Sedmero krkavců v Elmau

Avatar
Původní autoři

– vlkp –
9.6.2015  zdroj

V Německu skončila velká show mocných našeho světa, známá jako zasedání G 7. Podle našich sdělovadel se zejména účastníci shodli na tom, že Rusko je pořád za zlého kluka na Ukrajině, takže, řečeno mluvidly Donalda Tuska – „pokud se bude jednat v nejbližší době o sankcích v  kontextu s Ruskem, tak pouze jen o jejich zostření!“

Německý informační mainstream vypichuje vedle sankcí ještě dvě jiné věci – vlastně tři:

viz třeba :http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/g7-in-elmau-zum-klima-dekarbonisierung-bis-2100-a-1037776.html

že dalšími vážnými tématy byly

-boj proti ebole

-totální odklon od fosilních paliv k  obnovitelným zdrojům a  to až do úrovně NULA!!!!

Když jsem četl tenhle poslední výstup, nevěřil jsem vlastním očím! K datu 1.1.2050 prý průmyslové země sníží vypuštění škodlivin do ovzduší o celých 80%….Takže oni opravdu chtějí totálně opustit energetickou základnu, na které je postavena současná civilizace a  přejít na vítr, solár, geotermál, řepku a kdo ví co ještě a  to tak, že do konce tohoto století už prý uhlí, nafta, plyn, jako energetický zdroj nebudou vůbec zapotřebí ? A prý dokonce chudým zemím dají mocnou finanční injekci, počínajíc rokem 2020 ve výši 100 miliard USD každý rok! Do této finanční pomoci prý se snad mají započítávat i investice soukromého sektoru do těchto beneficienčních států.

A tou třetí další záležitostí, kterou vypichuje německý tisk je opět světoborná role kancléřky Merkelové při deklarování a  formulování oněch úžasných a převratných klimatologických závěrů pomazané Sedmy.

No je to už sice hodně dávno, co jsem nejdříve maturoval a  posléze promoval v oboru výroba, rozvod a využití elektrické energie a  moje znalosti vzal čas. Nicméně nějaké základy snad ještě mám, aby mi bylo jasno, že mezi vyprávěním o Třech zlatých vlasech děda Vševěda a  oním klimatologickým velecílem těch sedmi z Elmau je jen jeden rozdíl:

totiž, že získat ty 3 zlaté vlasy onoho vševědoucího starce je úkol daleko realističtější a  snáze dosažitelnější než uskutečnění oné klimatologické sci fi. Tedy za předpokladu že:

-někdo neobjeví velmi snadnou možnost jak efektivně skladovat a držet v zásobě velká množství elektrické energie

– jak ji pomocí technicky snadno uskutečnitelné technologie supravodivosti snadno a pohotově distribuovat na kterékoli místo na zeměkouli

– že tyhle dva základní předpoklady, stejně jako samotná výroba energie z obnovitelných zdrojů bude rozumně ufinancovatelná a technologicky i  instalačně dostupná všem státům světa

Bez splnění, v každém ohledu těchto tří k.o. kritérií (ale nepochybně je mnoho dalších podobných), jde totiž jen o blábol, který je v kontroverzi nejen se zdravým rozumem, ale především s fyzikálními, matematickými a přírodními zákony  (no ty ještě nebylo tak hrozné, historie nás učí, že lidé jsou ochotni tvrdit, že kámen volně z ruky puštění sám od sebe stoupá, v rozporu s gravitací, do oblak, když jsou k tomuto popření gravitačního zákona vytvořeny příslušné podmínky), ale jdou především proti oněm mýtickým finančním trhům a  jejichž zájmům a  to zejména pravidlu č.1- za všech okolností maximalizuj zisk! A  to bez ohledu na dopady na kohokoli a cokoli dalšího!

Samostatnou kapitolou pak jsou ty sliby o finančních transferech pro chudé země, jako kompenzace za odklon od fosilních energetických zdrojů. Podle Wikipedie dosahuje jen HDP EU cca 18,5 bilionu USD ročně. A  G7 je ochotna posílat kompenzaci ve výši 100 miliard, jinými slovy – 0,54% tohoto HDP nikoli G7, ale EU 28….. Být prezidentem Mosambiku nebo Středoafrické republiky, tak bych nejspíš omdlel. Nikoli štěstím. Protože bych si vzpomněl třeba na závazek států EU, že na rozvojovou pomoc stejným zemím ročně vydají, nejpozději do roku 2015 0,7% svého celkového HDP. Tedy asi tolik, kolik by nyní chudé země měly dostat jako energetickou kompenzaci. Přesto, že tento slib učinila EU v roce 2005 dnes ho dosáhly jen Francie, Británie, Německo, Švédsko, Nizozemsko, Lucembursko a Dánsko …. Celkově je EU někde na 0,54%.

zdroj: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/11_410_cs.htm

A nyní přichází další slib na další drobek…. Prostě – G7? Ne sedmero krkavců! Vlastně – sedmero slibujících krkavců.

Nicméně nejsem, naštěstí, občanem a už vůbec ne prezidentem, žádné rozvojové země. V klasickém slova smyslu, protože jinak dnešní Česká republika rozvojovou zemí, ve všech ohledech – ať už jde o státní správu, míru korupce, závislosti na zahraničním kapitálu, zjevně se rozpadající sociální systémy a vzdělávací i zdravotnické systémy, energetickou, potravinovou, surovinovou, finanční nesoběstačnost a politickou závislostí a podřízeností zájmům velkých států, už dávno nesporně je. Jen si to její elity, a  zejména a bohužel – voliči odmítají přiznat. Takže neskončím tím, co jsem dosud napsal.

Ještě trochu v Elmau zůstanu. Nebudu ztrácet čas s ebolou. To je prostě jen další straka na vrbě. Jak by řekla moje babička. A dokonce vynechám i ty protiruské sankce, na kterých s takovým gustem exhibuje český a  vlastně celý západní mainstream. S  jednou jedinou výjimkou – respektive otázkou – připadá vám ještě divné, že na Ukrajině se znovu bojuje? A právě nyní? Když datum jednání v Elmau bylo nejméně dva roky předem všem notoricky známo a  když stejně tak je známo že v nejbližších týdnech musí EU rozhodnout na svém summitu jak se sankcemi dál? A pro jistotu přidám ještě jednu podobnou otázku – co byste dělali na Porošenkově a  Jaceňukově místě, když vám půda na Ukrajině hoří stále více pod nohama, protože nejste schopni naplnit vůbec žádná očekávání Ukrajinců na nový lepší život, naopak jejich životní úroveň se drasticky propadá, západní věřitelé nesouhlasí s ostřižením svých půjček, Západ Ukrajině poskytuje více méně jen sliby, instruktory a mentory na všechno možné, ale žádné reálné peníze? Já osobně bych zahájil novou válku. Ze všech výše vyjmenovaných důvodů! A  přesně před začátkem G7… Abych se připomenul a znovu zahrál ruskou kartu. Zejména proto, že z minulosti bych věděl, že ruský strašák se, nadmíru, hodí i těm Sedmi! Protože odvrací pozornost veřejnosti od opravdových problémů s  fatálním dosahem – Grexitem a  Řeckem vůbec a  hlavně – s přílivem uprchlíků do jižní Evropy. Které už nemá charakter individuálního útěku před válku, ale stěhování národů, které je navíc už zjevně vysoce organizovaným byznysem velkého zločinu!

Do Řecka prý nyní přibývá 600 ilegálních migrantů denně, do Itálie nejméně tisícovka, data o primárních ilegálech, kteří proniknou do Francie, Španělska nebo Portugalska jsem nenašel. Přidejte si k tomu masovou imigraci z Kosova a  ty, kteří přicházejí jinými kanály do všech ostatních evropských zemí!

Řecko a  nápor imigrantů jsou skutečně existenčními problémy dnešního západního světa. Zaznamenali jste ve výstupech z Elmau, kromě informace, že Obama měl tlačit na Evropu, aby znovu zvážila situaci kolem Řecka a  instrumentárium jejího řešení, že by se ta Sedma tomu nějak věnovala? Chápu, že USA a  zejména Japonsko touhle agendou právě nežijí. Nicméně řešení středomořského a blízkovýchodního exodu bez USA a jejich přímé ingerence – zejména co do uklidnění situace v zemích jako Irák, Sýrie, Libye, Súdán, Somálsko, Eritrea? Nepředstavitelné!!!!

Ale o tom nenajdete v oficiálních prohlášeních z Elmau nebo v nějakých doprovodných komentářích novinářských a politologických koryfejů ani slovo. Oni radši řeší ebolu, tuny skleníkových plynů v  atmosféře, které do ní budou vypouštěny v roce 2100 a  ruského strašáka!

A tohle je prosím souhrn pracovních témat schůzky hlav sedmi nejmocnějších zemí světa! A všichni dělají, že je tak správně……

Ostatně – umíte si představit řešení v Iráku, Sýrii, Libyi atd.atd a  zejména v nastavení nějakých vztahů s Iránem bez Ruska? Oni asi ano. proto prý, jak včera konstatovala ČT v hlavních zprávách, je prý zostření sankcí hotovou věcí. I když to prý budou dělat ti z té Sedmy velmi neradi…