Šéf „stínové CIA“: Konflikt v Evropě vznikne. Amerika už má na Ukrajině svou armádu. Římské impérium náš vzor. Rozděl a panuj. Hlavní cíl – vrazit klín mezi Německo a Rusko. Konvoj byl test

18. 9. 2015   Protiproud

Redakce ProtiProudu přinesla 31.3. podstatné myšlenky z přednášky zpravodajského experta George Friedmana, který s nečekanou otevřeností odhaluje mocenské zájmy USA vůči Rusku a celé Evropě. Redakce Nové republiky se domnívá, že by se čtenáři měli seznámit s myšlenkovými pochody vlivných mužů USA.

George Friedman je americký zpravodajský expert a odborník na národní bezpečnost. Je zakladatelem a šéfem přední americké soukromé konzultační zpravodajské agentury Stratfor (Strategic Forecasting), která je průkopníkem v oblasti soukromého zpravodajství. Pro své mimořádně kvalitní informační zdroje bývá nazývána stínovou CIA.

Americký konvoj je jenom test

Spojené státy se podle Friedmana snaží vybudovat pás od Baltu k Ruskému moři z protirusky naladěných zemí (Pobaltí, Polsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko), kterými by bylo Německo a Rusko odděleno. Říká, že skutečným cílem mocenských zájmů USA není Ukrajina, ale pokud možno nevratné poškození vztahů Německa s Ruskem. Prozrazuje i metodu, jak toho chtějí Američané dosáhnout.

Netají se s tím, že také „Jízda dragounů“ – konvoj americké armády (tedy ne NATO) – byl jen test, jak snadné či obtížné bude vytvoření toho nárazníkového pásu. Význam České republiky pro USA tak dostal celkem zřejmý rozměr. Nejsme pro Spojené státy partner, natož někdo, koho by bylo třeba chránit. Potřebují nás jako izolaci. Něco jako lepenku, gumu nebo vatu.

Je proto pro nás mimořádně zajímavé seznámit se s některými zásadními myšlenkami a výroky z jeho přednášky na kongresu Chicagské rady pro globální záležitosti, v nichž poodkrývá imperiální uvažování a ambice světové velmoci číslo jedna:

Konflikt vznikne

„Neexistuje země, která by byla věčně mírumilovná. To platí i pro Spojené Státy. Vedli jsme mnoho válek. Evropa, jak předpokládám, se nevrátí do časů světových válek, ale vrátí se k lidskosti. Jistě, nějaké války se rozhoří, ale budou i období míru.“

„Idea evropské výjimečnosti bude první obětí. Vznikne konflikt. Už tu byl konflikt v Jugoslávii. A teď tu máme další na Ukrajině. Pokud jde o vztah USA k Evropě: My nemáme žádný vztah s Evropou. Máme vztahy s Rumunskem, máme vztahy s Francií a ano, i s Německem. Avšak neexistuje nějaká jednotná Evropa, se kterou bychom mohli mít nějaký vztah.“

„Takzvaný islámský terorismus je pro USA problém, ale není to existenční problém. Je třeba se s ním vypořádat, ale musí být také řešen s úměrnou vážností. Máme jiné zahraničně politické zájmy. Hlavním zájmem USA, pro který jsme vedli války, tu první, druhou, ale také tu studenou, je vztah Ruska s Německem. Protože jejich jednota je pro nás skutečnou hrozbou. Proto musíme udělat vše pro to, aby k ní nedošlo.“

Americká armáda na Ukrajině

„Pokud jste Ukrajinec, je samozřejmé, že oslovíte jedinou zemi, která vám pomůže. A tou zemí jsou Spojené státy.“

„Před deseti dny generál Hodges navštívil Ukrajinu. (Generál Frederick „Ben“ Hodges je velitelem armády USA v Evropě. Několikrát obvinil Vladimíra Putina, že chce zničit NATO). Oznámil, že američtí školitelé tam teď přijedou oficiálně, ne už jen neoficiálně. Předal medaile ukrajinským vojákům, což není ve shodě s vojenským protokolem, vyznamenání se cizím vojákům nedávají. On tak ale učinil. Chtěl tak ukázat, že toto je jeho armáda.“

„Následně v Pobaltí oznámil, že USA budou přemisťovat výzbroj, obrněné dělostřelectvo a další vybavení do Pobaltí, Polska, Rumunska a Bulharska. Pak USA oznámily, že tam budou dodávat zbraně. Dnes večer to samozřejmě popřely, ale přesto tam zbraně poputují.“

Římané také neposílali obrovskou armádu. Raději dosadili na trůn svého krále. Takto vytvořená království se pak zodpovídala císaři. Byli zodpovědní za udržování míru. Například Pilát Pontský.

