Budeme vyloučeni z EU?

Vladimíra Vítová
22. 9. 2015
Dnes probíhalo v EU jednání ministrů vnitra ohledně kvót pro uprchlíky. Zvláštní úředník OSN pro migraci Peter Sutherland pohrozil Čechům vyloučením z Evropské unie, když nepřijmou kvóty. Napsal: „Členství v EU je podmíněno společnými hodnotami a vnitřní solidaritou. A ty společné hodnoty diktují, že uprchlíkům má být poskytnut azyl, namísto uvítání ostnatým drátem a slzným plynem.“

Nutno podotknout, že má pravdu, když říká, že členství v EU je podmíněno společnými hodnotami – a právě o to jde. Podle mínění naprosté většiny obyvatel naší země, Česká republika NESDÍLÍ hodnoty současné EU! Česká republika nechce přijímat statisíce ilegálních migrantů. Češi si jsou vědomi toho, že se jednáo cílený rozvrat národních zemí ze strany EU.Ostatně, německý prezident Gauck dokonce oficiálně sdělil, že jde o to “naředit” mateřštinu, kulturní vzorce a tradice jednotlivých zemí a namixovat nejen křesťanství s islámem, ale i rasy. A přesně toto Češi nechtějí, ergo NESDÍLÍ hodnoty EU.

Dnes také promluvil ředitel evropské pobočky Amnesty International John Dalhuisen: „EU se musí shodnout na organizované a soucitné odpovědi na příchod uprchlíků a žadatelů o azyl. Zatímco se nepodařilo přijít se společným řešením, byli jsme svědky toho, jak to jde s tisíci uprchlíky a žadateli o azyl od desíti k pěti, aniž bychom se postarali o jejich základní potřeby. Tohle není zvládání migrace, tohle je eroze lidskosti.“

Neřekl však ani slovo tom, proč k ilegální masové migraci dochází. Neřekl ani slovo o vojenských konfliktech, které vyprovokovaly a stále udržují USA a bývalé koloniální mocnosti EU a které decimují právě ty země, odkud mají údajní uprchlíci přicházet. (Dle evropských dosavadních statistik však přichází uprchlíci většinou ze zemí, kde je mír a ohromné vojenské základny NATO – tedy například z Kosova a Albánie.) Ředitel AI neřekl zhola nic ani o tom, že ilegální masovou imigrační vlnu organizují mafie, ani jak tomu zabránit. Nepožadoval zastavení bojů a nastolení míru v postižených zemích. Vůbec nebral v potaz ani ohrožení obyvatel samotných evropských zemí touto nelegální a nekontrolovatelnou masovou migrací. Jeho slova o „erozi lidskosti“ by se dala tesat do kamene – ale na vývěsní štít Amnesty International! Na co je světu takováto falešná organizace? Na nic! Vůbec nemá smysl věnovat pozornost jejich – USA placeným – zaměstnancům.

Český národ ví, že současná světová imigrantská krize je organizovaný zločin na pozadí humanitární katastrofy. Český národ cítí, že jde o jeho bytí či nebytí. Takže otázka zní –nač setrvávat v EU, když – upřímně řečeno (ačkoliv oficiálně se tvrdí opak) – platíme této instituci daleko víc, než nám vrací ona na dotacích.