Rusko je schopno pokrýt protilodními raketami téměř 90% plochy Černého moře

Avatar
Původní autoři
Vladimir Muchin

23. 8. 2015    zdroj
Minulou středu na jednání v Sevastopolu prezident Vladimír Putin zdůraznil, že Rusko bude dělat vše pro zajištění bezpečnosti Krymu. A to podle velitele pozemních vojsk USA v Evropě, generálporučíka Ben Hodgese, “vyvolává skutečné znepokojení” v NATO.

Když mluvil o účinnosti ruské obrany a jejím vlivu na bojovou činnost na jihovýchodní Ukrajině, generál hovořil o “velkých investicích” (má se na mysli rozvinutí zbraní a vojenské infrastruktury) Ruska v Kaliningradu a na Krymu. “Jsou schopni zcela zablokovat přístup k Baltskému moři i k Černému moři”, dodal.

Taková prohlášení učinil Ben Hodges v rozhovoru s profilovým americkým vydáním Defence News. “Mohou (mají se na mysli ozbrojené síly RF.”NG”) pokrýt protilodními raketami téměř 90% Černého moře. Stejná situace je i na Baltu. Na Krymu a v Kaliningradu mají skutečně spoustu možností – dělostřelectvo, protilodní rakety a protivzdušnou obranu, pozemní síly. Je to skutečný problém,” řekl americký generál.

Je jasné, že Pentagon projevuje zvýšený zájem o ruská pohraniční území a o Ukrajinu, která přímo sousedí s členskými zeměmi NATO. Zajímavé je však něco jiného: americký generál poprvé otevřeně přiznal, že USA a Severoatlantická aliance zaostávají za Ruskem z hlediska účinnosti své techniky. Zároveň velitel americké armády v Evropě poznamenal, že Pentagon bude nyní sledovat své možnosti a možnosti spojenců.

Zajisté je možné prohlášení Ben Hodgese považovat za součást informační války a za pokus ospravedlnit Pentagonem prováděnou militarizaci východní Evropy. Zároveň je zřejmé, že z hlediska možného odražení globálních vojenských hrozeb si Rusko zatím na čas zajistilo bezpečnost. Ale v možnosti použití na Krymu a dalších regionech RF hybridních metod války, zdá se, jsou reálné problémy. A o nich ve středu otevřeně mluvil prezident RF. Prezident Putin je přesvědčen, že na Krymu “trvá hrozba ze strany vnějších sil: mohou to být snahy hrát na nacionalistickou kartu nebo využití těch či oněch chyb, omylů, neefektivní činnosti orgánů k nasměrování spravedlivých obav občanů destruktivním směrem. V některých hlavních městech se o tom otevřeně mluví, hovoří se i o nutnosti provádění podvratné činnosti. Vznikají odpovídající struktury, jsou verbovány a školeny kádry pro uskutečňování diverzí, sabotáží, pro provádění radikální propagandy.”

Nejsou přístupné informace o tom, jaké destruktivní síly konkrétně měl Vladimír Putin na mysli. I když na úrovni odborné veřejnosti a v médiích se o těchto silách hovoří již delší dobu. Začátkem srpna byly tyto problémy projednávány na výjezdním zasedání Rady bezpečnosti RF v Simferopolu. Tajemník Rady bezpečnosti RF Nikolaj Patrušev uvedl, že skutečné hrozby na Krymu přicházejí “od teroristů a nacionalistických organizací na Ukrajině.” Média už oznámila, že v květnu 2015 byl na Krymu zadržen bojovník praporu “Azov” Národní gardy Ukrajiny – “přiznal se ke žhářství několika mešit”, která měla “vyprovokovat krymské Tatary k protestním akcím.” Připravenost jednat a provádět diverze na Krymu opakovaně potvrzovali představitelé “Pravého sektoru” (organizace v Rusku zakázané a považované za extremistickou). Hovořil o tom nejen její vůdce Dmitrij Jaroš, ale i řadoví členové organizace. A prezident Ukrajiny Petr Porošenko již v květnu 2015 prohlásil, že “boje budou zakončeny až poté, co země znovu získá Donbas a Krym.”

