Předání Krymu Ukrajinské SSR v roce 1954 bylo nezákonné

Avatar
Původní autoři


28. 6. 2015    zdroj
Generální prokuratura RF dospěla k závěru, že převod Krymu z RSFSR Ukrajinské SSR byl v rozporu se sovětskou ústavou a byl nezákonný, a město Sevastopol dokonce vždy z právního hlediska zůstalo v rámci Ruské federace.


Generální prokuratura Ruské federace přešetřila požadavek vůdce strany “Spravedlivé Rusko” Sergeje Mironova o zákonnosti předání Krymu z RSFSR Ukrajinské SSR v roce 1954. Úřad dospěl k závěru, že akt je v rozporu s tehdejší sovětskou ústavou.

Mironov zveřejnil na svých internetových stránkách 26. června oficiální odpověď Generální prokuratury RF na jeho dotaz o zákonnosti rozhodnutí prezidia Nejvyššího sovětu RSFSR o předání Ukrajinské SSR poloostrova Krym z roku 1954.

V odpovědi Generální prokuratury je řečeno: “V roce 1954 přijatá rozhodnutí prezidií Nejvyšších sovětů RSFSR a SSSR o předání Krymské oblasti ze struktury RSFSR do struktury Ukrajinské SSR není v souladu s Ústavou RSFSR a Ústavou SSSR.”

Úřad také uvedl, že podle sovětské ústavy, který byla v platnosti v době aktu předání Krymu, nemělo prezidium Nejvyššího sovětu RSFSR zmocnění posoudit otázku předání územně správních útvarů RSFSR jiným svazovým republikám.Tato otázka by mohla být vyřešena pouze nejvyššími orgány státní moci a státní správy SSSR.

Pokud jde o město Sevastopol, to bylo vyčleněno jako samostatná správní jednotka a zařazeno do kategorie měst republikové podřízenosti. To znamená, že město bylo pod přímou jurisdikcí RSFSR, nikoliv Krymské oblasti. V souladu s tím se předání tohoto města Ukrajinské SSR jako takové neuskutečnilo. Stojí za zmínku, že Nejvyšší sovět Ruské federace v roce 1993 potvrdil jeho federální status ve vyhlášce “O statusu města Sevastopolu.” Ukazuje se, že Sevastopol vždy zůstal ruským městem federálního významu.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová