Stojím o „pročeské“ politiky

Avatar
Původní autoři
Ivan David

18. 6. 2015
Tragédie českého společenství spočívá v tom, že „obyčejní lidé“ nezajímají nikoho, ani je samotné. Nejméně ze všeho se starají o prospěch vlastní komunity. Komunita, jejíž členové se takto chovají, je odsouzena k zániku. Ani „naši představitelé“ se nestarají o prospěch společnosti, ale o prospěch svých sponzorů. 

Jejich kariéra totiž nezávisí na prospěchu společnosti, ale na podpoře či drtivé nelibosti oligarchů. Občané jsou vedeni k přesvědčení o vlastní bezvýznamnosti a bezmoci. Nehledají řešení ani politiky, kteří by východiska ze společenského marasmu prosazovali.

Máme asi uvěřit, že v ČR se nic zaznamenáníhodného neděje. Dokonce i stručné sportovní zprávy informují jen o úspěších sportovců hrajících za zahraniční kluby.

Politici v naprosté většině nemají pocit spoluzodpovědnosti za vlastní komunitu a její budoucnost. Podařilo se dosáhnout toho, že se podstatná část našich občanů stará jen o sebe a vlastní bezprostřední budoucnost. Lidé nespolupracují, ale soutěží. Místo sebevědomí jsou vybaveni strachem. Na semináři o podpoře vzdělávání formou pobytu našich studentů v zahraničí jsem se od hrdé a nadšené učitelky dozvěděl, že studenti jejich soukromé školy byli tak dobří, že všichni vycestovali do zahraničí a nikdo se nevrátil. Nemá smysl to absolventům ani učitelce vyčítat, když v ČR nejsou nabídky. Voliči nemají nabídku politiků, kteří by nabízeli řešení, pro která by se lidé do ČR vraceli. 

                                                                                                                        Petr Ďoubalík

Za doprovodu spokojeného úmpěvu našich politiků mizí v zahraničí všechno co má nějakou hodnotu: suroviny, kvalifikované výroby, kvalifikovaní lidé, v ČR nezdaněné příjmy…

Hodnoťme politiky podle toho, co udělali, aby se tento trend otočil. Podbízení takzvaným „investorům“ není řešení. Změna jistě nastala – Instrukce nepřicházejí z Moskvy, ale z Washingtonu a Bruselu.

Oficiální propaganda je stále méně přesvědčivá, stále pochybnější a hloupější. Je také marnější, posluchači vypínají uši. Politika ODS se znemožnila, pravdoláskaři jsou trapní,ale alternativní nabídka není a zřejmě dlouho nebude.

Na příkladu afrických a blízkovýchodních imigrantů se nejlépe demonstruje neschopnost státních reprezentací v EU a Evropské komise řešit jakýkoli větší reálný problém. Proto má EU nakročeno k zániku. Problémy zůstanou.

Nehodlám si vybírat mezi údajně „proruskými“ a „proevropskými“ (proamerickými) politiky. Stojím o politiky „pročeské“. A je potřeba postavit státní autoritu proti svobodné zvůli. Jinak přestane mít smysl uvažovat o dlouhodobě udržitelné komunitě nejen v ČR.