Osud přeje připraveným, komentář k současné uprchlické krizi….

Avatar
Původní autoři


Vladimír Zlínský
17.9. 2015 pro redakci NR
Jak reagovat na hrozby migrace

 Vzhledem k současné vyhrocené situaci u nás i ve světě se na Vás obracím s návrhem, jak aspoň částečně reagovat na nastávající hrozby.Přiznám se, že mé návrhy souzní s názory pana profesora Miroslava Bárty o kolapsu civilizací. S velkou pravděpodobností někteří z Vás cítíte zpomalení či spíše zastavení dynamiky rozvoje západní civilizace ve všech směrech, zejména ideové/kde bych se nebál mluvit i o regresi/.
Současná západní společnost je natolik složitá a její jednotlivé prvky natolik specializované, že v případě její disociace (rozpadu na jednotlivé prvky) dojde ke katastrofálním problémům se zajištěním základních životních potřeb obyvatel-potravin, pitné vody, energie, tepla, ,,hygienicko-zdravotnických služeb a hlavně bezpečnosti.

Jak hluboký bude rozpad lze těžko predikovat, ale nelze vyloučit rozpad na jednotlivé rodiny. Obávám se, že dojde taktéž k rozpadu bezpečnostních složek státu- policie a armády, lépe řečeno jejího velení. Předpokládám, že společenskými krystalizačními centry se potom stanou různé kriminální gangy a jiné ozbrojené tlupy, se všemi důsledky pro další reparaci společnosti. Samozřejmě nelze ani vyloučit pohlcení naší společnosti islámskou společností, kdy by ke kolapsu v pravém slova smyslu nedošlo, ale jenom k nahrazení. Potom ovšem nedojde k fázi reparace evropské společnosti na nových základech.
Příčinou kolapsu může být velká (globální) přírodní katastrofa, totální degenerace vládnoucí třídy, útok vnitřního oponenta, infiltrace a útok vnějšího nepřítele, globální pandemie, celosvětový ekonomicko-finanční kolaps nebo kombinace těchto prvků, což vidíme v současném období.
S velkými obavami sleduji současný vývoj a navrhuji vypracování programu, který by se aktivoval v případě počínajícího kolapsu. Dle mého názoru je již třeba předem vytvořit strukturu z obyvatel, kteří zformují krystalizační jádra k zachování a předání základů dovedností nutných k přežití co největšího počtu obyvatel za co nejsnesitelnějších podmínek. Toto vytvoří potom základ pro rychlou reparaci evropské společnosti na nových základech.
V současné době navrhuji primárně se zaměřit na zvýšení schopností běžných obyvatel v oblasti jejich armádně-bojových dovedností.
Tedy vytvoření organizace, která bude provádět celostátně činnost, jež k tomu bude sloužit. Členství v této organizaci bude dobrovolné a  výběrové.
Hlavní cíle:
1. Zlepšení fyzické kondice obyvatel
2.Nácvik aktivního užívání a ovládání ručních palných zbraní
3.Nácvik boje v městském prostředí i v terénu
Obracím se na všechny občany této společnosti a odpovědné zástupce státních orgánů moci -prezidenta, vládu a parlament, jimž není lhostejný jejich osud a osud jejich dětí, aby pomohli tuto myšlenku rozvinout a případně prosadit, dříve než bude pozdě.

Rád bych se mýlil, ale osud přeje připraveným.