Ukrajina připustila defolt: Pravděpodobně přestane hasit oheň petrolejem

Avatar
Původní autoři


Natalja Kuripko
27. 6. 2015 zdroj
Ministerstvo financí Ukrajiny poprvé ve své historii oslovilo občany a vysvětlilo situaci se státním dluhem. Hlava rezortu Natalja Jaresko obvinila soukromé věřitele, že odmítají přispět k rekonstrukci země. Opět pohrozila embargem na splátky dluhu pro ochranu hospodářských zájmů Ukrajiny.


“Přes složitost naší situace odmítali tři měsíce vést věcná jednání o podmínkách dluhových operací, odpovídajícím třem cílovým ukazatelům, které jsou nastaveny programem MMF a kterých má být dosaženo, aby nebylo dluhové zatížení Ukrajiny příliš vysoké,” uvádí provolání ministerstva financí.

Aby bylo možné splatit zahraniční dluhy a vyhnout se jakýmkoliv finančním ztrátám v současné situaci, navrhli soukromí věřitelé použití devizových rezerv státu, řekla Jaresko.

Kabinet ministrů Ukrajiny hledá možnosti takového řešení, které uspokojí všechny strany, vyřeší problém nepřijatelného dluhové břemene a obnoví hospodářský růst.

“Ale vláda chápe, že věřitelé nemusí být zaměřeni na dosažení shody, a budou i nadále blokovat rozhodnutí této otázky. V tom případě je vláda připravena k použití stávajícího zákonného práva a zastavit platby zahraničním věřitelům, aby ochránila ukrajinskou ekonomiku a udržela finanční zdroje do té doby, kdy přijatelné dohody s věřiteli bude dosaženo,” zdůraznila ministryně financí.

Hlava rezortu prohlásila, že věřitelé tři měsíce odmítali realizovat věcná jednání o podmínkách dluhových operací, a informovala, že se nezúčastní jednání mezi věřiteli a MMF, protože jsou technické povahy.

V předvečer největší investiční banka na světě Goldman Sachs sdělila, že Ukrajina může již v červenci pozastavit platby zahraničních dluhů a připustit defolt na splácení kupónů eurobondů 24. července. Samotná Jaresko, když komentovala prognózu investiční banky, potvrdila, že “je to teoreticky možné.”

Mezitím výbor věřitelů Ukrajiny popřel prohlášení hlavy ministerstva financí, že v posledních třech měsících odmítali uskutečnit věcná jednání o restrukturalizaci, a důrazně ji vyzývá, aby se zúčastnila jednání s MMF, která se mají konat 30. června ve Washingtonu. Vyplývá to z prohlášení výboru.

“Od 9. května mělo ministerstvo financí kompletní, všestranný návrh na restrukturalizaci, která splňuje všechna kritéria MMF a navrhuje téměř 16-ti miliardové oddlužení pro Ukrajinu”, informují věřitelé.

Výbor připomíná, že podle tohoto návrhu se předpokládá odložení plateb do roku 2019, MMF obdrží náhradu ve výši 4,4 miliardy dolarů v letech 2015 – 2018, a celkem 8,1 miliardy dolarů do r. 2020.

Celkový veřejný dluh Ukrajiny je asi 70 miliard dolarů, z toho asi 40 miliard dolarů zahraničního dluhu. Současné vedení se snaží restrukturalizovat dluh o 23 miliard dolarů, aby byla získána protikrizová půjčka od Mezinárodního měnového fondu. Jednání se dostala do slepé uličky – podle věřitelů odepsání části nominální hodnoty dluhu, na němž trvá vláda Ukrajiny, není nezbytnou podmínkou.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová