Bašta: Proč došlo až na symbolické šibenice?

Avatar
Původní autoři

4.7.2015   První zprávy

Česká společnost začíná být rozdělená velmi nebezpečným způsobem, který může v blízké budoucnosti ohrozit její další fungování, píše v komentáři pro Prvnizpravy.cz Jaroslav Bašta..

Doklady pro toto mé tvrzení se nejprve daly nalézt ve virtuálním světě elektronických médií (některé televizní debaty, články na mainstreamových i alternativních serverech a diskuze čtenářů pod nimi). Nenávist odkapávající z obou táborů si našla cestu i na ulice a náměstí. Jako mnohokrát v minulosti, spor se vede o zástupné problémy, takže se rusofóbie pere s islamofóbií a argumentace z obou stran je den ode dne vyhrocenější a urážlivější.

Tento narůstající konflikt má sice svá česká specifika, ale jde o celoevropský jev, protože byl vyvolán sebevražednou politikou vedení Evropské unie za období let 2012 – 2015. Členové předchozí a současné (nikým nevolené) Evropské komise zřetelně měli a mají pocit, že nejspolehlivější způsob, jak řešit fatální problémy Unie, představuje vznik nových, ještě závažnějších konfliktů a balancování nad propastí. Takže po Arabském jaru spojeném s devastací Libye a rozpoutání kruté občanské války v Sýrii, se neprodleně spojili s ukrajinskými nacionalisty a fašisty a rozpoutali (za účasti dvou českých ministrů zahraničních věcí a jednoho eurokomisaře) další stejně krutou a nesmyslnou občanskou válku na Ukrajině.

V loňském a na počátku letošního roku Evropu málem zatáhli do války kontinentálních rozměrů. Její počátek se shodou okolností podařilo oddálit, nikoli však zažehnat. Takže na východní frontě je klid, který se může během pár týdnů změnit v další válečné běsnění. To vše ve jménu rozšiřování prostoru prosperity, stability, spolupráce, demokracie a dobrých mravů.

Když sleduji současné dění na severu Afriky a jihu Evropy, maně mě napadá, že ono balancování na hraně války s Ruskou federací umožnilo, aby se exodus migrantů ze subsaharské Afriky rozrostl natolik, aby již nešel zvládnout. Nemyslím si, že by primárně šlo o spiknutí s cílem podrobit a plíživě islamizovat evropský kontinent (to posléze bude vedlejší efekt celé operace). Jako vždy se jedná o kšeft. V tomto měřítku je obchodování s lidmi tou nejlukrativnější zakázkou, kterou kdy organizovaný zločin zorganizoval. Bez spojenců v Bruselu by se to nepodařilo.

A tak náhle všichni s údivem sledujeme, že zákony, předpisy a pravidla, která se dlouhá desetiletí vytvářela proto, aby mohl vzniknout Schengenský prostor volného pohybu osob, jsou náhle zavrhnuta jako nedůležitá. Víza s biometrickými prvky nahradilo odhodlání těch, kdož chtějí přijít do Evropy. Když se vylodí, mohou nahlásit libovolné jméno, povolání a místo původu. Nikoho nezajímá jejich zdravotní stav ani případné vazby na radikální islamisty či přímo Islámský stát. Toto jednání vůči migrantům na hranici EU z nich vytváří lidi s privilegovanějším postavením než mají třeba Rumuni a Bulhaři. Ti jsou sice v EU, ale do Schengenu mohou jen po absolvování řádné vízové procedury.

Vzhledem k tomu, že ani po dvou letech pašování stovek tisíců lidí jsme se nedozvěděli nic o organizátorech migrace ani o finančních tocích s tím spojených, jediné možné vysvětlení podivného přístupu Bruselu, představuje neochota obchod s lidmi zastavit. Důvody této neochoty se snáze dají vysvětlit korupcí, než neschopností.

Důsledkem takové podivné politiky je nedůvěra, která se momentálně mění na nenávist k EU a jejím představitelům. A došlo k babylonskému zmatení jazyků. Stále více neprivilegovaných občanů už nepovažuje politickou korektnost, která brání problémy pojmenovat, jen za pokrytectví, ale rovnou za zlý úmysl a lež.

V České republice se zatím spory mezi zastánci a odpůrci migrace projevují v drobných potyčkách. Zastánci migrace považují její odpůrce za xenofóby, fašisty a omezence. Pokud šlo o vulgarity, až do té poslední demonstrace jednoznačně vedli na body a ve vztahu k českému etniku začínají používat stejné výrazivo jako vůči Rusům. Pro naše poměry je typické, že jediný, kdo tyto diskuze znesvářených názorových proudů „moderuje“, jsou policisté. A schytávají rány zprava i zleva. Pro mne je to další důkaz, že české politické elity již mají prošlou záruční lhůtu. Přejme si, aby jejich působení ukončily demokratické volby…(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)

 

Další k tématu:Ukrajinci jsou z války unavení a protestují proti USA Politické strany a jejich představitelé mají prošlou záruční lhůtu