Virtuální korupce ČSSD na České poště

Avatar
Původní autoři

Jiří Paroubek
17.8.2015   Vaše věc

Zdá se, že největším problémem této vlády je mnohonásobný konflikt zájmů, ve kterém se nalézá její místopředseda a zároveň předseda hnutí ANO A. Babiš, což je zároveň také současným největším problémem české politiky jako celku.

V minulých dnech se v médiích objevila informace, že několik pracovníků firmy Agrotec (a také pracovníků České pošty) bylo policií obviněno pro údajnou korupci. Pro korupci – a to je poněkud podivné – v tendru České pošty, který se nakonec neuskutečnil. Dost dobře tomu nerozumím…

Mediální defenziva hnutí ANO ovšem netrvala dlouho. V páteční MfD, vlastněné A. Babišem, se objevily také útoky na ČSSD a na jejího prvního místopředsedu, ministra vnitra M. Chovance.

Těžká obvinění na adresu ministra vnitra z podílu na korupci mohou mít v zásadě tři příčiny:

Za prvé A. Babiš se svým bezpečnostním a marketingovým zázemím došel k názoru, že celou záležitost s Agrotecem zosnovala (nebo na ministerstvu vnitra neututlala) ČSSD. A útok na Chovance je pak odvetou za tento postup vládních kolegů.

Druhá možnost je, že předseda hnutí ANO došel k názoru, že bude nejlepší odvést pozornost od Agrotecu, a to tak, že tisku předhodí oběť, nejlépe „vysokou zvěř“, z jiné politické strany. A Babišova převaha v médiích mu pochopitelně pomáhá problém vyřešit, kauzu Agrotec přikrýt a zastínit ji problémem někoho jiného.

Třetí možností je, že se to všechno stalo více méně náhodou, samospádem. To ovšem považuji za zcela nepravděpodobné.

Články v páteční MfD měly všechny rysy bezpečnostního a marketingového konstruktu. Tajemný sociální demokrat Choc (nikdy před tím jsem jeho jméno neslyšel), který si měl říci jakémusi Čadkovi o třímilionový úplatek pro ČSSD (z toho milion pro Chovance).

Bývalá blízká spolupracovnice D. Ratha, nyní působící ve středním managementu České pošty, to je pro čtenáře MfD přece hrůza sama o sobě. Pro jistotu však MfD ještě čtenářům dodala foto té dámy. A to je jediný „důkaz“, který ovšem svědčí spíše o tom, že ta mladá právnička je opravdu hezká. Jinak ve článku vidím jen bláboly, nepotvrditelné hypotézy, konstrukce a blbosti. Nic jiného prostě ve článcích MfD o údajné úplatkářské aféře ČSSD na České poště není…

Babiš a jeho inženýři lidských duší ale mohou ve svých médiích celou věc oživovat tak dlouho, jak budou chtít a formovat veřejné mínění tak, jak budou potřebovat.

Je nutné si uvědomit, že Babišův střet zájmů není nic abstraktního, ale naopak jde o velmi konkrétní záležitost. Babiš má bezpečnostní zázemí, a proti ostatním politickým subjektům také nesrovnatelně silnější a kvalitnější marketingové zázemí. A dále také dost (vlastně neomezeně) peněz na permanentní volební kampaň. Jeho bezpečnostní a marketingové zázemí je operativně propojeno s vlastními a spřátelenými médii (mezi něž patří také veřejnoprávní televize)…

Vedení ČSSD pochopilo, že je čas se začít aktivně bránit. Ale převaha na straně A. Babiše je už příliš velká.