Novinky po jednání premiérů EU? Kvóty budou – ČR souhlasila.

Avatar
Původní autoři

Vladimíra Vítová
25. 9. 2015
Nejprve Angela Merkelová a hned poté vesele Bohuslav Sobotka řekli, že na řešení imigrantské krize by se měly podílet také USA a Rusko. Fantastické! Opět ani slovo o ZÁSADNÍ odpovědnosti USA a o prolhaných válkách NATO, které vše uvedly v pohyb. A ještě ta neuvěřitelná drzost podsouvat tímto prohlášením nenápadně odpovědnost Ruska za stávající stav!


Má se chránit Schengen. České hranice se hlídat ani uzavřít v podstatě nesmí – na rozdíl třeba od německých nebo rakouských. Navíc česká vláda pošle část z našich mizivých počtů vojáků a policistů na maďarské hranice (jak pravil momentální premiér Sobotka) a 2000 vojáků pošle do Sýrie, aby pomáhali v uprchlických táborech (jak pravil před týdnem momentální ministr obrany Stropnický). To vše dělá vláda proto, aby v naší zemi nezbyl NIKDO, kdo by mohl bránit její vlastní obyvatele před plánovaným imigrantským rozvratem. Navíc dobrovolníci na obranu naší země – Českoslovenští vojáci v záloze – jsou neustále dehonestováni a označováni za extremisty.

Jak to vypadá ve světě? 

Tak například izraelský premiér Netanjahu, který s EU podepsal již v roce 1995 smlouvu o imigraci 56 milionů afrických a arabských mihrantů do Evropy v rámci EUROMEDu, řekl, že nedovolí, aby „Izrael zaplavila vlna ilegálních migrantů a teroristických aktivistů“. Dále sdělil, že Izrael je malý, uprchlíky nepojme a že je nutné obkroužit hranice neprostupným oplocením. Nový plot o délce 30 km bude pokračováním 240 km dlouhé bariéry, která vede podél hranice s Egyptem. Uvedl: „Uděláme vše, co bude možné, abychom Izrael obklopili sofistikovaným bezpečnostním oplocením, které nám umožní kontrolovat naše hranice.“ Mezinárodní organizace sledující lidská práva však Izrael nekritizují, pouze upozorňují na to, že tisíce afrických žadatelů o azyl byly donuceny k „dobrovolnému odchodu“.

Proč se naše vláda neinspiruje u té izraelské? Proč Izrael za jeho kroky NIKDO v Evropě ani v českých médiích nekritizuje? Proč nikdo v Evropě ani u nás nekritizuje ani australskou politiku vůči imigrantům? Proč čeští politici, mainstreamová média a pomatení „umělci“ kritizují pouze své vlastní občany, kteří se chtějí zachovat jako izraelský anebo australský premiér? Záhada!

První zemí na světě, která zákonem zakázala muslimské náboženství, je Angola, která má 16 milionů obyvatel a většina jsou křesťané. Muslimů je jen 80 tisíc. Přijatý zákon dokonce nařizuje zavřít všechny mešity v zemi. Angolský ministr kultury prohlásil, že tento zákaz je nutný, protože islám je “sekta, která je v rozporu se zvyklostmi angolské kultury.” Proč naši mravokárci a mainstreamoví mediální nepřátelé vlastních obyvatel neútočí na Angolu? Je přece TAK xenofobní!

Je neoddiskutovatelným faktem, že každou migrace velkého rozměru, která významně mění demografickou strukturu určitého prostoru, lze považovat za invazi. A ať jsou nám předkládány jakékoliv politologické konstrukty o nutnosti „dobrovolného spáchání sebevraždy“, ať je nám vyhrožováno, že vždy může přijít ještě něco horšího, tak stejně je nezbytné zachovat se a jednat podle svého nejlepšího svědomí – pokud jsme lidé. A většině lidí České republiky svědomí velí bránit vlastní zem. Ovšem co říká svědomí našim vládním politikům – to je otázka. Každopádně musí být velmi obtížné s tak černým svědomím žít.