Současně se oficiální Kyjev snaží aktivně destabilizovat situaci na Krymu prostřednictvím krymskotatarských nacionalistů včetně těch, kteří žijí v Turecku. “Chceme, aby se přesvědčivý počet krymských Tatarů z Turecka podílel na znovuzrození naší země”. S touto výzvou vystoupil Porošenko v květnu 2015 v den vzpomínky na 71. výročí jejich deportace z poloostrova.

Vůdce meziregionálního veřejného hnutí krymských Tatarů “Qırım” Remzi Iljasov se domnívá, že destruktivní činnost na Krymu se snaží organizovat vedení Mejlisu krymskotatarského národa, který se nachází na Ukrajině. Jeho vůdce Refat Čubarov za podpory USA a Západu svolal začátkem srpna do Turecka tzv. Světový kongres krymských Tatarů, kde bylo uvedeno, že na Ukrajině bude vytvořen zvláštní muslimský prapor. Ukrajinský expert Sergej Danilov se domnívá, že tento “kongres může být začátkem osvobození Krymu od okupace.”

Čubarov opakovaně uváděl v médiích, že je třeba se vážně připravovat na válku s Ruskem. Začátkem jara roku 2014 informovaly noviny Financial Times, že na Krymu se nacházejí celé “skupiny (teroristů – “NG”), kteří bojovali v Sýrii”. Mnozí z nich později migrovali na Donbas, kde vystupovali proti domobrancům v rámci praporu “Krym” (prapor byl rozdrcen v ilovajském kotli v srpnu 2014). Pak na straně ukrajinských vojsk Tataři bojovali v čečenském praporu, pojmenovaném na počest Džochara Dudajeva, pod velením “brigádního generála” Isa Munajeva, který byl zabit v děbalcevském kotli v únoru tohoto roku.

Světovým kongresem krymských Tatarů oznámené rozhodnutí o zformování z krymských Tatarů, kteří žijí v zahraničí, nového muslimského praporu, je možné chápat jako snahu Kyjeva organizovat s jeho pomocí diverzní činnost na poloostrově. Porošenko již v květnu 2015 slíbil, že poskytne krymským Tatarům národní územní autonomii v případě návratu poloostrova do lůna Ukrajiny. Tak se zvyšuje vojenské ohrožení poloostrova Krym.

Nemalou roli v tomto úsilí hrají Američané. Před týdnem Refat Čubarov prohlásil, že “Majlis krymskotatarského národa otevírá v nejbližších měsících své zastupitelství ve Washingtonu, protože vidíme velkou roli, kterou by mohli hrát konkrétní američtí politici.” Čubarov zvlášť zdůraznil fakt, že “USA jsou naším nejdůslednějším spojencem, ne partnerem, ale spojencem v této válce, kterou nám vyhlásilo Rusko”. To znamená, že novou hybridní válku o Krym ze strany Ukrajiny a USA máme před sebou.

“Rusko již vytvořilo a zdokonaluje na poloostrově silové struktury, které jsou schopny neutralizovat i vnější i vnitřní vojenské hrozby,” říká vojenský expert plukovník Vladimír Popov. Podle jeho názoru není třeba “aktivity extremistických sil, které jsou připraveny k vytvoření výbušné situace na Krymu, zveličovat. Ale nelze je ani podceňovat.” Expert je přesvědčen, že pro neutralizaci teroristických a dalších hrozeb na poloostrově budou použity jak čistě silové, tak i sociálně-politické a ekonomické faktory, které přispívají ke zvýšení blahobytu obyvatel Krymu, posílení tradičních přátelských vztahů mezi národy, které tam žijí.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr.Vladimíra Grulichová