„V tom všem jednaly USA mimo rámec NATO. Protože v NATO musí mít souhlas 100 procent hlasů a kterákoliv země může vetovat cokoliv. Třeba Turecko to bude vetovat. Jen tak pro zábavu.“

Oceány a vesmír pod kontrolou

„Vtip je v tom, že Spojené státy jsou připraveny vybudovat sanitární koridor okolo Ruska. Rusko o tom ví a domnívá se, že USA chtějí rozbít Ruskou federaci. Myslím, že to řekl Peter Lawrie: Nechceme vás zabít, chceme vám jen trochu ublížit.“

„Jinak řečeno, jsme zpátky ve hře, a pokud se zeptáte Poláka, Maďara nebo Rumuna, zjistíte, že žijí v úplně jiném vesmíru než Němci nebo Španělé. V Evropě není žádná jednota. Každopádně však kdybych já byl Ukrajincem, udělal bych přesně to, co dělají. Vtáhl bych do děje USA.“

„Spojené státy mají zásadní zájem mít pod kontrolou všechny oceány světa. To zatím nikdo nedokázal. Díky tomu můžeme zaútočit v podstatě proti komukoli, zatímco on nás napadnout nemůže. Udržení kontroly nad oceány a vesmírem je základem naší moci. Nejlepší způsob, jak porazit nepřátelskou flotilu, je zabránit její výstavbě. Britové to zařídili tak, že žádná evropská síla nemohla vytvořit flotilu tím, že přiměli Evropany, aby si šli vzájemně po krku.“

Rozděl a panuj

„Doporučuji vést takovou politiku, jakou vedl Ronald Reagan proti Iránu a Iráku. Podporoval obě strany, a tak zajistil že nepůjdou proti nám.“ (pozn.: Válka Iráku s Iránem trvalo od roku 1980 do roku 1988. Zahynul při ní milion vojáků a civilistů. Prezident Reagan tehdy usoudil, že si USA nemohou dovolit prohru Iráku, tak do této země dodávaly zbraně. V roce 2003 zaútočily USA na Irák a nenechali v něm kámen na kameni. Na těchto troskách vyrostl Islámský stát, který dnes děsí celý svět.

Německo je ve velmi choulostivé pozici. Jeho bývalý kancléř Gerhard Schröder je na palubě Gazpromu. Němci mají velmi komplexní vztah s Ruskem. Sami nevědí, co dělat.

„Bylo to cynické, jistě ne morální, ale fungovalo to. Trik je v tom, že USA nemohou okupovat Eurasii. Ve chvíli, kdy vstoupíme na pevninu, zjistíme, že jsme přečísleni. Jsme schopni porazit jejich armádu, ale nemůžeme okupovat Irák. Představa, že 130 tisíc vojáků okupuje zemi s 25 miliony obyvateli je nemyslitelná. Například poměr policistů a občanů v New Yorku je větší, než našich vojáků a Iráčanů.“

„To neumíme. Co umíme, je zaprvé politicky podporovat vícero soupeřících sil, aby spolu bojovaly. Umíme finanční podporu, vojenskou podporu, poradce. V krajním případě umíme to, co jsme dělali v Japonsku, severním Vietnamu, Iráku a v Afghánistánu. Poškozující útoky. Poškozující útoky neslouží k porážce nepřítele. Jejich účelem je vyvést ho z rovnováhy.“


Jsme impérium římského typu

„To se nám podařilo v každé v těchto válek. Například v Afghánistánu jsme narušili rovnováhu Al Kajdy. Protože jsme ale byli mladí a hloupí, nastal problém. Místo toho, abychom si řekli OK, dobrá práce, pojďme domů, řekli jsme OK, to byla hračka, vybudujme tady demokracii. To byl moment, kdy nám přeskočilo.“

„Je jasné, že USA nemohou zasahovat v celé Eurasii. Musejí zasahovat selektivně a jen zřídka. Takže nemůžeme hned jako první krok posílat americké vojáky. A když, tak musíme vědět proč, a nevytvářet si nějaké psychotické fantazie.“

