Čína se zbavila půl bilionu dolarů

Avatar
Původní autoři

Mac Slavo

29.7.2015   Zvědavec  

Něco je velmi, velmi špatně   
 Čína se připravuje na něco velmi velkého na měnových trzích letos v říjnu. Ekonomické modely dvou velmi známých finančních prognostiků předpovídají, že vlády po celém světě zabřednou do závažných problémů asi kolem 2. října tohoto roku. Tyto předpovědi přišly hned po varování ekonomického analytika Michaela Snydera, který říká, že finanční kolaps hrozí bezprostředně během následujících šesti měsíců.

Velké množství důkazů naznačuje, že se něco chystá, protože se ukazuje, že ekonomické ukazatele po celém světě jsou vycucány z prstu. Přesto, navzdory jasně katastrofickému směru, kterým svět míří, politici a mediální žvanilové tvrdí, že jestli kdy byla nějaká nákaza, tak nyní je již zastavena.

Ale šokující zpráva Zero Hedge tvrdí něco jiného. Podle jedné z předních světových finančních internetových stránek zůstaly hlavní bankovní instituce jako JP Morgan Chase a Goldman Sachs v němém úžasu po uveřejnění nových údajů z Číny. Nejde ani tak o zprávu, že Čína nedávno oznámila masivní navýšení svých zlatých rezerv asi o 600 tun, jako o to, že se během posledních 15 měsíců aktivně zbavila amerických státních dluhopisů za stovky miliard dolarů, kdy 224 miliard bylo vypakováno v posledních 90 dnech.

To vedlo mnohé ke spekulacím, že konec světové rezervní měny je blízko.

V pátek, vedle oznámení Číny, že nakoupila přes 600 tun zlata „během jednoho měsíce“, uveřejnila čínská centrální banka (PBOC) další velmi důležitý údaj: výši celkových devizových rezerv, které poklesly o 17,3 miliard, na 3694 miliard dolarů.

My jsme si pak porovnali změnu v čínských devizových rezervách s celkovou držbou amerických státních dluhopisů a čísly u „anonymního“ obchodníka se státními papíry Euroclear (alias „Belgie“) uveřejněná TIC, a zjistili jsme, že dramatický vztah, který jsme poprvé objevili v květnu, přetrval – konkrétně tedy že celá delta u čínských devizových rezerv je tvořena držbou amerických státních dluhopisů Čínou. A ty jsou agresivně prodávány, kdy doposud bylo v r. 2015 odprodáno dluhopisů za 107 miliard dolarů.

Závěr JP Morgan Chase je skutečně ohromující:

Tím se kumulativní odliv kapitálu za posledních pět čtvrtletí dostal na 520 miliard dolarů. Opět, aproximujeme kapitálový tok ze změny v devizových rezervách, mínus bilance běžného účtu pro každé předešlé čtvrtletí, abychom se dostali k tomuto odhadu (obr. 2).

Čirou náhodou je 520 miliard dolarů zhruba trojnásobek toho, co by naznačovaly prodeje amerických státních dluhopisů u odlivu kapitálu z Číny, což znamená, že Čína likviduje také některá další v dolarech denominovaná aktiva, a to horečnatým tempem. Doposud nevíme jaká, ale graf výše a rozsah čínského odlivu kapitálu je určitě tou největší zprávou týkající se této nejlidnatější země světa: to, co se děje na akciovém trhu, je jen odvracení pozornosti.

Čistý odliv kapitálu mohl docela dobře činit -200 miliard dolarů, což je oproti 1. čtvrtletí zrychlení přesahující vše v dosavadní historii.

Připusťme, že je to menší číslo, než 520 miliard JP Morgan, ale je to také za mnohem kratší časové období. Když odliv 224 miliard dolarů v jednom čtvrtletí zprůměrujeme na rok, povede to k bezprecedentnímu odlivu kapitálu z Číny ve výši 1 bilion dolarů. Netřeba říkat, že kapitálový exodus tohoto tempa a rozsahu by naznačoval, že je něco velmi, velmi špatného nejen s čínskou ekonomikou, ale i s jejím kapitálovým trhem, a v neposlední řadě i s její kontrolou kapitálu, která zakazuje jakýkoliv výrazný útěk kapitálu (aspoň obyčejným lidem, politbyro je jasně z regulací pro „obyčejné lidi“ vyňato).

