Tsipras Řekům. Projev řeckého premiéra k národu

Avatar
Původní autoři

28.6. 2015   Altpress
V noci z pátku na sobotu 27. června se řecký premiér Alexis Tsipras na veřejnoprávní – nedávno znovuotevřené – televizi ERT obrátil na řecký lid. Národní shromáždění se sejde k mimořádnému plenárnímu zasedání, aby podpořilo návrh vlády na referendum v neděli 5. července, v němž budou občané vyzváni, aby se vyslovili, zda přijmout nebo zamítnout návrh předložený institucemi, sdělil v projevu řecký premiér.

Řekyně a Řekové,

šest měsíců bojuje řecká vláda v bezprecedentních podmínkách finančního škrcení za realizaci mandátu z voleb 25. ledna.

Mandát nám přikazuje jednat s našimi partnery o konci úsporných opatření a zajistit návrat naší země k prosperitě a sociální spravedlnosti.

Mandát nám přikazuje dosáhnout životaschopné dohody, která by respektovala demokracii jako společný základ evropských pravidel a umožnila Řecku vyjít z krize.

V průběhu vyjednávání byl na nás vznášen požadavek realizovat memoranda, která byla podepsána předchozími vládami – memoranda, která řecký lid kategoricky odmítl v posledních volbách.

Ani na okamžik jsme nezvažovali, že na to přistoupíme. Že – jinými slovy – zradíme vaši důvěru.

Po pěti měsících tvrdých vyjednávání bohužel naši partneři v Euroskupině předevčírem dospěli k návrhu v podobě ultimáta, ultimáta řecké demokracii a řeckému lidu. Dospěli k ultimatu, které je v rozporu se základními evropskými principy a základními hodnotami, v rozporu s konstrukcí Evropy.

Návrh obsahuje opatření vedoucí ke zvýšené deregulaci trhu práce, k penzijním škrtům, k novému snížení mezd ve veřejném sektoru a ke zvýšení DPH u potravin, pohostinství a cestovního ruchu s paralelní eliminací daňových výjimek pro řecké ostrovy.

Tyto návrhy, které přímo porušují evropské sociální výdobytky a základní práva – právo na práci, rovnost a důstojnost -, dokazují, že někteří z našich partnerů a některé z institucí nechtějí dosáhnout životaschopné dohody, dohody prospěšné pro všechny strany, ale že směřují k ponížení celého národa.

Tyto návrhy ukazují důraz kladený – zejména Mezinárodním měnovým fondem – na politiku extrémní strohosti, která je trestného charakteru.

Je proto dnes více než kdy jindy nutné, aby se síly stojící v čele Evropy chopily příležitosti a přijaly iniciativy, které ukončí řeckou dluhovou krizi, krizi, která postihuje další evropské země a ohrožuje samotnou budoucnost evropské integrace.

Řekyně a Řekové,

máme dnes historickou odpovědnost vůči zápasům a obětem řeckého národa k obraně demokracie a národní suverenity; je to naše odpovědnost k budoucnosti naší země.

Tato naše odpovědnost nás nutí, abychom odpověděli na ultimátum suverénní vůlí řeckého lidu. Na jednání Rady ministrů, které právě proběhlo, jsem s plnou vážností navrhl uspořádání referenda, jehož prostřednictvím by se řecký lid mohl suverénně vyjádřit.

Tento návrh byl přijat jednomyslně.

Zítra se Národní shromáždění sejde k mimořádnému plenárnímu zasedání, aby podpořilo návrh vlády na referendum v neděli 5. července, v němž budou občané vyzváni, aby se vyslovili, zda přijmout nebo zamítnout návrh předložený institucemi.

Již jsem informoval o svém rozhodnutí prezidenta Řecké republiky, ale také telefonicky prezidenta Francouzské republiky, kancléřku Spolkové republiky Německo a prezidenta Evropské centrální banky; zítra odešlu oficiální dopis představitelům Evropské unie a institucí a požádám je o prodloužení programu o několik dní, aby se řecký lid mohl svobodně vyjádřit, bez jakéhokoliv tlaku a jakéhokoliv vydírání, v souladu s ústavou naší země a evropskou demokratickou tradicí.

Řekyně a Řekové,

tváří v tvář ultimátu, jehož cílem je, abychom přijali extrémní a ponižující strohost bez konce, bez vyhlídky na sociální a ekonomické oživení, vyzývám vás k hlasování suverénnímu a hrdému, jak vám řecké dějiny kážou.

Odpovězme na autoritářství a extrémní úsporná opatření demokracií, klidem a odhodláním.

Řecko, místo, kde se zrodila demokracie, pošle hlasitou demokratickou odpověď evropskému a mezinárodnímu společenství.

Zavazuji se respektovat výsledek vaší demokratické volby, ať bude jakýkoliv.

Jsem si naprosto jist, že vaše rozhodnutí bude ctí pro historii naší vlasti a důstojným poselstvím světu.

V těchto kritických okamžicích si musíme všichni uvědomit, že Evropa je společným domovem svých obyvatel. Že Evropa není rozdělena mezi „vlastníky“ a „hosty“.

Řecko je a zůstane nedílnou součástí Evropy a Evropa neoddělitelnou součástí Řecka.
Ale Evropa bez demokracie bude Evropou bez identity a bez kompasu.

Vyzývám vás všechny ke společnému národnímu vzepětí, k jednotě a klidu, abychom přijali rozhodnutí, jaké si zasloužíme.