„Doufejme, že jsme se poučili. Dětem také chvíli trvá, než pochopí učivo. Myslím, že máme absolutní pravdu a jako impérium takové věci dělat nesmíme. Británie neokupovala Indii. Zabrala několik indických států, poštvala je proti sobě a dodala britské důstojníky do indické armády.“

„Římané také neposílali obrovskou armádu. Raději dosadili na trůn svého krále. Takto vytvořená království se pak zodpovídala císaři. Byli zodpovědní za udržování míru. Například Pilát Pontský.“

Pro Rusy byly karty pořád na stole. Musejí mít alespoň neutrální Ukrajinu, ne prozápadní. Ten, kdo mi řekne, co Němci udělají, zná vývoj na dalších 20 let.

„Takže impéria, která jsou přímo řízena jen vojenskou silou, jako například nacistická říše, zákonitě zaniknou. Nikdo nemá tolik sil. Na to musíme mít jistou míru vychytralosti.“

„Ale to ještě není náš problém. Zatím jen přiznáváme, že jsme impérium. Takže jsem se konečně dostal k tomu, že si můžeme říct, pojďme domů, vše je hotovo. Nejsme ještě připraveni na další kapitolu.“

Postavili jsme Rusko před existenční otázku

„Otázkou pro Rusy je, zda udrží nárazníkovou zónu alespoň neutrální, nebo je Západ přetlačí tak hluboko do Ukrajiny, že budeme 100 km daleko od Stalingradu a 500 km od Moskvy. Pro Rusko je situace na Ukrajině existenční hrozbou. Rusové si ji nemohou dovolit nechat plavat.“

„Pokud se Rusko udrží na Ukrajině, kde se zastaví? Protože není náhoda, že to byl generál Hodges, kdo byl obviněn z toho všeho a mluví o přemísťování amerických jednotek do Rumunska, Bulharska a Polska včetně Pobaltí. V podstatě je to mezimoří od Černého moře k Baltu, o kterém sníval Pilsudský. To je to správné řešení pro USA.“ (pozn. Generál Hodges první promluvil o tzv. Jízdě dragounů, demonstrativním konvoji armády USA, který projela územím České republiky na konci března. Józef Pilsudski (1867 – 1935) byl vrchní velitel polských ozbrojených sil, premiér a významný zednář.)-

Vize “mezimoří” generála Pilsudkého

„Otázka, na kterou nemáme odpověď, je: Co udělá Německo? To je ta největší neznámá v Evropě. USA budují svůj sanitární koridor ne na Ukrajině, ale na Západě. Rusové se z něho pokusí Ukrajinu vyvléknout. Jenže neznáme postoj Německa.“

„Německo je ve velmi choulostivé pozici. Jeho bývalý kancléř Gerhard Schröder je na palubě Gazpromu. Němci mají velmi komplexní vztah s Ruskem. Sami nevědí, co dělat. Musí exportovat, zatímco Rusové nemohou importovat.“ (Pozn. Gerhard Schröder, bývalý lídr německých sociálních demokratů, je členem vedení ruského ropného gigantu Gazprom. Žije v Rusku od roku 2005, kdy v Německu neuspěl ve volbách.)

Musíme vrazit klín mezi Rusko a Německo

„Na druhou stranu, pokud přijdou o zónu volného obchodu, musí přijít něco nového. Pro USA je tu odvěká obava z německého kapitálu, německé technologie. K tomu ruské přírodní zdroje a ruská pracovní síla – to je jediná opravdu silná kombinace, která po staletí straší USA.“

„Jak z toho ven? USA nyní vyložily karty na stůl. Je to čára od Baltu k Černému moři.“

„Pro Rusy byly karty pořád na stole. Musejí mít alespoň neutrální Ukrajinu, ne prozápadní. Ten, kdo mi řekne, co Němci udělají, zná vývoj na dalších 20 let. Ale Němci se bohužel dosud nerozhodli. To je jejich odvěký problém. Neschopnost sladit enormní ekonomickou sílu a geopolitickou křehkost. Už někdy od roku 1871 to byla potíž pro Německo i Evropu.“

„Uvažujme o německé otázce, protože dnes se opět vynořila. To je ta hlavní otázka, na kterou chceme znát odpověď. (Pozn. Sankcemi proti Rusku, které na nátlak USA zavedla Evropská unie, trpí především Německo, pro které jsou ruské trhy klíčovým odbytištěm).

Video z vystoupení George Friedmana zde: