…A nikto sa za nič necíti zodpovedný (z internetu)

Avatar
Původní autoři

Róbert Árvai
27. 7. 2015
Neviem, či čísla sú pravdivé, ale za úvahu to veru stojí. Že by toto naši vládni vyvolení nevideli ……. alebo že by…. ???? Ako systematicky idiotizovať národ?!

V roku 1990 bolo u nás 13 vysokých škôl na ktorých študovalo 65 tisíc študentov .

V roku 2012 je na Slovensku 38 vysokých škôl, každá z nich má ešte niekoľko detašovaných pracovísk, 230tisíc študentov

38 vysokých škôl to je 38 rektorov a rektorátov, 140 prorektorov, 140 dekanov a dekanátov, 600 prodekanov, 140 štúdijných oddelení, 800 katedier, 420 profesorov, tisíce docentov a odborných asistentov, asistentov, obslužných pracovníkov
To sú desiatky budov a objektov s vysokými nákladmi na prevádzku a údržbu

Lákadlom na štúdium je odbor tzv. manažmentu, výroby, obchodu, finančníctva, štátnej a verejnej správy, a dnes už možno aj manažmentu filozofie.

Akých manažérov môže asi vychovať docent, dnes už dokonca profesor, ktorý skutočnú fabriku videl na exkurzii v 6. semestri svojho štúdia,

aj to si viac všímal prednosti kolegyne z ročníka a za najvýznamnejšiu časť svojej profesionality uvádza 6 mesačnú stáž v Amerike, že to bolo pri obsluhe kolotočov v zábavnom parku tají.

Na právnických fakultách študuje viac poslucháčov ako je právnikov v reálnej praxi .

Aká asi čaká budúcnosť absolventa politológie z Detvianskej Huty, absolventa mediálnej komunikácie z Oravskej Polhory, či absolventa antropológie z Majcichova

Ako sa uplatnia tie tisíce absolventov z kresťanských univerzít a fakúlt v
Bratislave, Trnave, Nitre, Ružomberku, koho budú obviňovať za svoju neuplatniteľnosť?

Podobná situácia je s absolventmi stredných škôl, keď medzi 19 až 24 ročných mladými ľuďmi je až 36 % nezamestnaných, a 100 tisíc pracuje v zahraničí, ako dokladači tovaru v pražských supermarketoch alebo na bitúnkoch v Anglicku.

Tisíce maturantiek vymieňa pampersky rakúskym seniorom. Paradoxné pri tom je, že ak firma Samsung zruší prevádzku v Dunajskej Strede o prácu príde 3000 Rumunov.

Žiaľ, nedokážu pochopiť za totality externe vyštudovaní právnici, ani nedávni 4 semestroví absolventi manažmentu, že národný dôchodok (ND) dnes hrubý domáci produkt (HDP) sa neprodukuje ani v Národnej rade, ani v Národnom divadle a už vôbec nie v obchode či banke.

V roku 1990 sme okrem mandarínok, banánov, pomarančov a citrónov boli úplne sebestační v potravinách a ovocí.

V poľnohospodárstve pracovalo 350 tisíc ľudí.

Dnes pracuje v poľnohospodárstve 60 tisíc ľudí a dovážame 65 % potravín, na najúrodnejších pôdach sa stavajú automobilky, priemyselné parky a logistické centrá,
lúky sa nekosia a nevypásajú, zarastajú tŕním a bodľačím, dažďová voda sa nezachytáva, studne vysýchajú a doliny ničia prívalové povodne .