Komentár informačného a tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí Ruska k najčerstvejšej správe Pozorovacej misie Organizácie spojených národov pre ľudské práva na Ukrajine

Avatar
Původní autoři


4. 6. 2015    zdroj
Bola zverejnená v poradí desiata správa Pozorovacej misie OSN pre ľudské práva na Ukrajine za obdobie 16. februára až 15. mája 2015. Pozorovatelia poukazujú na relatívnu stabilizáciu situácie na juhovýchode krajiny, zníženie intenzity vojnových stretov a počtu civilných obetí a násilia.


Ochrancovia ľudských práv z OSN opodstatnene konštatujú skutočnosť, že humanitárna situácia v regióne je stále blízka ku katastrofe. Situáciu prehlbuje hospodárska blokáda zo strany Kyjeva. Nastolený kyjevskými úradmi osobitný režim vstupu/výstupu do zóny konfliktu prekáža práci organizácií pre ľudské práva v tomto regióne a sťažuje dodávky humanitárnej pomoci pre trpiace obyvateľs tvo Donbasu.

Oprávnené znepokojujú pozorovateľov OSN plány Ukrajiny na pozastavenie platnosti viacerých medzinárodných dohovorov o ochrane ľudských práv na území kontrolovanom domobranou. Takéto opatrenia sú v rozpore s medzinárodnými záväzkami Kyjeva a, nepochybne, spôsobia ďalšie zhoršenie situácie v oblasti ľudských práv v Donbase.

Zhodujeme sa názorovo s medzinárodnými expertmi o tom, že vykonávanie Minských dohôd jejediným možným riešením k dosiahnutiu mieru v Donbase a k celkovému zlepšeniu situácie v oblasti ľudských práv na Ukrajine. V tomto ohľade podporujeme výzvu pozorovateľov k stranám vnútorného ukrajinského konfliktu o nutnosti začať skutočný dialóg o implementácii Minských dohôd.

Znepokojujú uvádzané v správe početné prípady porušovania ľudských práv zo strany ukrajinských silových štruktúr a žoldnierov z „bataliónov“ spojené s mučením, ponižujúcim zaobchádzaním, únosmi, svojvoľným zadržiavaním a mimosúdnymi popravami. Napriek uisteniam Kyjeva vyšetrovanie týchto trestných činov bolo v podstate pozastavené, čo je uvedené v dokumente OSN. V správe sa poukazuje na prípady prenasledovania zo strany Rady bezpečnosti Ukrajiny občianskych opozičných aktivistov, zákaz hromadných demonštrá cií. Konštatujú sa neprestávajúce útoky na predstaviteľov médií za „separatistické“ názory, obviňovanie ich z „vlastizrady“. V krajine sú i naďalej prípady vraždy novinárov. Správa odsudzuje zámer ukrajinských orgánov zakázať činnosť ruských masmédií na území krajiny.

Pohoršujúcou je skutočnosť, že ani rok po tragických udalostiach na „majdane“ a v Odese, ktoré spôsobili masové straty na životoch, nie je vyriešená otázka o stíhaní a potrestaní vinníkov za spáchané trestné činy. Okrem neodôvodneného odsúvania vyšetrovania pozorovatelia OSN poukazujú na zvyšujúci sa nátlak na sudcov, až do vyhrážania sa zabitím zo strany radikálnych nacionalistických prvkov a Služby bezpečnosti Ukrajiny. Vyzývame pozorovateľov, aby aj naďalej upredn ostňovali vyšetrovanie týchto deliktov a zločinov s tým, že páchatelia musia byť potrestaní.

Žiaľ, nie všetky hodnotenia pozorovateľov sú objektívne a nepredpojaté. Avšak, ich nové odporúčania pre ukrajinské orgány, týkajúce sa najmä začatia dialógu s Doneckom a Luhanskom, vyšetrovania politických vrážd, zabezpečenia nezávislosti súdnictva a ďalšie sú dôležitým nástrojom k normalizácii situácie v oblasti ľudských práv v krajine a mali by byť podporené zo strany medzinárodného spoločenstva. Dúfame, že Kyjev ich bude spĺňať v skutočnosti, nielen slovne.

2.6.2015