Proč Jaroslav Foldyna prohlásil: Pan Kalousek je drzej jak vopice!

Avatar
Původní autoři

20. 9. 2015   První zprávy

K Vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé probíhala bouřlivá diskuse. 

Poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) při jednání Směmovny myslel, že by český parlament tak jako to udělal slovenský, měl trošku s patosem říci, víte, to moje srdce je slovanské a krvácí, když vidí, že na obou stranách toho konfliktu umírají lidé, umírají Slované pro nic za nic, v této chvíli.

“Protože ti lidé pokládají své životy a co se pro ně zásadně změní, jestliže vyhrají ti nebo oni? Když jsem sledoval konflikt v někdejší Jugoslávii, byl velmi identický v tom a mělo to jedno latinské přísloví Divide et impera. Snažme se být tedy konstruktivní, nebuďme pejorativní,” řekl úvodem poslanec ČSSD.

“Domnívám se, že bychom mohli přijmout prohlášení českého parlamentu a hlasovat o něm před přijetím té asociační dohody, aby ti, kteří mají určitou pochybnost nebo chtěli by se nějakým způsobem vyjádřit, měli možnost slyšet tu pochybnost v tomto prohlášení a následně, aby hlasovali pro asociační dohodu,” zdůvodňoval Foldyna procedurální návrh prohlášení českého parlamentu, který následně přečetl.

“Poslanecká sněmovna České republiky podporuje ratifikaci asociační dohody s Ukrajinou jako výraz podpory procesu přibližování Ukrajiny k Evropské unii a současně bere na vědomí, že v této době se nelze vyjadřovat k případnému budoucímu členství Ukrajiny v Evropské unii. Touto možností se budeme možná zabývat až v době, kdy se Ukrajině podaří splnit všechny ekonomické, politické podmínky srovnatelné s těmi, které musely splnit všechny současné členské státy. Evropská unie vyžaduje od všech členských států respektování lidských práv, dodržování demokratických pravidel včetně respektování práv menšin kulturních, jazykových a náboženských. Účinný boj proti korupci, za vládu práva,” přednesl Jaroslav Foldyna první část návrhu prohlášení.

“Ukrajina se začne přibližovat k Evropské unii až poté, kdy prosadí dalekosáhlé ekonomické a politické reformy včetně ústavní reformy, která je předpokladem hluboké reformy soudnictví a nutné rozsáhlé decentralizace a demokratických změn v oblasti voleb, depolitizace veřejné správy, energetiky, veřejných zakázek a podobně. Nesmírně naléhavá je nutnost významného omezení vlivu zkorumpovaných oligarchů s jejich soukromými armádami, utlumení projevů extrémního nacionalismu, xenofobie i jistých sympatií k fašismu a jeho symbolům. V tom si Ukrajina zaslouží pomoc Evropské unie včetně naší České republiky. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky je přesvědčena, že současný konflikt na jihovýchodě Ukrajiny nelze vyřešit vojenskými prostředky, ale pouze diplomatickým úsilím mezinárodního společenství na základě dohod uzavřených v Minsku, které musí vést k zastavení všech násilností a k nalezení stabilního mírového řešení, a to především cestou jednání mezi vládou Ukrajiny, představiteli povstalců a také za účasti zástupců Evropské unie a Ruské federace. V této souvislosti Poslanecká sněmovna vítá kroky směřující k takové úpravě ukrajinské ústavy, jakož i k přijetí další legislativy, jež by v souladu s dohodami z Minsku umožnily provést decentralizaci země a zajistily zvláštní status některých okresů v Doněcku a v Luhanské oblasti aniž by byla jakkoli ohrožena územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny. Připomínáme, že součástí Minských dohod je rovněž dosažení shody na konání svobodných a demokratických komunálních voleb, voleb na celém území Ukrajiny, které by měly být monitorovány OBSE,” pokračoval v návrhu prohlášení poslanec ČSSD Foldyna.

“Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky potvrzuje význam pokračování trilaterálních konzultací mezi Evropskou unií, Ukrajinou a Ruskem o důsledcích implementace DCFT, jakož i trojstranných konzultací o dodávkách plynu. Toto vnímáme jako příspěvek k vytvoření důvěry a odstranění napětí ve vzájemných vztazích,” uzavřel Foldyna čtení návrhu prohlášení.

Poté dal poslanec ČSSD procedurální návrh, aby poslanci před hlasováním o asociační dohodě hlasovali o takovémto prohlášení, které by těm, kteří do jisté míry pochybují o asociační dohodě, umožnilo tuto dohodu podpořit.

V následné diskusi se více a dlouze vyjadřovali především ti, kteří do jisté míry pochybují o asociační dohodě. Ti druzí je napomínali nebo zesměšňovali.

Když za smíchu v sále poslanec Miroslav Kalousek pronesl ve své poznámce … “Vážím si toho, soudruzi, že zdůrazňujete, že opravdu nejste ničí agenti a že píšete ty hlášenky. Myslím si, že byste si za to zasloužili nějaká krycí jména. A zasloužili byste si, abyste si je sami vybrali. Kdyby se vám líbilo třeba Bureš, tak upozorňuji, že to už je obsazené. Nebo kdybyste třeba chtěli Falmer, tak to už je taky obsazené. Ale na nějaké jiné určitě přijdete a myslím, že nějaké si určitě zasloužíte,” přihlásil se předkladatel návrhu prohlášení Foldyna ještě s faktickou poznámkou.

“Nevím, jestli se to říká prostřednictvím předsedajícího, ale já to řeknu nahlas. Pan Kalousek je drzej jak vopice. Jak tady někoho nařknete z nějakých agentských mánií. Vy máte takovou drzost tady mluvit tímto způsobem, vy, který mazaně jste tady protáhl 150 mld. církevních restitucí, což byl zákonný zločin! Vy ještě máte takovou drzost tady takhle mluvit! Co si to vůbec dovolujete?!” prohlásil rozčíleně Jaroslav Foldyna za potlesku zleva a  za bouchání zprava.

Související:
Doleva! má jasno … Demokracii na bodácích nelze vyvážet!
Foldyna: Žádné Kosovo neexistuje! Dámy a pánové, Kosovo je Srbsko!
Foldyna (ČSSD): Mezinárodní právo dostává na frak již 20 let!

(ps, Prvnizpravy.cz, Foto: Petr Skála – Poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD)