Význam povinnosti kvót pro přerozdělení imigrantů

Avatar
Původní autoři

Oleg Rybnikář
23.9.2015

Většina z nás se na prosazovaný koncept povinných kvót dívá jako na něco, co je tak blbé, že to není vysvětlitelné ani pochopitelné. Zkusme se však na to podívat z druhé strany. Co když to není blbé? Co když to nějaký racionální význam ve skutečnosti má? Pokud ano, tak jaký?
Jediné racionální vysvětlení významu povinných kvót je nastolení takové situace, aby mohli být imigranti diktátem mocných, a to jakoby legitimně a legálně, násilím umístění do zemí, do kterých sami nechtějí, a to za použití represivních (a dalších) aparátů těchto zemí, jež by se ze své vlastní vůle tímto způsobem nechovaly. Tedy ta povinnost je zaměřena nejen na hrubé porušení suverenity postižených národních států, ale stejně tak i na omezení lidských práv postižených imigrantů. Jde tedy o hrubé porušení těch tzv. evropských, západních, hodnot, jejichž ochrany se současně dovolává. Pod praporem evropských hodnot jsou tyto hodnoty brutálně pošlapávány. Orwelovština a pokrytectví biblických rozměrů.

(Podrobnější pojednání o selhání instituce EU lze najít na http://www.literarky.cz/komentare/ostatni/20232-je-totalni-selhani-eu-pokrytectvim-neumtelstvim-nebo-zamrem )

Je účelné se ptát, proč mocní tohoto světa nejdříve vojenskými zásahy v bezprostřední blízkosti EU vyvolají pohyb lidských davů, pak v nich veřejnými sliby vyvolávají (nereálná) očekávání a zvou je do nitra EU, a následně se je snaží násilně usídlit v –z unijního hlediska chudších- destinacích, kam by oni sami dobrovolně nesměřovali, a to vše pod vlajícími prapory ušlechtilých, ale evidentně zcela falešných a pokryteckých, hesel.

V zájmu zachování objektivity se snažme vyhnout spikleneckým, konspirativním teoriím, bohužel však žádné korektní, tzv. seriózní vysvětlení neexistuje, snad kromě náhlého a totálního zblbnutí příslušníků evropských elit. Avšak ani toto vysvětlení, které ostatně zní docela důvěryhodně až na tu náhlost, však nevylučuje, že pod hladinou, na níž spatřujeme médii ostře nasvícené spontánní dílčí příběhy putujících davů, tu udušená skupina v chladírenském voze, tu utonulé dítě, tu brutálně slzným plynem bráněné (schengenské) hranice před agresivním davem, obsahujícím však i děti, tak že pod touto hladinou působí veřejnosti skryté, avšak kýmsi koordinované, motivy a cíle. Je daleko za hranicemi možností tohoto textu takové motivy a cíle odhalit, neřku-li dokázat, avšak … zkusme si položit otázku: cui bono, komu to slouží?

Komu slouží a bude sloužit (již dříve započatý) rozvrat státních systémů, aparátů, demokratických institutů, sociálních a zdravotních systémů, občanské bezpečnosti a sociálního smíru národních evropských států? Až si budeme umět odpovědět na tuto otázku, pak snad budeme schopní pochopit i ty podhladinové motivy a cíle i jejich hybatele.