že islám jako takový není útočný, dokonce někteří lidé z arabských zemí jsou velmi mírumilovní. Nevím, zda si uvědomuje paní Fišerová co říká, ale takové řeči by mohla uplatňovat někde na arabském tržišti. Nikdo netvrdí, že islám ve své původní podobě je útočný, naopak, jako každé klasické náboženství překypuje láskou k bližnímu a životu v míru. Jenže to je jen vzpomínka na dávnou minulost a s realitou to již nemá vůbec nic společného. Jistá moudrá žena (mj. byla to černoška) v panelové diskusi v jedné TV v USA oponovala jedné americké muslimce, která tvrdila, že jen 12 až 15 % muslimů vyznávající islám má teroristické sklony, že ostatní většina věřících jsou mírumilovní lidé. Na to jí zmíněná žena odpověděla, že žije-li ve státech např. milion muslimů vyznávající islám, pak 12 až 15 procent činí z jednoho milionu 120 až 150 tisíc muslimů-teroristů a ptá se, zda si myslí, že tito lidé nemohou ohrozit miliony občanů? Muslimka ztratila řeč a do debaty více nezasahovala. Tak je to i s těmi muslimy paní Fišerové, z nichž jsou někteří velmi mírumilovní. Někteří – a ti ostatní? To už jaksi paní Táňa pokrytecky nekomentuje.

Na otázku, co si myslí o výkřicích a vyhrůžkách skupiny arabských mladíků, kteří se (v Olomouci) nechali slyšet, že do pár let budeme všichni stejně jejich otroky, paní Fišerová přehodila výhybku odpovědi a řekla něco o tom, že už jsme tady v Česku všichni dávno otroky mnoha nadnárodních firem a jejich peněz! Tedy ne že by to nebyla pravda, ale tady byla řeč o útlaku ze strany islamistů, ne nějakých kapitalistů!

Několik slov k samotným běžencům, nebo uprchlíkům, kteří ve velkém imigrují do Evropy. Předně se nabízí otázka, proč okolní islámské země nejenže se nenabízejí přijmout uprchlíky, ale oficiálně prohlásili, že je přijímat nebudou, tedy je odmítají! Druhá věc, že nad uprchlíky pomalu nezůstane (alespoň paní Fišerové) jedno oko suché, neboť podle ní tam lidé nemají už ani na jídlo, nemají prostě nic a živoří a přežívají. Není proto od věci se zeptat, kde berou peníze, které musí zaplatit na transport lodí po moři do Evropy? Jak se nechali někteří slyšet, stojí místo na lodi i několik tisíc dolarů na osobu! U vícečlenných rodin, jichž je většina, to pak jde do desítek tisíc dolarů, kde je asi vzali?Proslýchá se, že jsou penězi vybaveni přímo od členů Islámského státu s tím, že budou v Evropě šířit islámské náboženství v intencích IS.

Paní Fišerová to jistě myslí dobře, jen si to představuje v poněkud jiných barvách, než to skutečně je. Sama by si měla především uvědomit, že na prvním místě musí být občan České republiky, který rovněž strádá , jako ti její uprchlíci. Ale není možné být natolik humánně přecitlivělí vůči cizím občanům, aby na druhé straně byly cynicky přehlíženy sociální a zdravotní potřebnosti spoluobčanů, na které se pořádají sbírky, pomáhají charity a nadace, aby se vůbec jejich podmínky zlepšili! Kromě jiného pak tito uprchlíci se jen těžko, zda-li vůbec budou schopni asimilovat do českého prostředí a společnosti, mohou být jen maximálně levnou pracovní silou pro vydřidušské podnikatele, ale přínosem pro společnost ničím nebudou. Naopak, budou stát nejen nemalé peníze na dávkách, ale budou i potenciálním nebezpečím pro občanskou společnost i stát!

Pokud jim má být poskytována pomoc, pak v jejich rodné zemi, resp. v zemi ze které prchají. Jedině tak lze pomoci jejich celému národu, ne jen několika tisícům vyvolených, kteří na útěk ze země měli peníze či si „nějak“ obstarali ! A vůbec nejlepší by bylo donutit ty, kteří tento stav způsobili, aby se o ně postarali. Jenže to už je zase debata na zcela jiné téma. Lze jen konstatovat, že nic není tak jednoznačné, jak si to paní Táňa Fišerová ve své lidské dobrotě a sociálnímu cítění a pochopení představuje! Už jen ta její bezmezná lítost a soucit s uprchlíky, které jde na vrub pomoci nemocným, především dětem a zdravotně postižených u nás doma!