Bašta: Kvóty mají donutit státy Visegrádu k poslušnosti

Avatar
Původní autoři
Bašta: Kvóty mají donutit státy Visegrádu k poslušnosti20. 9. 2015   První zprávy

Současná krize vyvolaná masivní nelegální migrací z Asie a Afriky rozdělila Evropskou unii na dvě nesmiřitelné části, píše v komentáři pro Prvnizpravy.cz Jaroslav Bašta.

Ta větší a bohatší si v podstatě přeje ještě více poutníků za lepším životem a tiše předpokládá, že si v té mase vybere jedince vzdělané a ochotné pracovat a zbytek odhrne směrem na východ, do méně vyvinutých zemí Unie. Odpor, který vůči tomuto plánu vyslovily země Visegrádské čtyřky, rozzuřil vedoucí představitele EU natolik, že ve svých vyjádřeních ztratili nejen glanc, ale i zábrany. Jen namátkou zmíním hrozby zastavení dotací, či přímo vyhrožování silou.

Zdá se, že ve hře je něco víc než nesmyslný pokus donutit migranty uvnitř otevřeného schengenského prostoru k usídlení se v zemích, do kterých nechtějí. Ukazuje se, že hysterie kolem kvót je zástupný problém. Primární je snaha za pomoci násilného (ve vztahu jak k migrantům, tak k domácímu obyvatelstvu) usídlení lidí odlišných etnicky a kulturně, radikálně změnit společnosti v neposlušných zemích na východě Unie. Když to sečtu, vychází mi z toho, že vniřní poměry ve všech zemích, které byly před sto lety součástí Rakouska -Uherska, jsou si velmi podobné, přičemž (jako vždy) se to nejnápadněji projevuje právě u nás.

Jejich společnosti jsou ve srovnání se Západem velmi rovnostářské, ČR má navíc nejnižší index bídy v celé Evropě.

Události po skončení Druhé světové války způsobily, že všechny země Visegrádu jsou ve srovnání se zbytkem Evropy národnostně homogenní. Česká republika představuje v tomto ohledu evropský unikát.

Připočteme-li k tomu dlouhodobý sociální smír, který ve většině středoevropských států panuje, pochopíme, proč se jejich (v principu velmi proevropské politické elity) brání nelegální migraci a kvótám zvláště.

Na druhou stranu máme dlouholeté zkušenosti s tím, že právě rovnostářství, malé sociální rozdíly a národnostní homogenita jsou trnem v oku zastáncům multikulturní Evropy. Masová nelegální migrace a násilné usídlování (i když se tomu zatím v bruselské novořeči říká kvóty) lidí z jiných kontinentů představují velmi účinný způsob, jak všechny problémy s nepřizpůsobivými Východoevropany snadno vyřešit.

Obávám se, že podobné plány vymýšlejí jedinci, kteří nemají dostatek znalostí o historii Střední Evropy a Českých zemí zejména. Ono těch hrozeb bylo za poslední dva roky příliš mnoho (občanská válka na Ukrajině, hrozící konflikt s Ruskem, řecká krize a nyní masová nelegální migrace). Ve všech případech předvedlo vedení EU jen svou neschopnost, aroganci a pohrdání hodnotami, na nichž byla původní myšlenka sjednocení Evropy postavena. Končí to podobně jako na konci II. světové války – hrozbou násilného přesídlování celých etnik. Přestože Evropa žádnou válku neprohrála. Jenom jí momentálně vládnou lidé hloupí a zbabělí.

Obávám se, že se jim prosazováním afrikanizace nejmenšího kontinentu nakonec povede Unii roztrhnout ve dví. Paradoxně podél bývalé Železné opony. A dějiny zamíří zpět směrem ke krvavému chaosu, z něhož se sen o mírové a prosperující Evropě zrodil. S ohledem na zrychlující se tempo současné krize, nevylučuji, že nás do války zažene už stávající politická garnitura.

(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch. – Jaroslav Bašta)

Bašta: Kvóty dělají z lidských bytostí a jejich životů pouhá čísla