Ukrajina otevřeně velebí banderovce

Avatar
Původní autoři

obrazekPetr Duchoslav
16.8.2015 Vaše věc

Ukrajina nabírá v současné době nebezpečný nacionalistický kurz. Zkorumpovaný premiér Jaceňuk, ztělesněný ,,demokrat”, k tomu hodlá využít osvědčenou antikomunistickou kartu. Rozhodl se skoncovat jednou provždy s komunistickou minulostí země a odstranit veškeré symboly připomínající dobu ještě nedávno minulou pod hrozbou trestního postihu. Pod pláštíkem zákazu komunismu však chce na druhé straně ukrajinský premiér postupně otevřít stavidla vypjatého nacionalismu, v němž bude napříště hrát důležitou roli ,,banderovská” ideologie.
Ukrajinským parlamentem prošly zákony, které s definitivní platností zakazují propagaci komunismu a nacismu. To v důsledku postihne tři komunistické strany, které mají na Ukrajině stejně pouze marginální vliv. Zákon má být v jedné rovině v konkrétních bodech zcela určitě ,,klackem” na region povstalecké východní Ukrajiny, kde se komunismus a nostalgie po něm stále těší poměrně velké podpoře. Po celé zemi pak budou v rámci tohoto zákona strhávány symboly připomínající komunistickou éru. Pokud by člověk otevřeně propagoval na veřejnosti komunistické symboly, může být postižen až pěti lety odnětím svobody.

Druhá a důležitější část zákona se pak týká zpochybňování Ukrajinské povstalecké armády (UPA), nacionalistické organizace, která má na svědomí etnické čistky na Volyni, během nichž zemřelo několik desítek tisíc Poláků. Jaceňuk a další to ovšem vysvětlují po svém – zákony mají v souvislosti s nenáviděným Ruskem a nedávnými turbulentními událostmi na Ukrajině “posilovat” národního ducha. Za veřejné zpochybňování “banderismu” a banderovců, kteří mimo jiné kolaborovali za druhé světové války s nacisty, pak podle dikce zákona bude hrozit též trestní postih, a ne zanedbatelný.

Tento “národní duch” se však může stát velmi nebezpečným faktorem a dostat Ukrajinu na cestu šovinismu, který může nabrat fašizoidní rysy jak ve vnitřní, tak v zahraniční politice. První opatření v tomto směru již byla učiněna a další na sebe nenechají jistě čekat. Zákonnou inkorporací zákona velebící banderovce se z Ukrajiny zanedlouho může stát solitérní nacionalistický skanzen, který ztratí veškeré atributy demokratické země.