Pro koho jsou dobré pohádky o popravách Němců v Blovicích po druhé světové válce?

Avatar
Původní autoři

Josef Sedlák
23.7.2015 České národní listy

Na sklonku druhé světové války i v tom poválečném kvasu prvních dnů se přihodilo leccos, co nebývá běžné. Zmizeli beze stopy i lidé. O omyly nebyla nouze. Časem se mnohé vysvětlilo a upřesnilo, něco zůstalo záhadou podnes.
Bohužel, i když poválečné zmatky utichly, navrstvily se chyby další a často zbytečně. Někdy v tom byla i  lajdáckost, zbytečný chvat. Dopustí-li se jich tak odborné pracoviště, spadající pod Akademii věd, je to na pováženou. Bohužel stalo se. A postihlo městečko Blovice na jižním Plzeňsku. Akademický atlas českých dějin či Ottův historický atlas vrhly na Blovice stín hanby.

Označují je jako místo, kde se po válce a během odsunu zacházelo s Němci nehumánně, ba dokonce se tu i popravovalo? A co hůře – z těchto odborných knih čerpali i další, objevily se články v tisku a tahle nepravda se dostala i do učebnic. Ano, učebnice dějepisu pro 9. ročník a víceletá gymnázia údaje převzala. Bílovice jsou tam zmíněny i jako místo s převážně německým obyvatelstvem… Naprostý nesmysl.

Pracovníci muzea jižního Plzeňska v Blovicích byli tím doslova zděšeni. Znovu, pro jistotu – se pustili do kontroly všech záznamů, hlášení, kronik, vzpomínek pamětníků – nikde sebemenší zmínky. Podle sčítání lidu v roce 1930 v Blovicích žilo 2387 obyvatel, Čechů 2355, Němců jen 18, zbytek cizozemci. Kde je ta převaha Němců, ví jenom odborní lektoři oněch děl. Kdyby to ostatně byla pravda, spadlo by městečko automaticky po Mnichovu do záboru.

Přitom ale, jak dosvědčují tehdejší záznamy, jak v Blovicích, tak ani v Dobřanech (ty už byly v záboru) po válce k žádným přehmatům vůči Němcům nedošlo. Neproběhl tu ani tak zvaný „divoký odsun“. Určitou roli zde sehrála i přítomnost amerických jednotek. V Blovicích nebyl ani sběrný tábor – také nač? Ten nejbližší byl v Dobřanech a ve Stříbře, kde Němci početně převažovali.

Nad tou chybou nelze mávnout rukou. Je to velká „hrubka“, byť zdánlivě jen regionálního dopadu. Takovýchto chyb se rázem zmocňují naši rivalové – odsunutí Němci. Takové „góly do vlastní branky“ jen uvítají. A nejen oni, i zdejší jejich slouhové. Takže propříště – v Blovicích se nepopravovalo.

Josef Sedlák, Plzeň