Degenerace elit coby příznak úpadku Západu

Avatar
Původní autoři
Jiří Babača
27. 7. 2015     zdroj
Podle Petra Robejška je mediální a intelektuální elita Západu odtržena od reality a Západ je v hlubokém úpadku. Bakalova DVTV uveřejnila rozhovor Daniely Drtinové s politologem a exředitelem Mezinárodní ho institutu pro ekonomiku a politiku v Hamburku Petrem Robejškem. V pětadvacetiminutovém rozhovoru zazněla celá řada zajímavých názorů, které stojí za pozornost a stojí za to si rozhovor poslechnout celý. 

Mě však nejvíce zaujala pasáž, ve které hovoří Petr Robejšek o odtržení mediálních a intelektuálních elit Západu od reality. Podle Petra Robejška se totiž mediální a intelektuální elity Západu z velké části odcizily, ztratily kontakt s realitou a jsou pro společnost kontraproduktivní.
„…chovají se jako Mesiášové, kteří chtějí vytvořit v té v jejich očích ´morálně zaostalé společnosti´ něco jako ideal tipus, který oni mají jako svůj vlastní a zároveň přeceňují svůj význam, že jsou mikronem společnosti a odmítají se podívat pravdě do tváře a zjistit, že většinová společnost je úplně jinde. Tím pádem ta funkční elita, která normálně operuje pozitivně, teď funguje jako uspávadlo pro Šípkovou Růženku v růžovém hradu.“
Podle Petra Robejška se také západní svět nachází v procesu „hluboké dekadence“ (úpadku).
„Elity přestaly fungovat, tak jak mají, osamostatnily se a začaly spasovat společnost. Tohle to zkreslení, degenerace funkce elit je pro mě jeden z nejdůležitějších příznaků dekadence Západu.“  
Kéž by se naše mediální a intelektuální elita nad slovy Petra Robejška zamyslela a měla je na paměti při výkonu své funkce…
Celý rozhovor s Petrem Robejškem lze shlédnout zde.