Úplná zpráva s grafy, údaji a analýzou

Zapomeňte na to, co dělají akciové trhy, neboť, jak bylo poznamenáno, je to pouhé odvádění pozornosti. Zaměřte se místo toho na dluhopisové trhy, které jsou v porovnání s akciovými masivní.

Jak můžeme vidět, Čína se aktivně a rychle zbavuje amerických dolarů, kdy poslední tři měsíce zaznamenaly téměř polovinu z tohoto výprodeje.

To není známkou stabilizovaného globálního trhu a docela dobře se můžeme stát svědky začátku masivního celosvětového kolapsu stávajícího ekonomického, finančního a monetárního paradigmatu. Zcela jistě neočekáváme, že se tak stane přes noc, ale jak jsme poznamenali dříve, jsme na vrcholu bezprecedentní události v historii světa.

Podle analytika Grega Mannarino to byl všechen ten nadměrný dluh, co činilo „nekonečný“ ekonomický růst možným. Ale když tato dluhová bublina konečně praskne – a možná vidíme začátek, kdy Číňané rozprodávají aktiva denominovaná v amerických dolarech – budeme též svědky i prasknutí populační bubliny:
Vytvořilo to populační boom… populační boom vzešel z dluhu. Je to neuvěřitelné.
Takže když dluhová bublina praskne, dojde ke korekci u populace. Je to matematická jistota.
Zemřou miliony a miliony lidí po celém světě, až dluhová bublina praskne. A říkám, až, ne jestli…

Když se zdroje stanou stále vzácnějšími, budou spolu země válčit. Lidé se budou rvát … v pesimistickém scénáři… a budou dělat vše ve svých silách, aby přežili… aby zabezpečili svoji rodinu a sebe.

Není z toho cesty ven.

Reálná možnost příchodu této události je to, co tlačí nejen vládu připravit se na scénáře rozsáhlého ekonomického kolapsu a občanské nepokoje, které budou následovat, ale poslala také světovou elitu do jejích úkrytů a bunkrů, ve snaze vyhnout se nevyhnutelnému násilí, které vypukne, až se nedostatek zdrojů stane normou.

Ty, kteří ještě musí u příprav na katastrofu podniknout jisté kroky, upozorňujeme na Řecko, kde došlo k podobné události v menším měřítku. Věci se tak zvrtly, že Řekové hledají jídlo v popelnicích a stojí dlouhé hodiny frontu, jen aby si mohli z bankomatu vybrat vládou povolených 75 dolarů.

Většina lidí – asi 99% — se nedokázala připravit ani na menší poruchy, jako ty v Řecku.

Jak poznamenává autor Plánu pro připravené Tess Pennington, nebude nijak těžké převrátit společnost naruby, a stejně jako v Řecku, jestli dluhová bublina praskne, bude mít přímý a okamžitý dopad na normální průběh obchodování:

Kolektivně bere většina Američanů systém dodávek základních komodit ve své oblasti jako zaručenou věc. „Systém“, podkladová infrastruktura, která udržuje tok zboží, služeb a obchodu v Americe, vytváří dojem normálnosti a řádu. Jídlo voda, benzín a léky tvoří jen pár položek, u kterých jsou týdně obnovovány zásoby, aby udržely naši závislou společnost v chodu. Mnozí však nechápou, jak křehký systém je a jak rychle může zkolabovat.

Zpráva vysvětluje, že strach a panika spotřebitelů nedostatek zboží umocní. Zprávy o zastavování náklaďáků – ať již na místní úrovni, státní nebo regionální, či celostátní – povedou k syslení a drastickému nárůstu spotřebitelských nákupů základního zboží. Nedostatek se projeví rychle a může vést k občanským nepokojům.

Dopravní systémy jsou jen jednou ze součástí klíčového řetězce, závisejícího specificky na dostupnosti úvěru. Pokud dojde k narušení úvěrování kvůli měnovým otřesům nebo ekonomickému kolapsu, mohli bychom čelit Řecku v masivním měřítku v celé Americe, doplněnému o veškeré to násilí, které vzniká, když jsou lidé zatlačeni za kritický bod.

Poučení z posledních odhalení přicházejících z Číny?

Je to jednoduché. Připravte se na bezprostřední kolaps našeho stávajícího paradigmatu. Když tak neučiníte, budete vy a vaši blízcí bojovat doslova o odpadky.